Detaljomsetningsindeksen

07129: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring

Totalt 44 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 246 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.07.2020
Kontakt
Anders Falla Aas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 37
afa@ssb.no

Marie Karoline Skjeldås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 480
oli@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
indeks
Verdiindeks, kalenderjustert:
indeks
Volumindeks ujustert:
indeks
Volumindeks sesongjustert:
indeks
Volumindeks, kalenderjustert:
indeks
Volumindeks, Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
Slutten av måneden
Verdiindeks, kalenderjustert:
Slutten av måneden
Volumindeks ujustert:
Slutten av måneden
Volumindeks sesongjustert:
Slutten av måneden
Volumindeks, kalenderjustert:
Slutten av måneden
Volumindeks, Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
Slutten av måneden
Basisperiode
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
2015
Verdiindeks, kalenderjustert:
2015
Volumindeks ujustert:
2015
Volumindeks sesongjustert:
2015
Volumindeks, kalenderjustert:
2015
Volumindeks, Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Volumindeks, Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert
Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken