Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07963: Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) (mill. kr) 2007 - 2022

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
16.02.2024 08:00
FoU-kostnader i alt:
mill. kr
FoU-driftskostnader i alt:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Kostnader til innleid personale:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
FoU-investeringer (kapitalkostnader):
mill. kr
FoU-kostnader i alt:
01.01-31.12
FoU-driftskostnader i alt:
01.01-31.12
Lønnskostnader:
01.01-31.12
Kostnader til innleid personale:
01.01-31.12
Andre driftskostnader:
01.01-31.12
FoU-investeringer (kapitalkostnader):
01.01-31.12
FoU-kostnader i alt:
Løpende priser
FoU-driftskostnader i alt:
Løpende priser
Lønnskostnader:
Løpende priser
Kostnader til innleid personale:
Løpende priser
Andre driftskostnader:
Løpende priser
FoU-investeringer (kapitalkostnader):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tabellen dekker foretak med minst 10 sysselsatte. Virksomhetsfordelte tall.