Taran Fæhn

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Jeg er samfunnsøkonom med hovedfeltene klima- og energipolitikk, teknologisk utvikling og omstilling til en mindre petroleumsbasert lavutslippsøkonomi.

Jeg har en anvendt tilnærming og baserer meg ofte på makroøkonomiske beregningsmodeller (generelle likevektsmodeller) i min forskning. Disse inkluderer globale og nasjonale modeller, dynamiske modeller og modeller med teknologisk endring.

Jeg er oppnevnt medlem av Teknisk beregningsutvalg for klima (TBUklima.no), som er opprettet av regjeringen for å bidra til ny kunnskap og nye metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet samt foreslå metoder for beregninger av klimaeffekt av statsbudsjettet.