Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 21094864 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
Aasness, Jørgen Forsker 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no Offentlig økonomi
  Andersen, Synøve Nygaard Førstekonsulent 40902521 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
  • Levekår og sosial deltaking
  • Fruktbarhet og familiedemografi
  Andreassen, Leif Forsker II Leif.Andreassen@ssb.no Mikroøkonomi
   Andresen, Martin Eckhoff Forsker II 40239166 martin.andresen@ssb.no Offentlig økonomi
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Bærekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og økonomi
    Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Bensnes, Simon Søbstad Forsker II Simon.Bensnes@ssb.no Offentlig økonomi
     Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
     • Fruktbarhet og familiedemografi
     Bjertnæs, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Kraftmarkeder
     • Skatt
     Boug, Pål Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Tidsserieøkonometri
     Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri
     • Økonomisk vekst
     Bye, Brita Forskningsdirektør (fung.) 99621755 brita.bye@ssb.no
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Offentlige finanser på lang sikt
     • Teknologi, innovasjon og vekst
     • Økonomisk vekst
     Bø, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
     • Skatt

     C

     Cappelen, Ådne Forsker Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri

     D

     Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikroøkonomi
     Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Husholdningers energiforbruk
     • Kraftmarkeder
     Dapi, Bjorn Makroøkonomi
      Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      • Levekår og sosial deltaking
      Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no Offentlig økonomi
      • Arbeidsmarked
      • Utdanningsøkonomi

      E

      Eika, Lasse Forsker II lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
      • Income distribution
      • Arbeidsmarked

      F

      Fagereng, Andreas Forskningsleder 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
      • Sparing
      • Arbeidsmarked
      Fjærli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikroøkonomi
      • Virksomhetsatferd
      • Inntektsfordeling
      • Skatt
      • Sparing
      Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Offentlig økonomi
      • Pensjoner
      Fæhn, Taran Forskningsleder 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og økonomi
      • Teknologi, innovasjon og vekst
      • Økonomisk vekst

      G

      Garnåsjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       Gjefsen, Hege Marie Førstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no Offentlig økonomi
       • Arbeidsmarked
       • Utdanningsøkonomi
       Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       • Bærekraftig utvikling
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Klimapolitikk og økonomi
       • Teknologi, innovasjon og vekst
       Grimsrud, Kristine M. Forsker 91545593 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Olje- og gassmarkeder
       • Bærekraftig utvikling
       Gunnes, Trude Forsker 21094824 Trude.Gunnes@ssb.no Offentlig økonomi
       • Utdanningsøkonomi

       H

       Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Klimapolitikk og økonomi
       Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Husholdningers energiforbruk
       • Inntektsfordeling
       • Konsumentatferd
       • Kraftmarkeder
       Halvorsen, Elin Forsker elin.halvorsen@ssb.no Makroøkonomi
       • Inntektsfordeling
       • Skatt
       • Sparing
       • Pensjoner
       Hammersland, Roger Forsker II 21094302 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
       • Generelle likevektsmodeller
       • Makroøkonometrisk modellering
       • Makroøkonomiske analyser
       • Tidsserieøkonometri
       • Konjunkturanalyser og prognoser
       Hansen, Mona Irene Førstekonsulent 21094957 mona.irene.hansen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        Holmøy, Erling Forsker 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
        • Generelle likevektsmodeller
        • Makroøkonometrisk modellering
        • Makroøkonomiske analyser
        • Offentlige finanser på lang sikt
        • Pensjoner
        • Skatt
        • Økonomisk vekst
        Holtsmark, Bjart Forsker 0 Bjart.Holtsmark@ssb.no Offentlig økonomi
        • Klimapolitikk og økonomi
        • Pensjoner
        Huitfeldt, Ingrid 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no Offentlig økonomi
         Hungnes, Håvard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
         • Konjunkturanalyser og prognoser
         • Makroøkonometrisk modellering
         • Tidsserieøkonometri

         J

         Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
         • Makroøkonometrisk modellering
         • Makroøkonomiske analyser
         • Tidsserieøkonometri
         Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Offentlig økonomi
         • Arbeidsmarked

         K

         Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Offentlig økonomi
         • Utdanningsøkonomi
         Kjelsrud, Anders Grøn Makroøkonomi
          Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
          • Makroøkonomiske analyser
          Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
          • Arbeidsmarked
          • Pensjoner
          • Skatt

          L

          Langørgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
          • Inntektsfordeling
          • Kommunal økonomi
          Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
          • Energi- og miljøpolitikk
          • Husholdningers energiforbruk
          • Konsumentatferd
          Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
          • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
          • Regional økonomi
          • Økonomisk historie
          • Arbeidsmarked
          Lian, Bård Seniorrådgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Offentlig økonomi
          • Inntektsfordeling
          • Konsumentatferd
          • Skatt
          Lindholt, Lars Forsker I 21094811 lars.lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
          • Olje- og gassmarkeder
          • Klimapolitikk og økonomi
          Løkken, Sturla Førstekonsulent 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no Offentlig økonomi

           M

           Modalsli, Jørgen Heibø Forskningsleder 41270978 Jorgen.Modalsli@ssb.no Mikroøkonomi
           • Inntektsfordeling
           • Økonomisk vekst
           • Økonomisk historie
           Mogstad, Magne Forsker 0 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
           • Arbeidsmarked
           • Inntektsfordeling

           N

           Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
           • Inntektsfordeling
           • Skatt
           Nygård, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Offentlig økonomi
           • Inntektsfordeling
           • Konsumentatferd
           • Skatt

           O

           Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
           • Makroøkonometrisk modellering
           • Statistisk konfidensialitet

           R

           Raknerud, Arvid Senior Researcher rak@ssb.no Mikroøkonomi

            S

            Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
            • Arbeidsmarked
            • Virksomhetsatferd
            • Konsumentatferd
            • Tidsserieøkonometri
            Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt ets@ssb.no Mikroøkonomi
            • Inntektsfordeling
            • Økonomisk vekst
            • Økonomisk historie
            Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
            • Arbeidsmarked
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Tidsserieøkonometri
            Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
            • Arbeidsmarked
            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
            • Konjunkturanalyser og prognoser
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Regional økonomi
            Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
            • Energi- og miljøpolitikk
            • Klimapolitikk og økonomi
            Strøm, Birger Seniorrådgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
            • Generelle likevektsmodeller
            • Klimapolitikk og økonomi
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Offentlige finanser på lang sikt
            • Økonomisk vekst
            Stølen, Nils Martin Forsker 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
            • Arbeidsmarked
            • Offentlige finanser på lang sikt
            • Pensjoner
            Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
            • Fruktbarhet og familiedemografi

            T

            Telle, Kjetil Forsker 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Demografi og levekår
            • Arbeidsmarked
            Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
            • Arbeidsmarked
            • Virksomhetsatferd
            • Inntektsfordeling
            • Konsumentatferd
            • Skatt
            • Sparing
            Tønnessen, Marianne Seniorrådgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no Demografi og levekår
            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

            V

            Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
            • Arbeidsmarked
            • Skatt
            • Konsumentatferd
            Vestad, Ola Lotherington Forsker Ola.Vestad@ssb.no Mikroøkonomi
            • Pensjoner
            • Arbeidsmarked

            W

            Wennemo, Tom Seniorrådgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
            • Inntektsfordeling
            Wiik, Kenneth Aarskaug Forskningsleder 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
            • Fruktbarhet og familiedemografi