Brita Bye

Stilling
Forsker

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Forsker, Dr. Polit i samfunnsøkonomi. Mine forskningsfelt er primært energi-, klima- og miljøøkonomi, offentlig økonomi og økonomisk vekst, herunder utvikling og anvendelse av generelle, makroøkonomiske likevektsmodeller.

Eksterne prosjekter

 https://www.platonklima.no/