Forskning og innovasjon

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 7 av 7

Mer statistikk om forskning og utvikling til SSB

Nå samles alle statistikker om forskning og utvikling (FoU) i SSB, og fra nyttår har åtte nye medarbeidere kommet fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Samspill mellom ekstraordinære og ordinære virkemidler

Mange foretak benyttet seg av de ekstraordinære støtteordningene i 2020. I hvilken grad har de samtidig benyttet seg av de ordinære virkemidlene?

Økt FoU i næringslivet tross koronapandemien

Foreløpige tall for 2020 viser at næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for nesten 37 milliarder kroner, 4 prosent mer enn i 2019. Justert for prisvekst er økningen 2 prosent. Det ble utført 23 100 FoU-årsverk, 4 prosent flere enn i 2019.

Undersøkelse om digitalisering og teknologi

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2020 en undersøkelse om digitalisering og teknologi blant et utvalg norske foretak.

Pandemien har påvirket innovasjonsaktiviteten ulikt

Sett under ett er det små endringer i næringslivets innovasjonsaktivitet fra perioden 2016-2018 til 2018-2020, men oppfølgingsspørsmål viser at koronapandemien har medført tydelige endringer i hvordan norske foretak innoverer i møtet med endrede forutsetninger og rammebetingelser.

Patentsøknader: Den nedadgående trenden fortsetter

Patentstyret mottok 6 prosent færre patentsøknader i 2020 enn i 2019. Årsaken var lavere søknadsinngang i Norge fra både norske og utenlandske søkere.

Stor økning i direkte støtte til næringslivet under korona

Store summer er delt via kompensasjonsordninger i 2020, samtidig har tilskudd til innovasjon og omstilling også økt med 30 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde forskning og innovasjon i næringslivet.