199278
199278
Økte priser på klær og sko trakk KPI opp
statistikk
2015-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenmars 2015

Innhold

Økte priser på klær og sko trakk KPI opp

Konsumprisindeksen (KPI) økte 0,3 prosent fra februar til mars. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i mars, opp 0,1 prosentpoeng fra februar. KPI-JAE viste en oppgang på 2,3 prosent siste tolv måneder, ned 0,1 prosentpoeng fra februar.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Februar 2015 - Mars 2015 Mars 2014 - Mars 2015 Mars 2015
KPI Totalindeks 0,3 2,0 138,8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1,4 0,7 129,6
Bolig, lys og brensel -0,6 2,2 170,5
Transport 0,8 1,4 150,0
Kultur og fritid 0,3 3,6 121,3
Klær og skotøy 4,7 -2,4 53,5
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,4 2,3 129,8
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer -1,0 0,4 162,1
Importerte konsumvarer 1,6 2,1 93,1
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,0 2,9 214,0
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 138,8 (1998=100) i mars 2015, mot 136,1 i mars 2014. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,0 prosent.

Månedsendring: Økte priser på klær og lavere matvarepriser

KPI økte 0,3 prosent fra februar til mars. Prisene på klær og skotøy økte samlet med 4,7 prosent, klesprisen økte 5,1 prosent og prisene på skotøy steg 3,0 prosent. Mye av prisøkningen må sees i sammenheng med nye vår- og sommervarer i butikkene, samt avslutningen av vintersalget.

Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler økte 5,7 prosent fra februar til mars, og det var hovedsakelig prisene på møbler som drev økningen. På grunn av en økning i drivstoffprisene steg prisene på gruppen drivstoff og smøremidler med 2,7 prosent i samme periode. For andre gang siden juli i fjor viste drivstoffprisene en oppgang i forhold til måneden før. Bensin- og dieselprisene steg med henholdsvis 3,0 prosent og 2,7 prosent i perioden.

Matvareprisene bidro til å dempe oppgangen i KPI med en prisnedgang på 1,6 prosent fra februar til mars. Nesten samtlige undergrupper viste prisnedgang, et unntak er gruppen frisk frukt som viste en oppgang på 3,0 prosent i perioden. Oppgangen i KPI dempes også av prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som viste et fall på 3,8 prosent fra februar til mars.

Tolvmånedersendring: Økte møbelpriser og økt husleie

KPI steg 2,0 prosent fra mars 2014 til mars 2015. I perioden økte beregnet husleie for selveiere 2,3 prosent, mens betalt husleie for leietakere økte 2,9 prosent. Priser knyttet til kultur og fritid økte samlet med 3,6 prosent de siste tolv måneder. Spesielt er det prisen på aviser og tidsskrifter som bidro til oppgangen med en økning på 10,9 prosent. Bøker hadde en prisøkning på 9,6 prosent fra mars 2014 til mars 2015. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler viste en prisoppgang på 9,9 prosent i samme periode.

Prisene på klær falt 3,3 prosent fra mars 2014 til mars 2015 og bidro til å dempe tolvmånedersveksten i KPI. I samme periode falt også prisene på drivstoff og smøremidler med 5,0 prosent.

Endring i tolvmånedersveksten: Prisene på drivstoff og møbler drar veksten opp

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra februar til mars. Oppgangen skyldes blant annet at prisene på drivstoff viste en nedgang fra februar til mars i fjor, men økte nesten tre prosent samme periode i år. Videre viste prisene på boligtekstiler en økning på 6,2 prosent fra februar til mars i år, mot en 5,4 prosents nedgang samme periode i fjor. I motsatt retning trakk matvareprisene, med en nedgang på 1,6 prosent fra februar til mars i år, mot 0,7 prosent oppgang fra februar 2014 til mars 2014. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,3 prosent i mars, ned 0,1 prosentpoeng fra februar.