Kevin R. Kaushal

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Min forskningsinteresse dekker hovedsakelig teoretisk og numerisk analyse innen miljø-, ressurs- og klimaøkonomi. Jeg har en Ph.D. i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ekstern forskerprofil (kaushal.no)