Til toppen
09170: Produksjon og inntekt, etter næring 1970 - 2019
Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Steinar Todsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4900
sto@ssb.no

Ingunn Sagelvmo, Statistisk sentralbyrå
+47 40902632
isa@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Næringsskatter. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Næringssubsidier. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produktinnsats. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Produktinnsats. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Referansetid
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Næringsskatter. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Næringssubsidier. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Driftsresultat. Løpende priser (mill. kr):
31.12
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12
Produksjon i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Produktinnsats. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12
Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Produktinnsats. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 50 Valgte 1

næring

Totalt 51 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2018 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken