Detaljomsetningsindeksen

09296: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 44 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.07.2020
Kontakt
Anders Falla Aas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 37
afa@ssb.no

Marie Karoline Skjeldås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 480
oli@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
indeks
Volumindeks ujustert:
indeks
Referansetid
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
Slutten av måneden
Volumindeks ujustert:
Slutten av måneden
Basisperiode
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
2015
Volumindeks ujustert:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken