Varehandel

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 49 av 49
Nedgang i detaljhandelen i oktober

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,3 prosent fra september til oktober 2022, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2022 var detaljhandelen uendret.

Netthandel av varer, reiser og kulturopplevelser øker

Artikkelen viser all bruk av norske internasjonale betalingskort (Visa, MasterCard, Eurocard, American Express, Diners) i Norge og utlandet der vi særlig ser på betalinger med kortene over internett. Blant norske betalingskort er det bare de internasjonale betalingskortene som brukes over internett. Betalingene over internett omfatter ikke bare handel på nettsteder, men også kjøp av varer og tjenester med QR-koder mens man handler på stedet (Eks.: Coopay, som brukes i butikker) og betalinger med VIPPS til kiosker, lag, foreninger mm.

Grensehandelen mot normalt nivå

Grensehandelen endte på 3,3 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Nivået på grensehandelen var dermed opp mot samme nivå som før pandemien.

Lavere investeringer i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen gikk ned med 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Samtidig ligger investeringsnivået betydelig høyere enn de siste årene før pandemien.

Små endringer i detaljhandelen i september

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,1 prosent fra august til september 2022, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2022 var oppgangen 0,6 prosent.

Stor økning i omsetningen av drivstoff i 1. halvår

Bensinstasjonene omsatte drivstoff for 31 milliarder kroner 1. halvår 2022. Dette er en økning på 33,5 prosent mot samme periode i 2021.

Feil gir lavere tall for grensehandel i 2. kvartal

Det er oppdaget en feil i beregningen av grensehandelstallene. Beløpet nordmenn grensehandlet for i 2. kvartal 2022 er justert ned fra 3,6 milliarder kroner til 2,2 milliarder kroner. Antall handleturer i 2. kvartal er justert ned fra 2,3 millioner til 1,3 millioner.

Dagligvarer trakk detaljhandelen opp i august

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2 prosent fra juni til juli 2022.

Svak reduksjon i alkoholsalget for 2. kvartal 2022

I 2. kvartal 2022 ble det omsatt 116 193 000 vareliter alkohol i Norge. Sammenlignet med 2. kvartal i 2020 og 2021 er dette en reduksjon på 1,4 og 1,3 prosent.

Grensehandel på samme nivå som før pandemien

Nordmenn grensehandlet for 3,6 milliarder kroner i 2. kvartal i år og grensehandelen var dermed tilbake på samme nivå som før pandemiutbruddet.

Byggevare og dagligvare trakk detaljhandelen ned i juli

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 2,1 prosent fra juni til juli 2022, viser sesongjusterte tall. Det var bred nedgang for hele detaljhandelen, men byggevare og dagligvare bidro mest til nedgangen i juli.

Mindre netthandel av varer, men mye kjøp av tjenester på nettet

Mønsteret for varehandel er nå mer som før pandemien startet, med flere kjøp i fysiske butikker og mindre handel av varer på nettet. Netthandelen har likevel fortsatt å øke fordi etterspørselen etter tjenester har skutt i været. I 2. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer over internett med norske internasjonale betalingskort for 72 milliarder kroner, mot 57 milliarder kroner ett år tidligere.

Investeringsaktiviteten fortsetter å øke i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen økte med 6,4 prosent fra 1. til 2. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall.

Uendret omsetningsvolum i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra mai til juni 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra april til mai 2022.

Så mye alkohol, tobakk og godteri handler vi over grensa

Foreløpige resultater viser at omtrent 40 prosent av beløpet vi handler for når vi drar på grensehandel, går til varer som ofte blir omtalt som høyt avgiftsbelagte i Norge: Alkohol, snus og tobakk, brus og godteri.

Nordmenns grensehandel

SSB publiserer kvartalsvis statistikk for grensehandel. Statistikken dekker nordmenns fysiske handel i utlandet på reiser uten overnatting og publiseres med totalt handlebeløp.

Lavere dagligvarehandel trakk detaljhandelen ned i mai

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra april til mai 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,3 prosent fra mars til april 2022.

Nedgang for detaljhandelen i april

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra mars til april 2022, viser sesongjusterte tall. Dagligvarer og byggevarer bidro til nedgangen.

Mer netthandel av tjenester etter gjenåpning

I 1. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer med norske internasjonale betalingskort for 64 milliarder kroner. Nordmenns netthandel av tjenester med kortene var nesten dobbelt så høyt som i 1. kvartal 2021, mens handelen av varer var lavere enn ett år tidligere.

Grensehandelen er på vei opp

Grensehandelen endte på 2,1 milliarder kroner i 1. kvartal i år, og har med det begynt å ta seg opp etter at reiserestriksjonene ble lettet på. Det er imidlertid et stykke igjen til den er på samme nivå som før pandemiutbruddet.

Fortsatt økte investeringer i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen økte med 11 prosent fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Denne veksten kommer etter en samlet oppgang for hele fjoråret på 14 prosent sammenlignet med 2020.

Byggevarer og klær dro detaljhandelen mye opp i mars

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 3,3 prosent fra februar til mars 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,1 prosent fra januar til februar 2022.

Detaljhandelsomsetninga var framleis høg i 2021

Detaljhandelen heldt seg framleis høg i 2021 etter fyrste koronaår. I 2021 auka detaljhandelsomsetninga med 4,7 prosent mot året før. Den største auken ser vi i Agder fylke.

19 prosent høyere omsetning i dagligvare under pandemien

Omsetningen i norske butikker som selger dagligvarer og alkohol var høyere enn vanlig i 2020 og 2021. Det har ført til vedvarende høy produksjon av næringsmidler i Norge.

