Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09170: Produksjon og inntekt, etter næring 1970 - 2023

Steinar Todsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4900
Ingunn Sagelvmo, Statistisk sentralbyrå
+47 40902632
17.05.2024 08:00
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Næringsskatter. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Næringssubsidier. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produktinnsats. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Produktinnsats. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Næringsskatter. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Næringssubsidier. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Driftsresultat. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12
Produksjon i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Produktinnsats. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Produktinnsats. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) , Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr) , Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 54

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik. Tall fra og med 2022 er foreløpige. Enkelte tall for 2022 i løpende priser for bruttoprodukt, produktinnsats og driftsresultat, samt prisvekstrater for dette året ble rettet 08.01.2024. De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2022 er foreløpige.
Størrelser på A64-nivå for årgangen 2021 ble endret 21. mai 2024.