Boliger

Oppdatert: 7. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Boliger i Norge
Boliger (bebodde og ubebodde), etter bygningstype

Om statistikken

Boligstatistikken viser boligbestanden fordelt på bygningstype, bruksareal, byggeår med mer. I tillegg viser statistikken også netto utvikling i antall boliger. Statistikken bygger på opplysninger i Matrikkelen. Statistikken inneholder boliger som er revet, brent eller utgått på annen måte, dersom dette ikke er meldt til kommunen. Kommunene rydder jevnlig i registrene. Tall for enkelte kommuner og fylker er derfor ikke alltid direkte sammenlignbare med tidligere publiserte tall.

Kontakt