Dagligvarebutikker trakk ned detaljhandelen i februar

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 1,1 prosent fra januar til februar 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,4 prosent fra desember 2021 til januar 2022.

Høyt nivå på alkoholsalget også i 2021

Det ble omsatt 439 millioner vareliter alkohol i 2021. Det er en økning på 4,7 prosent fra 2020. I de to årene med pandemi har alkoholomsetningen ligget rundt 21 prosent over det som tidligere har vært et vanlig nivå.

Svak økning i detaljhandelen i januar

Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 0,4 prosent fra desember 2021 til januar 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 3 prosent fra november til desember.

Rekordhøy netthandel med norske betalingskort i 2021

Vi kjøper stadig mer varer og tjenester på nettet. I 2021 utførte nordmenn betalinger og overføringer med internasjonale betalingskort på nettet for 231 milliarder kroner, som er 26 prosent mer enn i det første koronaåret.

Grensehandelen var fremdeles langt unna normale nivåer i 2021

Grensehandelen endte på 2,5 milliarder kroner i 2021. Det er en økning fra året før, men fortsatt svært langt unna nivåene fra før koronapandemien. Sammenlignet med rekordåret 2019 var handlebeløpet 84 prosent lavere.

Investeringsaktiviteten i detaljhandelen økte i 2021

Investeringene i detaljhandelen var tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Dette runder av et år som samlet sett har hatt økt investeringsaktivitet sammenlignet med 2020.

Møbler og elektronikk trakk ned detaljhandelen i desember

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 3,1 prosent fra november til desember 2021, viser sesongjusterte tall. Det var spesielt møbler og elektronikk som bidro til nedgangen denne måneden.

Møbler og elektronikk dro opp detaljhandelen i november

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,9 prosent fra oktober til november 2021, viser sesongjusterte tall. Det var spesielt møbler og elektronikk som bidro til økningen denne måneden.

Mer bruk av internasjonale betalingskort etter gjenåpning

Bruken av norske internasjonale betalingskort har økt betydelig både på nettet og ellers, og var ekstra høy i 3. kvartal 2021.

Nedgang i dagligvare for tredje måned på rad

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 1 prosent fra september til oktober 2021, viser sesongjusterte tall. Dagligvarebutikkene hadde derimot en nedgang denne måneden.

Grensehandelen tok seg opp

Etter flere kvartaler med strenge reiserestriksjoner og svært lav grensehandel, tok handelen over grensa seg kraftig opp i 3. kvartal. Sammenliknet med før pandemien er fremdeles to av tre handleturer borte.

Lavere investeringsaktivitet i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen falt med 16 prosent fra 2. til 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne nedgangen kommer etter tre kvartaler med økte investeringer.

Byggevarer og klær trakk detaljhandelen opp i september

Etter tre måneder på rad med nedgang gikk omsetningsvolumet i detaljhandelen opp med 0,5 prosent fra august til september 2021, viser sesongjusterte tall.

Handelen med motorvogner skyter i været 1. halvår 2021

Handelen med motorvogner unntatt motorsykler omsatte for 122 875 millioner kroner i 1. halvår 2021. Dette er en økning på 34,5 prosent mot 1. halvår 2020.

Ny grensehandelsstatistikk i 2022

Fra neste år vil SSB lage ny og forbedret grensehandelsstatistikk. Statistikken vil baseres på et større utvalg og resultatene vil bli publisert på ulike varegrupper.

Detaljhandelen falt for tredje måned på rad

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 3,8 prosent fra juli til august 2021, viser sesongjusterte tall. Et stort fall i dagligvarebransjen var hovedårsaken til nedgangen.

Netthandelen høyere enn noen gang

Statistikk basert på bruken av internasjonale betalingskort viser at netthandelen med kort var høyere enn noen gang i 2. kvartal 2021, til tross for lettelsene i koronarestriksjonene.

Fortsatt økning i alkoholsalget

I 2. kvartal 2021 ble det solgt 8,69 millioner liter med ren alkohol. Dette gir en prosentvis økning på 1,11 prosent mot 2. kvartal 2020, som var en periode preget av svært sterk vekst.

Byggevarer drar ned detaljhandelen i juli

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 3,1 prosent fra juni til juli 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en beskjeden nedgang på 0,1 prosent fra mai til juni, og er den største nedgangen i indeksen siden desember 2020.

Fortsatt svært lav grensehandel

Nordmenn brukte 335 millioner kroner på grensehandel i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2020 til og med 2. kvartal 2021, mot 9,7 milliarder kroner i den foregående firekvartalersperioden. Dette gir en nedgang på hele 96,6 prosent.

Investeringsaktiviteten øker fremdeles i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen økte med 15 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne veksten fortsetter perioden med oppgang som har vart fra 3. kvartal 2020.

Liten nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,1 prosent fra mai til juni 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på hele 5,8 prosent fra april til mai.

Sterk vekst i detaljhandelen i mai

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 5,8 prosent fra april til mai 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,4 prosent fra mars til april. Det var spesielt klesbutikker som bidro til veksten.

Rekordhøy alkoholomsetning i 1. kvartal

Det ble solgt 7,2 millioner liter¹ ren alkohol i årets tre første måneder. Det er en økning på 20,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og er ny rekord for omsatte liter innenfor et førstekvartal.

Nedgang for dagligvarebransjen i april

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter et uendret nivå på detaljhandelen fra februar til mars. Mange av detaljhandelsnæringene hadde oppgang i volumet i april, men det var nedgang for dagligvarebransjen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet varehandel.