199292
199292
Kraftprisene trakk KPI opp
statistikk
2015-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenoktober 2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kraftprisene trakk KPI opp

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra september til oktober 2015, hovedsakelig som følge av økte priser på elektrisitet. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i oktober 2015, opp 0,4 prosentpoeng fra september.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
September 2015 - Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015Oktober 2015
KPI Totalindeks0,42,5141,2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-1,03,3133,9
Bolig, lys og brensel1,41,3171,4
Transport0,20,8151,4
Kultur og fritid0,74,0124,9
Klær og skotøy1,12,656,0
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,23,0132,6
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer1,2-0,5162,1
Importerte konsumvarer0,43,795,2
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,22,9217,7
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 3,0 prosent de siste tolv månedene. KPI var 141,2 (1998=100) i oktober 2015 mot 137,8 i oktober året før. Det tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,5 prosent.

Månedsendring: Økte elektrisitetspriser

Fra september til oktober steg KPI med 0,4 prosent. Hovedårsaken til oppgangen sist måned var prisene på elektrisitet inkludert nettleie som steg 9,7 prosent fra september til oktober. Dette er den største månedsendringen siden desember 2012 og skyldes hovedsakelig et hopp i spotprisene fra september til oktober. Prisene på klær steg 1,0 prosent i perioden, mens flybilletter ble 4,0 prosent dyrere fra september til oktober.

Månedsoppgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av et fall i matvareprisene på 1,2 prosent – det største månedsfallet i matvareprisene siden mars. Også bensinprisene bidro til å dempe oppgangen med et fall på 1,4 prosent fra september.

Tolvmånedersendring: Prisoppgang på matvarer og møbler

KPI økte med 2,5 prosent fra oktober 2014 til oktober 2015. Selv om prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt fra september til oktober 2015, er gruppen den største bidragsyteren til tolvmånedersendringen. Matvareprisene alene steg 3,1 prosent fra oktober 2014 til oktober 2015, mens prisene på alkoholfrie drikkevarer viste en endring på 4,6 prosent i samme periode. Andre faktorer som bidro til oppgangen, var prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler som steg 10,3 prosent fra oktober 2014 til oktober 2015, mens prisene på aviser, bøker og skrivemateriell steg 8,6 prosent i samme periode.

Tolvmånedersveksten i KPI ble dempet av prisene på elektrisitet inkludert nettleie som, på tross av den kraftige økningen fra september, er 2,2 prosent lavere i oktober 2015 sammenlignet med samme måned i 2014. Bensinprisene bidro også til å dempe tolvmåndersveksten i KPI med et fall på 7,5 prosent i perioden.

Endring i tolvmånedersveksten: Kraftprisene trakk opp veksttakten

Tolvmånedersveksten i KPI var 2,5 prosent i oktober, opp 0,4 prosentpoeng fra september. Økningen i tolvmånedersveksten var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i kraftprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 9,7 prosent fra september til oktober i år, mens de falt 3,1 prosent i samme periode i fjor.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på matvarer og andre alkoholfrie drikkevarer, som falt mer fra september til oktober i år enn i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,0 prosent i oktober. Det er 0,1 prosentpoeng ned fra september. Hovedårsaken til nedgangen i KPI-JAE var den ovennevnte prisutviklingen på matvarer.