Varehandelsindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07129: Varehandelsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000M01 - 2023M01

Anders Falla Aas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 37
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 959 67 410
Jørgen Vinje Berget, Statistisk sentralbyrå
+47 91 85 19 34
27.02.2023 08:00
Verdiindeks, ujustert:
indeks
Verdiindeks, kalenderjustert:
indeks
Volumindeks, ujustert:
indeks
Volumindeks, sesongjustert:
indeks
Volumindeks, kalenderjustert:
indeks
Volumindeks, sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt:
indeks
Verdiindeks, ujustert:
Slutten av måneden
Verdiindeks, kalenderjustert:
Slutten av måneden
Volumindeks, ujustert:
Slutten av måneden
Volumindeks, sesongjustert:
Slutten av måneden
Volumindeks, kalenderjustert:
Slutten av måneden
Volumindeks, sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt:
Slutten av måneden
Verdiindeks, ujustert:
2015
Verdiindeks, kalenderjustert:
2015
Volumindeks, ujustert:
2015
Volumindeks, sesongjustert:
2015
Volumindeks, kalenderjustert:
2015
Volumindeks, sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 277

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. G Varehandel, reparasjon av motorvogner , 45 Handel med og reparasjon av motorvogner , 45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler ,

Valgt 0 av totalt 65

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

G Varehandel, reparasjon av motorvogner

Toppaggregatet G består av næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner, 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner og 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner. Tall for årene 2015-2020 for næringene 45 og 46 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45 Handel med og reparasjon av motorvogner

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Inkluderer ikke næring 46.1 Agenturhandel.

46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.5 Engroshandel med IKT-utstyr

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.9 Uspesifisert engroshandel

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

statistikkvariabel

Volumindeks, sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt

Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.