09170: Produksjon og inntekt, etter næring 1970 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

næring

Totalt 46 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 48 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.08.2018
Kontakt
Steinar Todsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4900
sto@ssb.no

Ingunn Sagelvmo, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4979
isa@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Næringsskatter. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Næringssubsidier. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Faste 2005-priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Faste 2005-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2005-priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produktinnsats. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Produktinnsats. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Referansetid
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Næringsskatter. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Næringssubsidier. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Driftsresultat. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Produksjon i basisverdi. Faste 2005-priser (mill. kr):
31.12
Produktinnsats. Faste 2005-priser (mill. kr):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2005-priser (mill. kr):
31.12
Produksjon i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Produktinnsats. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Produktinnsats. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 21.02.2018.
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2017 er foreløpige.
Tall for detaljert næring (A64) blir beregnet i endelig årlig nasjonalregnskap i motsetning til foreløpig tall som beregnes på et mer aggregert nivå. Detaljerte tall for foreløpige årganger er merket med tegnet ':'.

Brukerveiledning for statistikkbanken