Notater 2009/27

Dokumentasjon av sesongjustering i SSB

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av sesongjustering i SSB

Ansvarlige

Aslaug Hurlen Foss, Ane Seierstad

Serie og -nummer

Notater 2009/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

16

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt