404315
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-endelige
404315
statistikk
2020-02-18T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

20 979

utførte FoU-årsverk i 2018

Forskning og utvikling i næringslivet.
20182017 - 2018
Alle foretak (10+ sysselsatte)
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)32 748,21002,4
Næring
Industri10 843,7333,1
Tjenesteyting17 831,2540,2
Andre næringer4 073,31210,8
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte9 675,130
50-99 sysselsatte4 049,712
100-199 sysselsatte4 128,213
200-499 sysselsatte4 335,613
500 sysselsatte og over10 559,532
 
FoU-årsverk (antall)20 979-1,1
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)7 619,61,9

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201620172018201620172018201620172018
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt29 489,231 989,832 748,27 014,17 481,07 619,619 61621 20520 979
10-19 sysselsatte3 264,54 022,14 041,0523,6661,2481,02 3402 8982 765
20-49 sysselsatte4 778,85 682,45 634,1951,1938,6906,83 5404 1004 099
50-99 sysselsatte3 381,03 771,54 049,7436,0582,5680,72 5192 8522 969
100-199 sysselsatte3 456,84 151,94 128,2510,0686,0797,42 5322 8432 766
200-499 sysselsatte3 959,34 156,44 335,61 242,81 416,81 379,32 5182 7552 781
500 sysselsatte og over10 648,710 205,610 559,53 350,73 195,93 374,46 1675 7575 599
C Industri9 963,410 521,910 843,71 965,72 275,51 920,27 0537 4677 326
10-19 sysselsatte801,2816,1770,7192,2233,776,2556581554
20-49 sysselsatte1 167,61 289,21 147,4158,6171,8122,0888993915
50-99 sysselsatte843,5956,8988,999,7119,7118,1641780761
100-199 sysselsatte1 808,81 846,02 008,3255,8383,6339,51 4081 3891 465
200-499 sysselsatte1 386,71 540,71 628,4432,8491,9517,21 0241 1711 228
500 sysselsatte og over3 955,74 073,04 300,0826,6874,9747,22 5342 5532 404
G-N Tjenesteyting16 033,017 790,217 831,22 497,72 763,92 998,210 97612 02911 899
10-19 sysselsatte2 363,62 889,22 824,8308,0391,4387,71 7462 1872 106
20-49 sysselsatte3 193,24 096,44 055,2700,6704,3707,92 4482 9142 951
50-99 sysselsatte2 022,22 175,52 425,7243,4340,4406,31 5571 7061 854
100-199 sysselsatte1 391,92 007,61 733,6182,3240,9335,61 0131 2951 104
200-499 sysselsatte2 348,02 346,12 487,8465,6375,6473,91 3991 4641 469
500 sysselsatte og over4 714,24 275,44 304,2597,8711,2686,92 8132 4632 416
A, B, D-F Andre næringer3 492,73 677,84 073,32 550,72 441,52 701,21 5871 7091 755
10-19 sysselsatte99,7316,8445,523,436,217,138130105
20-49 sysselsatte418,0296,8431,691,962,576,9203193234
50-99 sysselsatte515,3639,2635,192,9122,3156,3320366354
100-199 sysselsatte256,2298,2386,271,961,5122,3111160198
200-499 sysselsatte224,6269,6219,5344,3549,3388,29412084
500 sysselsatte og over1 978,91 857,21 955,41 926,21 609,81 940,3821741779

Tabell 2 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.
Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
20172018201720182017201820172018
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt31 989,832 748,27 481,07 619,636 08736 79621 20520 979
A03 Fiske, fangst og akvakultur1 065,61 195,5169,6150,49311 067410414
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 731,21 917,61 980,12 260,51 1851 319760774
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 673,41 847,51 974,12 256,41 1251 218739749
C Industri10 577,110 828,62 276,81 808,012 62812 5047 4247 262
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 261,01 192,7283,8260,21 8411 952824812
C13 Tekstilindustri72,361,38,111,81081014243
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri51,356,30,01,51011016370
C16 Trelast- og trevareindustri183,7147,318,420,8459331136119
C17 Papir- og papirvareindustri120,8109,04,812,018217710091
C18 Trykking, grafisk industri75,4104,90,88,515323371117
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 056,51 419,9369,9315,3965967798813
C21 Farmasøytisk industri404,9428,7561,3384,3334346276282
C22 Gummivare- og plastindustri195,2189,827,125,4323264158126
C23 Mineralproduktindustri124,5140,631,326,32302828381
C24 Metallindustri487,2494,8126,2100,5554567349347
C25 Metallvareindustri1 267,71 149,267,462,91 0191 016660564
C26 Data- og elektronisk industri1 911,12 106,4264,874,91 7891 8871 4921 628
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr328,2385,512,39,0255318238307
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter928,4962,2224,151,7851884729748
C27 Elektroteknisk industri545,4489,876,060,1580540393345
C28 Maskinindustri1 340,11 401,1135,8175,11 7131 724980929
C29 Motorkjøretøyindustri235,1220,633,514,6253233186179
C30 Transportmiddelindustri ellers565,0407,1137,1122,81 235950345250
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer547,0375,0133,2115,01 152873324229
C31 Møbelindustri181,4195,914,711,5320333163172
C32 Annen industri201,2253,686,7110,3169247124164
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr297,4259,729,18,9302253179130
D35 Kraftforsyning263,0307,0193,9203,7601651136158
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon112,7142,418,121,03032787088
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet337,7379,952,6160,68881 004286279
G-N Tjenesteyting17 902,517 977,22 789,93 015,619 55019 97312 11812 005
G46 Agentur- og engroshandel931,9873,3318,0240,51 5661 600630709
H49-H53 Transport og lagring414,6411,6121,1101,7583622207212
J58 Forlagsvirksomhet2 918,32 632,4249,5342,93 1142 8652 2962 043
J58.2 Utgivelse av programvare2 471,32 344,0186,0162,72 5792 4221 9661 833
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting48,148,62,99,1101933238
J61 Telekommunikasjon1 109,6988,3111,598,6849675573487
J62 IT-tjenester5 733,06 318,1289,2425,56 1266 7694 2554 479
J63 Informasjonstjenester337,0260,437,757,7498399297213
K64-K66 Finansiering og forsikring1 586,71 608,0774,8808,51 2771 312793821
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning435,0572,656,465,2596912286403
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 003,62 809,5375,1323,83 4913 3311 8881 678
M72 Forskning og utviklingsarbeid957,31 044,4391,1477,9833870549612
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet314,1319,316,011,3371378241243
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting113,290,846,752,71461467067

Tabell 3 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak. Millioner kroner.

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak. Millioner kroner.
2018
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Alle næringer32 748,230 546,420 375,93 567,36 603,22 201,8
10-19 sysselsatte4 041,03 709,32 412,6440,3856,4331,7
20-49 sysselsatte5 634,15 262,33 642,4664,0955,9371,8
50-99 sysselsatte4 049,73 822,82 709,4385,6727,7227,0
100-199 sysselsatte4 128,23 847,92 728,2308,8810,8280,3
200-499 sysselsatte4 335,64 174,42 921,3599,3653,9161,2
500 sysselsatte og over10 559,59 729,75 962,01 169,32 598,5829,8
C Industri10 843,79 831,26 852,6510,12 468,51 012,5
10-19 sysselsatte770,7700,3444,955,7199,870,4
20-49 sysselsatte1 147,41 059,0753,472,8232,888,4
50-99 sysselsatte988,9931,7678,858,0194,857,2
100-199 sysselsatte2 008,31 880,01 359,183,6437,4128,3
200-499 sysselsatte1 628,41 550,21 161,9112,0276,378,1
500 sysselsatte og over4 300,03 710,02 454,6128,01 127,4590,0
G-N Tjenesteyting17 831,217 238,611 696,92 814,82 726,9592,6
10-19 sysselsatte2 824,82 738,11 875,9358,9503,386,7
20-49 sysselsatte4 055,23 882,82 687,8536,2658,9172,3
50-99 sysselsatte2 425,72 345,51 699,5298,2347,880,2
100-199 sysselsatte1 733,61 611,71 165,2215,5230,9121,9
200-499 sysselsatte2 487,82 447,71 655,3445,3347,140,1
500 sysselsatte og over4 304,24 212,82 613,2960,7638,991,4
A-B_D-F Andre næringer4 073,33 476,61 826,4242,41 407,8596,7
10-19 sysselsatte445,5270,991,825,7153,3174,6
20-49 sysselsatte431,6320,5201,355,064,2111,1
50-99 sysselsatte635,1545,6331,129,4185,089,5
100-199 sysselsatte386,2356,1203,99,7142,630,1
200-499 sysselsatte219,5176,5104,142,030,442,9
500 sysselsatte og over1 955,41 806,9894,280,6832,1148,4

Tabell 4 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
2018
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt32 748,230 546,420 375,93 567,36 603,22 201,8
A03 Fiske, fangst og akvakultur1 195,5886,2380,233,6472,3309,3
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 917,61 745,2928,975,6740,7172,4
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 847,51 698,8908,970,4719,5148,7
C Industri10 828,69 794,16 800,2506,42 487,41 034,5
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 192,71 068,6662,239,5366,9124,1
C13 Tekstilindustri61,361,032,97,320,80,4
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri56,355,745,91,68,20,6
C16 Trelast- og trevareindustri147,3112,880,86,525,534,5
C17 Papir- og papirvareindustri109,0101,978,13,120,77,1
C18 Trykking, grafisk industri104,999,085,80,912,25,9
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 419,91 013,4762,521,6229,3406,5
C21 Farmasøytisk industri428,7411,7286,214,2111,417,0
C22 Gummivare- og plastindustri189,8161,9109,312,939,727,9
C23 Mineralproduktindustri140,6123,077,57,937,717,6
C24 Metallindustri494,8433,3353,817,262,361,6
C25 Metallvareindustri1 149,21 116,5557,428,3530,832,7
C26 Data- og elektronisk industri2 106,42 031,01 608,688,3334,275,3
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr385,5382,7304,07,671,12,8
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter962,2922,9756,354,5112,139,3
C27 Elektroteknisk industri489,8478,9329,216,2133,510,9
C28 Maskinindustri1 401,11 280,2894,598,1287,6120,8
C29 Motorkjøretøyindustri220,6213,4151,511,550,47,2
C30 Transportmiddelindustri ellers407,1349,2221,047,780,557,9
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer375,0325,5206,242,876,549,5
C31 Møbelindustri195,9191,7133,916,741,04,2
C32 Annen industri253,6249,7158,757,733,33,9
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr259,7241,2170,59,261,518,5
D35 Kraftforsyning307,0279,5161,282,136,327,5
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon142,4100,772,95,921,841,7
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet379,9354,0246,040,967,225,9
G-N Tjenesteyting17 977,217 386,711 786,52 822,82 777,4590,5
G46 Agentur- og engroshandel873,3822,8605,384,0133,550,5
H49-H53 Transport og lagring411,6370,5226,975,268,541,0
J58 Forlagsvirksomhet2 632,42 561,81 931,4302,0328,370,6
J58.2 Utgivelse av programvare2 344,02 288,61 741,8248,7298,155,4
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting48,647,630,516,90,21,0
J61 Telekommunikasjon988,3899,6577,9139,6182,188,7
J62 IT-tjenester6 318,16 250,94 365,11 113,9772,067,2
J63 Informasjonstjenester260,4255,7193,644,517,64,7
K64-K66 Finansiering og forsikring1 608,01 593,6727,2715,3151,214,4
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning572,6553,5437,228,388,019,1
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 809,52 614,51 790,0241,4583,1195,0
M72 Forskning og utviklingsarbeid1 044,41 015,6615,647,0353,128,7
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet319,3313,6218,29,186,25,7
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting90,886,967,75,613,63,9

Tabell 5 
FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall

FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
2018
FoU-personaleAv dette:FoU-årsverkAv dette:
Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt36 7968 13423 1352 20920 97914 5981 692
A03 Fiske, fangst og akvakultur1 0672473819641421680
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 3192761 078234774658204
B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 2182601 035228749644201
C Industri12 5042 6416 2637997 2624 276658
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 95266068910581238074
C13 Tekstilindustri1011940143221
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri1016145170360
C16 Trelast- og trevareindustri33125771119311
C17 Papir- og papirvareindustri177669615915610
C18 Trykking, grafisk industri2335870011734..
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri967399620204813530183
C21 Farmasøytisk industri3461892919228224381
C22 Gummivare- og plastindustri26441903126532
C23 Mineralproduktindustri282628113813510
C24 Metallindustri5671172727934718166
C25 Metallvareindustri1 0161144333356427721
C26 Data- og elektronisk industri1 8872261 3911371 6281 213129
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr318342691430726414
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter8841265885174849048
C27 Elektroteknisk industri540532412534516520
C28 Maskinindustri1 7241828125092951737
C29 Motorkjøretøyindustri2331311921791072
C30 Transportmiddelindustri ellers950164556162501236
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer873153525142291124
C31 Møbelindustri3339212761721093
C32 Annen industri2476511651641055
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr253379510130599
D35 Kraftforsyning6511624412815812211
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon278811661388598
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet1 004198428212791529
G-N Tjenesteyting19 9734 52814 3771 01912 0059 115724
G46 Agentur- og engroshandel1 6004418454770945435
H49-H53 Transport og lagring62210628672121164
J58 Forlagsvirksomhet2 8656041 991742 0431 45468
J58.2 Utgivelse av programvare2 4224181 692711 8331 30466
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting93135203823..
J61 Telekommunikasjon6751435683548740726
J62 IT-tjenester6 7691 2335 1001874 4793 505126
J63 Informasjonstjenester3996420742131083
K64-K66 Finansiering og forsikring1 3124689282282159814
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning9123366807840331639
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 3316892 6123051 6781 364219
M72 Forskning og utviklingsarbeid870316746206612527148
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet378702694524318933
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting1464594967548

Tabell 6 
FoU-utgifter og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent

FoU-utgifter og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent
 Totale FoU-utgifter. Millioner PPP dollar. 2017Totale FoU-utgifter som prosent av BNPNæringlivets FoU-utgifter som prosent av BNPTotal FoU-personale pr. tusen i arbeidsstyrken
 201020172010201720102017
Østerrike14 966,42,73,21,92,214,2017,3
Belgia15 189,02,12,71,41,912,2716,4
Kanada27 162,81,81,61,00,812,59..
Chile1 590,80,30,40,10,11,48..
Tsjekkia7 213,21,31,80,81,19,9212,97
Danmark9 545,12,93,02,02,019,1820,87
Estland567,81,61,30,80,67,718,62
Finland7 038,53,72,82,61,820,7817,97
Frankrike64 672,12,22,21,41,413,8314,63
Tyskland132 004,42,73,01,82,113,1615,89
Hellas3 476,60,61,130,240,55..9,96
Ungarn3 801,41,11,350,680,997,498,77
Island399,8..2,101,311,35..15,90
Irland..1,59..1,090,948,97..
Israel15 391,53,944,543,273,91....
Italia33 542,91,221,350,660,839,1811,23
Japan170 900,73,143,212,402,5313,2413,31
Korea90 979,63,474,552,593,6213,5517,09
Latvia281,00,610,510,230,145,275,49
Luxembourg806,31,501,261,000,6813,2512,08
Mexico..0,53..0,19..1,44..
Nederland18 563,61,721,990,831,1711,4415,20
New Zealand2 647,5..1,37..0,75....
Norge6 869,31,652,090,841,1013,8816,68
Polen11 757,80,721,030,190,674,787,03
Portugal4 454,11,531,330,700,678,6710,54
Slovakia1 554,20,620,880,260,486,726,10
Slovenia1 391,92,061,861,401,3912,4314,33
Spania21 932,01,351,210,690,669,509,49
Sverige17 561,73,223,402,212,4215,6516,53
Sveits18 900,0..3,37..2,34..15,44
Tyrkia21 729,50,800,960,340,553,194,85
Storbritannia49 345,31,671,661,021,1211,1112,71
USA543 249,02,742,791,862,04....
EU28430 121,01,841,971,121,30..12,38
EU15397 754,11,992,131,241,4010,5613,66
OECD i alt1 360 044,32,292,371,521,6711,82..
Ikke OECD-land       
Kina495 980,91,712,151,261,663,265,00
Russland41 868,01,051,110,630,6711,1310,22

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan likevel være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene  
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

 

Standard klassifikasjoner

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

 

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD og Eurostat

 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

 

Brukere og bruksområder

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for  publisering av nasjonale totaltall for FoU.

 

Sammenheng med annen statistikk

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser.  Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

 

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

 

Produksjon

Omfang

FoU-undersøkelsen dekker næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

  • Industri (C10-C33)
  • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
  • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017.

 

Datakilder og utvalg

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5300 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. 

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet. 

Datainnsamling, editering og beregninger

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2005. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Se tabell 09170 i statistikkbanken, variabelen "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)".  Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

I 2017 var prisindeksen 1,4, en del lavere enn de siste årene. NIFU har valgt å bruke en justert indeks på 2,1 for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren fordi dette stemmer bedre med utviklingen i disse sektoren. For næringslivet brukes 1,4.

 

Sesongjustering

 

 

Konfidensialitet

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy,rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

 

Revisjon

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering.  Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

 

Analyser, artikler og publikasjoner

Stabilisering i næringslivets FoU

Stabilisering i næringslivets FoU

Publisert 18. februar 2020

Kostnadene til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet viste tegn på stabilisering i 2018 etter en periode på nesten ti år med sterk vekst. 32,7 milliarder kroner gikk til FoU i næringslivet i 2018, en økning på 2 prosent fra fjoråret. Målt i faste priser ser vi en liten nedgang på 1 prosent.

Les artikkelen

FoU i norsk næringsliv 1970-2014

Publisert 12. januar 2017

Hvor mye satser egentlig norsk næringsliv på forskning og utvikling (FoU)? I en tid der vi skal finne noe å leve av etter oljen, er kanskje dette spørsmålet viktigere enn noen gang. I denne rapporten belyser SSB norsk FoU-aktivitet fra 1970 og frem til 2014.

Les publikasjonen
FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

Publisert 27. april 2018

Denne publikasjonens formål er å sammenstille statistikk om FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv, med hovedvekt på året 2016.

Les publikasjonen

Kunnskapsintensive næringer i Norge

Publisert 2. februar 2016

Norske næringer er utvilsomt kunnskapsintensive sammenlignet med EU og Norden. Det er samtidig en viss positiv sammenheng mellom en nærings kunnskapsintensitet og hvor mye den bruker på forskning og utvikling.

Les publikasjonen

Stor økning i bruk av SkatteFUNN-ordningen

Publisert 28. juni 2016

Langt flere foretak søker om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU) for 2014 og 2015. Det er likevel få foretak som utnytter de økte rammene for maksimalt fradrag i SkatteFUNN-ordningen. De fleste søkerne er fortsatt små foretak.

Les artikkelen
Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

Publisert 2. desember 2019

USA har tidligere hatt et ubestridt teknologisk forsprang, men nå er Kina i ferd med å ta igjen supermakten. I 2017 stod USA for 28 prosent av verdens utgifter til forskning og utvikling (FoU), mens Kinas andel utgjorde 26 prosent. Foreløpig samarbeider Norge og Kina likevel lite om FoU.

Les artikkelen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB