Varehandelsindeksen

Oppdatert: 28. april 2021

Neste oppdatering: 28. mai 2021

Endring i detaljhandel (sesongjustert volumindeks)
Detaljomsetning. Prosentvis endring

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Varehandelsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen, som utgjør næringshovedområde G i Standard for næringsgruppering (SN2007). Det består av handel med og reparasjon av motorvogner, agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner og detaljhandel, unntatt med motorvogner. Engroshandel er virksomheter som driver salg av varer til andre bedrifter, mens detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger. Tidligere publiserte sesongjusterte tall kan bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.

Kontakt

Anders Falla Aas

anders.aas@ssb.no

40 81 14 37

Marie Karoline Skjeldås

marie.skjeldas@ssb.no

40 90 25 51