Notater 2013/10

Resultater og metoder

Korttidsstatistikk for varehandel 2012

Formålet med publikasjonen er å gi en samlet presentasjon av korttidsstatistikk innen varehandel som seksjon for bygg- og tjenestestatistikk i Statistisk sentralbyrå publiserer.

Formålet med publikasjonen er å gi en samlet presentasjon av korttidsstatistikk innen varehandel som seksjon for bygg- og tjenestestatistikk i Statistisk sentralbyrå publiserer. Det er: 

  • Omsetningsstatistikk for varehandel
  • Detaljomsetningsindeksen
  • Investeringsstatistikk for detaljhandel
  • Pris- og volumindeks for engroshandel
  • Statistikk for førstegangsregistrerte personbiler
  • Alkoholomsetningsstatistikk

Dette er en blandning av gamle og nye statistikker. Alkoholomsetningsstatistikken er eldst. Den kom i gang i 1910 med tall helt tilbake til 1851. De andre statistikkene kom til senere. Først Detaljomset­nings­indeksen, i 1936, og sist investeringsstatistikken for de­taljhandel, i 2009.

 

 

Om publikasjonen

Tittel

Korttidsstatistikk for varehandel 2012. Resultater og metoder

Ansvarlig

Linda Van Moere Præstiin

Serie og -nummer

Notater 2013/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Varehandel, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8620-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8619-3

Antall sider

91

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt