Varehandel

Statistikk

Alkoholomsetning
Statistikken omfatter alkoholomsetning i Norge, og inkludert ikke taxfree og turistimport
Grensehandel
Grensehandelsundersøkelsen dekker dagsturer til utlandet
Investeringsindeks for detaljhandel
Statistikken beskriver utviklingen for investeringer i detaljhandelen
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Omsetning i varehandel
Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel.
Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff
Statistikken syner salet av ferdig raffinerte petroleumsprodukt til ulike næringar fordelt på fylke.
Varehandelsindeksen
Varehandelsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen.
Varekonsumindeksen
Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer.
Avanseundersøkelse for engroshandel
Gir en oversikt over salgsinntekter og bruttofortjeneste for solgte handelsvarer for ulike engroshandelnæringer og varegruppe
Statistikken oppdateres ikke lenger
Prisindeks for engroshandel
Prisindeks for engroshandel måler kvartalsvis prisutvikling for varer innen engroshandelen.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 90 av 90
 1. Nordmenn grensehandlet for 2,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2024

  I årets tre første måneder handlet nordmenn for omtrent 2,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet, nesten en halv milliard kroner mer enn på samme tid i fjor. Tidlig påske var en viktig årsak til veksten i grensehandelen.

 2. Noe økte investeringer i detaljhandelen i 1. kvartal 2024

  Sesongjusterte tall viser at investeringene i detaljhandelen økte med 4,9 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Dette følger etter tre kvartaler med nedgang.

 3. Liten oppgang for detaljhandelen i mars

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp 0,3 prosent fra februar til mars 2024, viser sesongjusterte tall. For første kvartal 2024 var det en nedgang på 0,4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2023.

 4. Størst økning for matvarebutikker innen detaljhandel

  Omsetningen for detaljhandel var på 627,2 milliarder kroner i 2023, opp 19 milliarder fra 2022. Matvarebutikkene hadde størst vekst.

 5. Marginal oppgang for detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk marginalt opp 0,1 prosent fra januar til februar 2024, viser sesongjusterte tall. For perioden desember 2023 til februar 2024 var det en nedgang på 0,6 prosent fra foregående tremånedersperiode.

 6. Reduksjon i alkoholomsetning i 2023

  Det ble solgt 392 millioner liter alkoholholdig drikke i 2023. Omsetningen viser en reduksjon i volum på 2,4 prosent sammenlignet med 2022.

 7. Marginal nedgang i detaljhandelen for januar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk marginalt ned 0,1 prosent fra desember 2023 til januar 2024, viser sesongjusterte tall. Fra januar 2023 til januar 2024 var det en nedgang på 1,2 prosent.

 8. Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder kroner i 2023

  I 2023 reiste nordmenn på 4,7 millioner dagsturer til utlandet. Det ble brukt mest penger på mat- og dagligvarer.

 9. Nedgangen i investeringer i detaljhandelen fortsatte i 4. kvartal 2023

  Sesongjusterte tall viser at investeringene i detaljhandelen falt med 13 prosent fra 3. til 4. kvartal 2023. Dette følger etter nedgang i både 2. og 3. kvartal.

 10. Redusert detaljhandel i desember

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned 0,9 prosent fra november til desember 2023, viser sesongjusterte tall. For hele 2023 var det en nedgang på 3,0 prosent sammenlignet med 2022.

 11. Liten økning i detaljhandelen i november

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen steg 0,4 prosent fra oktober til november 2023, viser sesongjusterte tall. Black Friday, salgsvarer og elektriske husholdningsvarer bidro til veksten.

 12. Noe oppgang i detaljhandelen i oktober

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp 0,6 prosent fra september til oktober 2023, viser sesongjusterte tall. For perioden august-oktober 2023 var det en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 13. Nordmenn grensehandlet for 6,8 milliarder kroner i årets tre første kvartal

  Fra januar til og med september i år, grensehandlet nordmenn for 6,8 milliarder kroner og av dette ble 2,9 milliarder brukt på mat- og dagligvarer.

 14. Netthandelen av varer har økt

  Veksten i netthandelen av varer, med norske internasjonale betalingskort, har igjen tiltatt. Dette skjer etter at netthandelen av varer bare vokste moderat i kjølvannet av perioden med korona. Samtidig har også netthandelen av tjenester økt.

 15. Fortsatt reduserte investeringer i detaljhandelen i 3. kvartal 2023

  Investeringene i detaljhandelen falt med 5,5 prosent fra 2. til 3. kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Nedgangen kom etter en nedgang på 6,1 prosent fra 1. til 2. kvartal 2023.

 16. Nedgang i detaljhandelen for tredje måned på rad

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt med 0,3 prosent fra august til september 2023, viser sesongjusterte tall. For perioden juli-september 2023 var det en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 17. Stor økning i omsetningen i dagligvarehandel

  Dagligvarehandel omsatte for 107,6 milliarder kroner 1. halvår 2023. Dette er en økning på 7,9 prosent mot samme periode i 2022.

 18. Redusert omsetningsvolum for detaljhandelen i august

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt med 0,3 prosent fra juli til august 2023, viser sesongjusterte tall. For perioden juni-august 2023 var det en liten oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 19. Veksten i netthandelen avtar

  Etter flere år med kraftig oppgang i nordmenns netthandel med internasjonale betalingskort, har veksten avtatt noe. Omsetningen med norske internasjonale betalingskort over internett var 15 prosent høyere i 2. kvartal 2023 enn i samme kvartal i fjor, mot henholdsvis 40 og 25 prosent i de samme kvartalene for periodene 2020-2021 og 2021-2022.

 20. Nedgang i alkoholomsetning i 2.kvartal

  I 2. kvartal 2023 ble det omsatt 111 millioner vareliter alkohol. Det er en reduksjon i total vareliter på 4 prosent mot samme periode i 2022.

 21. Nordmenn grensehandlet for 4,5 milliarder kroner første halvår

  I løpet av første halvår reiste nordmenn på 2,3 millioner dagsturer over grensen til utlandet. Det ble handlet for 4,5 milliarder kroner, og av dette ble 2 milliarder brukt på mat- og dagligvarer.

 22. Nedgang i omsetningsvolum for detaljhandel i juli

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt med 0,8 prosent fra juni til juli 2023, viser sesongjusterte tall. For perioden mai-juli 2023 var det en oppgang på 0,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 23. Lavere investeringer i detaljhandelen i 2. kvartal 2023

  Investeringene i detaljhandelen falt med 5,9 prosent fra 1. til 2. kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Nedgangen kom etter at investeringene økte med 5,8 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

 24. Svak økning i omsetningsvolum for detaljhandel i juni

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 0,3 prosent fra mai til juni 2023, viser sesongjusterte tall. For perioden april-juni 2023 var det en oppgang på 0,3 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 25. Økt omsetningsvolum for detaljhandelen i mai

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 1,2 prosent fra april til mai 2023, viser sesongjusterte tall. For perioden mars-mai 2023 var det en nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 26. Stor økning i netthandel av reiser

  Nordmenns netthandel med kort var forholdsvis høy i 1. kvartal 2023. Netthandelen av varer viste en beskjeden økning, mens netthandelen av tjenester, og da særlig transport- og lagringstjenester (reiser mv.), økte vesentlig sammenliknet med første kvartal 2022. Beløpet som ble brukt på reiser mv., i alt 18,3 milliarder kroner, er det høyeste som er registrert i vår tidsserie med beløp fra og med 1. kvartal 2020.

 27. Mindre handling over grensa

  Vi grensehandlet for 1,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2023. Det er mindre enn i samme periode i fjor, og langt mindre enn før koronapandemien. Høy prisvekst på matvarer i Sverige kan være en forklaring.

 28. Redusert omsetningsvolum i detaljhandelen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt 1,2 prosent fra mars til april 2023, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter en nedgang på 0,2 prosent i mars.

 29. Økte investeringer i detaljhandelen i 1. kvartal 2023

  Investeringene i detaljhandelen økte med 6,0 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter at investeringene økte med 10 prosent for året som helhet i 2022 sammenliknet med 2021.

 30. Rekordomsetjing av bilar i 2022

  Det blei omsett bilar og andre motorvogner for 281 milliardar kroner i fjor, ei auke på 12 prosent frå året før. Det skuldast i all hovudsak auken i salet før jul i forkant av avgiftshoppet på elbilar.

 31. Uendret omsetningsvolum i detaljhandelen i mars

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra februar til mars 2023, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter en nedgang på 0,6 prosent i februar, viser reviderte tall for den måneden.

 32. Små endringer i detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med marginale 0,2 prosent fra januar til februar 2023, viser sesongjusterte tall. I siste 3-månedersperiode falt omsetningsvolumet med 2,5 prosent fra foregående periode.

 33. Alkoholsalget falt i 2022, men er fremdeles høyere enn før pandemien

  I 2022 ble det omsatt 401 millioner vareliter alkohol. Det er 37 millioner liter mindre enn året før, men fortsatt en god del høyere enn før pandemien.

 34. Høy netthandel, men mindre kjøp av elektronikk, klær og sko

  Nordmenns netthandel med kort holder seg på et stabilt høyt nivå selv om handelen med de samme kortene utenfor nettet har økt. I 2022 gikk netthandelen med kort av tjenester, som blant annet reiser, opp sammenliknet med året før. mens etterspørselen med kortene på nettet i stedet falt for noen grupper av varer.

 35. Bilkjøp trakk ned varekonsumet i januar

  Varekonsumet falt 22,5 prosent fra desember 2022 til januar 2023. Nedgangen skyldes i sin helhet bilkjøpene, og utenom konsumgruppen bilene inngår i, økte varekonsumet 1 prosent.

 36. Økt dagligvarehandel trakk detaljhandelen opp i januar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 1,3 prosent fra desember i fjor til januar 2023, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 4,2 prosent fra november til desember.

 37. Grensehandelen i 2022 var lavere enn før pandemien

  Grensehandelen tok seg kraftig opp etter at alle reiserestriksjonen ble fjernet i februar 2022, men var fortsatt på et lavere nivå enn det som var vanlig før pandemien.

 38. Investeringene i detaljhandelen økte i 2022

  Investeringene i detaljhandelen gikk marginalt ned med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Samtidig steg investeringene i 2022 totalt sett og var betydelig høyere enn de siste årene før pandemien.

 39. Bilkjøp trakk opp varekonsumet i desember

  Varekonsumet økte 12,8 prosent fra november til desember 2022. Oppgangen skyldes i sin helhet bilkjøpene, og utenom konsumgruppen bilene inngår i, falt varekonsumet 1,8 prosent.

 40. Nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 3,6 prosent fra november til desember 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,8 prosent fra oktober til november.

 41. Økt detaljhandel i november

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,9 prosent fra oktober til november 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober.

 42. Nedgang i detaljhandelen i oktober

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,3 prosent fra september til oktober 2022, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2022 var detaljhandelen uendret.

 43. Netthandel av varer, reiser og kulturopplevelser øker

  Artikkelen viser all bruk av norske internasjonale betalingskort (Visa, MasterCard, Eurocard, American Express, Diners) i Norge og utlandet der vi særlig ser på betalinger med kortene over internett. Blant norske betalingskort er det bare de internasjonale betalingskortene som brukes over internett. Betalingene over internett omfatter ikke bare handel på nettsteder, men også kjøp av varer og tjenester med QR-koder mens man handler på stedet (Eks.: Coopay, som brukes i butikker) og betalinger med VIPPS til kiosker, lag, foreninger mm.

 44. Grensehandelen mot normalt nivå

  Grensehandelen endte på 3,3 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Nivået på grensehandelen var dermed opp mot samme nivå som før pandemien.

 45. Lavere investeringer i detaljhandelen

  Investeringene i detaljhandelen gikk ned med 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Samtidig ligger investeringsnivået betydelig høyere enn de siste årene før pandemien.

 46. Små endringer i detaljhandelen i september

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,1 prosent fra august til september 2022, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2022 var oppgangen 0,6 prosent.

 47. Stor økning i omsetningen av drivstoff i 1. halvår

  Bensinstasjonene omsatte drivstoff for 31 milliarder kroner 1. halvår 2022. Dette er en økning på 33,5 prosent mot samme periode i 2021.

 48. Feil gir lavere tall for grensehandel i 2. kvartal

  Det er oppdaget en feil i beregningen av grensehandelstallene. Beløpet nordmenn grensehandlet for i 2. kvartal 2022 er justert ned fra 3,6 milliarder kroner til 2,2 milliarder kroner. Antall handleturer i 2. kvartal er justert ned fra 2,3 millioner til 1,3 millioner.

 49. Dagligvarer trakk detaljhandelen opp i august

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2 prosent fra juni til juli 2022.

 50. Svak reduksjon i alkoholsalget for 2. kvartal 2022

  I 2. kvartal 2022 ble det omsatt 116 193 000 vareliter alkohol i Norge. Sammenlignet med 2. kvartal i 2020 og 2021 er dette en reduksjon på 1,4 og 1,3 prosent.

 51. Grensehandel på samme nivå som før pandemien

  Nordmenn grensehandlet for 3,6 milliarder kroner i 2. kvartal i år og grensehandelen var dermed tilbake på samme nivå som før pandemiutbruddet.

 52. Byggevare og dagligvare trakk detaljhandelen ned i juli

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 2,1 prosent fra juni til juli 2022, viser sesongjusterte tall. Det var bred nedgang for hele detaljhandelen, men byggevare og dagligvare bidro mest til nedgangen i juli.

 53. Mindre netthandel av varer, men mye kjøp av tjenester på nettet

  Mønsteret for varehandel er nå mer som før pandemien startet, med flere kjøp i fysiske butikker og mindre handel av varer på nettet. Netthandelen har likevel fortsatt å øke fordi etterspørselen etter tjenester har skutt i været. I 2. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer over internett med norske internasjonale betalingskort for 72 milliarder kroner, mot 57 milliarder kroner ett år tidligere.

 54. Investeringsaktiviteten fortsetter å øke i detaljhandelen

  Investeringene i detaljhandelen økte med 6,4 prosent fra 1. til 2. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall.

 55. Uendret omsetningsvolum i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra mai til juni 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra april til mai 2022.

 56. Så mye alkohol, tobakk og godteri handler vi over grensa

  Foreløpige resultater viser at omtrent 40 prosent av beløpet vi handler for når vi drar på grensehandel, går til varer som ofte blir omtalt som høyt avgiftsbelagte i Norge: Alkohol, snus og tobakk, brus og godteri.

 57. Nordmenns grensehandel

  SSB publiserer kvartalsvis statistikk for grensehandel. Statistikken dekker nordmenns fysiske handel i utlandet på reiser uten overnatting og publiseres med totalt handlebeløp.

 58. Lavere dagligvarehandel trakk detaljhandelen ned i mai

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra april til mai 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,3 prosent fra mars til april 2022.

 59. Mer netthandel av tjenester etter gjenåpning

  I 1. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer med norske internasjonale betalingskort for 64 milliarder kroner. Nordmenns netthandel av tjenester med kortene var nesten dobbelt så høyt som i 1. kvartal 2021, mens handelen av varer var lavere enn ett år tidligere.

 60. Nedgang for detaljhandelen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra mars til april 2022, viser sesongjusterte tall. Dagligvarer og byggevarer bidro til nedgangen.

 61. Grensehandelen er på vei opp

  Grensehandelen endte på 2,1 milliarder kroner i 1. kvartal i år, og har med det begynt å ta seg opp etter at reiserestriksjonene ble lettet på. Det er imidlertid et stykke igjen til den er på samme nivå som før pandemiutbruddet.

 62. Fortsatt økte investeringer i detaljhandelen

  Investeringene i detaljhandelen økte med 11 prosent fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Denne veksten kommer etter en samlet oppgang for hele fjoråret på 14 prosent sammenlignet med 2020.

 63. Byggevarer og klær dro detaljhandelen mye opp i mars

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 3,3 prosent fra februar til mars 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,1 prosent fra januar til februar 2022.

 64. Detaljhandelsomsetninga var framleis høg i 2021

  Detaljhandelen heldt seg framleis høg i 2021 etter fyrste koronaår. I 2021 auka detaljhandelsomsetninga med 4,7 prosent mot året før. Den største auken ser vi i Agder fylke.

 65. 19 prosent høyere omsetning i dagligvare under pandemien

  Omsetningen i norske butikker som selger dagligvarer og alkohol var høyere enn vanlig i 2020 og 2021. Det har ført til vedvarende høy produksjon av næringsmidler i Norge.

 66. Dagligvarebutikker trakk ned detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 1,1 prosent fra januar til februar 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,4 prosent fra desember 2021 til januar 2022.

 67. Høyt nivå på alkoholsalget også i 2021

  Det ble omsatt 439 millioner vareliter alkohol i 2021. Det er en økning på 4,7 prosent fra 2020. I de to årene med pandemi har alkoholomsetningen ligget rundt 21 prosent over det som tidligere har vært et vanlig nivå.

 68. Rekordhøy netthandel med norske betalingskort i 2021

  Vi kjøper stadig mer varer og tjenester på nettet. I 2021 utførte nordmenn betalinger og overføringer med internasjonale betalingskort på nettet for 231 milliarder kroner, som er 26 prosent mer enn i det første koronaåret.

 69. Svak økning i detaljhandelen i januar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 0,4 prosent fra desember 2021 til januar 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 3 prosent fra november til desember.

 70. Grensehandelen var fremdeles langt unna normale nivåer i 2021

  Grensehandelen endte på 2,5 milliarder kroner i 2021. Det er en økning fra året før, men fortsatt svært langt unna nivåene fra før koronapandemien. Sammenlignet med rekordåret 2019 var handlebeløpet 84 prosent lavere.

 71. Investeringsaktiviteten i detaljhandelen økte i 2021

  Investeringene i detaljhandelen var tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Dette runder av et år som samlet sett har hatt økt investeringsaktivitet sammenlignet med 2020.

 72. Møbler og elektronikk trakk ned detaljhandelen i desember

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 3,1 prosent fra november til desember 2021, viser sesongjusterte tall. Det var spesielt møbler og elektronikk som bidro til nedgangen denne måneden.

 73. Møbler og elektronikk dro opp detaljhandelen i november

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,9 prosent fra oktober til november 2021, viser sesongjusterte tall. Det var spesielt møbler og elektronikk som bidro til økningen denne måneden.

 74. Mer bruk av internasjonale betalingskort etter gjenåpning

  Bruken av norske internasjonale betalingskort har økt betydelig både på nettet og ellers, og var ekstra høy i 3. kvartal 2021.

 75. Nedgang i dagligvare for tredje måned på rad

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 1 prosent fra september til oktober 2021, viser sesongjusterte tall. Dagligvarebutikkene hadde derimot en nedgang denne måneden.

 76. Grensehandelen tok seg opp

  Etter flere kvartaler med strenge reiserestriksjoner og svært lav grensehandel, tok handelen over grensa seg kraftig opp i 3. kvartal. Sammenliknet med før pandemien er fremdeles to av tre handleturer borte.

 77. Lavere investeringsaktivitet i detaljhandelen

  Investeringene i detaljhandelen falt med 16 prosent fra 2. til 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne nedgangen kommer etter tre kvartaler med økte investeringer.

 78. Byggevarer og klær trakk detaljhandelen opp i september

  Etter tre måneder på rad med nedgang gikk omsetningsvolumet i detaljhandelen opp med 0,5 prosent fra august til september 2021, viser sesongjusterte tall.

 79. Handelen med motorvogner skyter i været 1. halvår 2021

  Handelen med motorvogner unntatt motorsykler omsatte for 122 875 millioner kroner i 1. halvår 2021. Dette er en økning på 34,5 prosent mot 1. halvår 2020.

 80. Ny grensehandelsstatistikk i 2022

  Fra neste år vil SSB lage ny og forbedret grensehandelsstatistikk. Statistikken vil baseres på et større utvalg og resultatene vil bli publisert på ulike varegrupper.

 81. Detaljhandelen falt for tredje måned på rad

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 3,8 prosent fra juli til august 2021, viser sesongjusterte tall. Et stort fall i dagligvarebransjen var hovedårsaken til nedgangen.

 82. Netthandelen høyere enn noen gang

  Statistikk basert på bruken av internasjonale betalingskort viser at netthandelen med kort var høyere enn noen gang i 2. kvartal 2021, til tross for lettelsene i koronarestriksjonene.

 83. Fortsatt økning i alkoholsalget

  I 2. kvartal 2021 ble det solgt 8,69 millioner liter med ren alkohol. Dette gir en prosentvis økning på 1,11 prosent mot 2. kvartal 2020, som var en periode preget av svært sterk vekst.

 84. Byggevarer drar ned detaljhandelen i juli

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 3,1 prosent fra juni til juli 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en beskjeden nedgang på 0,1 prosent fra mai til juni, og er den største nedgangen i indeksen siden desember 2020.

 85. Fortsatt svært lav grensehandel

  Nordmenn brukte 335 millioner kroner på grensehandel i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2020 til og med 2. kvartal 2021, mot 9,7 milliarder kroner i den foregående firekvartalersperioden. Dette gir en nedgang på hele 96,6 prosent.

 86. Investeringsaktiviteten øker fremdeles i detaljhandelen

  Investeringene i detaljhandelen økte med 15 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne veksten fortsetter perioden med oppgang som har vart fra 3. kvartal 2020.

 87. Liten nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,1 prosent fra mai til juni 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på hele 5,8 prosent fra april til mai.

 88. Sterk vekst i detaljhandelen i mai

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 5,8 prosent fra april til mai 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,4 prosent fra mars til april. Det var spesielt klesbutikker som bidro til veksten.

 89. Rekordhøy alkoholomsetning i 1. kvartal

  Det ble solgt 7,2 millioner liter¹ ren alkohol i årets tre første måneder. Det er en økning på 20,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og er ny rekord for omsatte liter innenfor et førstekvartal.

 90. Nedgang for dagligvarebransjen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter et uendret nivå på detaljhandelen fra februar til mars. Mange av detaljhandelsnæringene hadde oppgang i volumet i april, men det var nedgang for dagligvarebransjen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet varehandel.