158051
statistikk
2014-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Forbruk, Konsumpriser, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksen15. oktober 2014

Innhold

Økte tekstilpriser ga svak oppgang i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,1 prosent fra september til oktober. Høyere priser på klær, møbler og boligtekstiler bidro mest til oppgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i oktober, ned 0,1 prosentpoeng fra september. KPI-JAE viste en oppgang på 2,5 prosent siste tolv måneder, opp 0,1 prosentpoeng fra september.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
September 2014 - Oktober 2014 Oktober 2013 - Oktober 2014 Oktober 2014
KPI Totalindeks 0,1 2,0 137,8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,2 2,5 129,6
Bolig, lys og brensel -0,4 1,0 169,2
Transport -0,2 2,9 150,2
Kultur og fritid 0,4 2,6 120,1
Klær og skotøy 1,9 -0,7 54,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,2 2,5 128,7
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer -1,4 -0,2 162,9
Importerte konsumvarer 0,7 1,8 91,8
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,0 3,7 211,5
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 137,8 (1998=100) i oktober 2014, mot 135,1 i oktober året før. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,0 prosent.

Månedsendring: Prisoppgang på klær

Fra september til oktober steg KPI med 0,1 prosent. Klesprisene steg 1,8 prosent i denne perioden. Samtidig steg prisene på boligtekstiler med 8,0 prosent. Dette er to varegrupper som er sterkt preget av sesong- og tilbudsmønster. Prisene på flyreiser økte 3,7 prosent. Dette er første prisoppgang på flyreiser i oktober siden 2006. Prisene på blomster og hage samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk opp henholdsvis 2,4 og 0,8 prosent.

Prisene på energivarene bidro til å dempe oppgangen i KPI fra september til oktober. Elektrisitetsprisen var den viktigste bidragsyteren blant energikomponentene, og elektrisitet inkludert nettleie hadde et prisfall på 3,1 prosent. Prisnedgangen kan blant annet ses i sammenheng med det milde oktoberværet samt den sterkt stigende fyllingsgraden i oktober. Drivstoff og smøremidler viste en prisnedgang på 2,1 prosent fra september til oktober.

Tolvmånedersendring: Dyrere mat og drikke

KPI økte med 2,0 prosent fra oktober 2013 til oktober 2014. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte 2,5 prosent i denne perioden. Matprisene steg 2,0 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer hadde en prisoppgang på 4,9 prosent.

Beregnet husleie for selveiere steg 2,4 prosent, og prisene på transporttjenester gikk opp 8,3 prosent de siste tolv månedene. For transporttjenester var det særlig økningen i flybillettprisene på 14,8 prosent som førte til oppgangen. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg med 6,2 prosent fra oktober fjor til oktober i år.

En nedgang i kraftprisene bidro til å dempe oppgangen i KPI de siste tolv måneder. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 7,1 prosent. Elektrisitetsprisene har hittil i 2014 ligget under 2013-nivået i alle måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Energivarene trekker veksten ned

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra september til oktober. Nedgangen skyldes i hovedsak prisutviklingen for energivarene fra september til oktober i år sett i forhold til samme periode i fjor. Særlig nedgangen i elektrisitetsprisene fra september til oktober i år mot prisstigningen fra tilsvarende periode i fjor bidro sterkt. I motsatt retning trakk prisene på flyreiser som steg fra september til oktober i år, mens de falt i samme periode i fjor. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,5 prosent i oktober, opp 0,1 prosentpoeng fra september.