Detaljomsetningsindeksen

Til toppen

09296: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner , 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg , 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 44

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken