Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

07968: FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2007 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall foretak totalt , Antall foretak med FoU , FoU-personale ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tall for 2020 er foreløpige.

Tallene for 2007 og 2008 ble korrigert 09.02.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i industrien, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet.