Detaljomsetningsindeksen

Til toppen

07129: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000M01 - 2020M11

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
næring

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 251

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner , 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg , 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 44

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Volumindeks, sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt
Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken