199276
199276
Matvareprisene trakk KPI opp
statistikk
2015-03-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenfebruar 2015

Innhold

Matvareprisene trakk KPI opp

Konsumprisindeksen (KPI) økte 0,4 prosent fra januar til februar. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i februar, ned 0,1 prosentpoeng fra januar. KPI-JAE viste en oppgang på 2,4 prosent siste tolv måneder.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Januar 2015 - Februar 2015 Februar 2014 - Februar 2015 Februar 2015
KPI Totalindeks 0,4 1,9 138,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1,9 3,1 131,5
Bolig, lys og brensel -0,1 2,1 171,5
Transport 0,0 0,7 148,8
Kultur og fritid -0,1 3,0 120,9
Klær og skotøy 0,0 -2,9 51,1
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,5 2,4 129,3
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer 0,4 0,7 163,7
Importerte konsumvarer 0,5 1,4 91,6
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,2 3,3 213,9
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 138,4 (1998=100) i februar 2015, mot 135,8 i februar 2014. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 1,9 prosent.

Månedsendring: Økte priser på mat og drikke

KPI økte 0,4 prosent fra januar til februar. Som tidligere år steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer fra januar til februar, og i år steg prisene 1,9 prosent. Alle undergruppene med unntak av oljer og fett viste en prisoppgang fra januar til februar. Blant undergruppene var det særlig prisøkningene på mineralvann, leskedrikker og juice, samt grønnsaker som bidro mest til oppgangen.

I år, som tidligere år, økte prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler i februar. Prisøkningen på 6,8 prosent skyldes i hovedsak oppgang etter salgsperioden i januar. Prisene på audiovisuelt utstyr økte 1,6 prosent, som er den høyeste månedsøkningen på 14 år. I februar ble det også målt prisoppgang for passasjertransport med fly på 2,8 prosent.

Månedsoppgangen i KPI ble dempet av lavere priser på elektrisitet inkludert nettleie og bøker. Elektrisitetsprisen inkludert nettleie falt 1,6 prosent fra januar til februar. Prisene på bøker falt 14,4 prosent, hovedsakelig som følge av «Mammutsalget».

Tolvmånedersendring: Prisoppgang på mat og drikke og høyere husleier

KPI steg 1,9 prosent fra februar 2014 til februar 2015. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte 3,1 prosent i denne perioden. Matvareprisene økte 2,5 prosent, og fortsatte dermed trenden fra andre halvår 2013 med tolvmåndersendringer på over 2 prosent. Dette står i kontrast til treårsperioden før hvor tolvmånedersendringen både var lavere og til dels negativ. Prisene på alkoholfrie drikkevarer økte fra februar 2014 til februar 2015 med 7,2 prosent, den sterkeste prisveksten siden mars 2012.

Beregnet husleie for selveiere økte 2,3 prosent siste tolv måneder. Prisene på aviser, bøker og skrivemateriell økte 8,6 prosent, mye som følge av prisveksten på aviser. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler viste en prisoppgang på 6,8 prosent fra februar 2014 til februar 2015.

En nedgang i prisene på drivstoff og smøremidler på 8,4 prosent bidro til å dempe oppgangen i KPI. Med unntak av en liten oppgang i januar har bensinprisene falt siden juli i fjor, og er i februar på det laveste nivået siden februar 2011. Klesprisene falt 3,9 prosent fra februar 2014 til februar 2015.

Endring i tolvmånedersveksten: Prisene på flyreiser drar veksten ned

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra januar til februar. Nedgangen skyldes særlig prisutviklingen på passasjertransport med fly. Prisene på flyreiser steg 2,8 prosent fra januar til februar i år, mens prisene steg 23,9 prosent i samme periode i fjor. Prisutviklingen innen gruppen drift og vedlikehold av transportmidler bidro også til nedgangen. I motsatt retning trakk hovedsakelig prisutviklingen på mat og alkoholfrie drikkevarer, som viste en større oppgang fra januar til februar 2015 enn fra januar til februar 2014. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent i februar, uendret fra januar.