118502
118502
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Lasse Sigbjørn Stambøl

Akademisk grad
Cand Philol
Stilling
Forsker I
Telefon
21094505
E-post
lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no
Last ned cv (259 KB)

Om Lasse Sigbjørn Stambøl

Lasse Sigbjørn Stambøl: Seniorforsker i statistisk sentralbyrå. De viktigste forskningsfeltene omfatter regionale analyser med spesiell vekt på regionaløkonomisk og regionaldemografisk modellering og analyser, regional arbeidsmarkedsmobilitet mellom regioner, næringer og nasjoner og innenlandsk flytting med spesiell vekt på regionale arbeidsmarkedstilpasninger. Forskningen omfatter både makro- og mikroanalyser.

Utvalgte publikasjoner

 1. H.W. Aslesen, A. Isaksen og Stambøl L.S. (2008): Knowledge-Intensive Business Services as innovation agent through client interaction and labour mobility, International Journal of Services, Technology and Management, 9 2, 138-153
  Forfattere
  H.W. Aslesen
  A. Isaksen
  Lasse Sigbjørn Stambøl
 2. I.R. Edvardsson, E. Heikkilä, H. Johannesson, M. Johansson, D. Rauhut, T.D. Schmidt, S. Wilkman og Stambøl L.S. (2007): Demographic Changes, Labour Migration and EU-enlargement – Relevance for the Nordic Region, Report 2 in the Nordic Research Programme 2005-2008: Internationalisation of regional development policies – Needs and demand in the Nordic countries, Stockholm, NORDREGIO
  Forfattere
  I.R. Edvardsson
  E. Heikkilä
  H. Johannesson
  M. Johansson
  D. Rauhut
  T.D. Schmidt
  S. Wilkman
  Lasse Sigbjørn Stambøl
 3. Urban and Regional Labour Market Mobility in Norway , Sosiale og økonomiske studier
  Forfattere
  Lasse Sigbjørn Stambøl
 4. I.R. Edvardsson, E. Heikkilä, M. Johansson, L.O. Persson og Stambøl L.S. (2002): The Performance of Metropolitan Labour Markets. A Comparison based on Gross-stream Data, Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 22 1, 81-102
  Forfattere
  I.R. Edvardsson
  E. Heikkilä
  M. Johansson
  L.O. Persson
  Lasse Sigbjørn Stambøl
 5. I.R. Edvardsson, E. Heikkilä, M. Johansson, L.O. Persson, T.D. Schmidt og Stambøl L.S. (2007): Economic Renewal and Demographic Change. Evaluation of policies for well functioning local labour markets in the Nordic countries, Web reports, Turku, Finland, Institute of Migration
  Forfattere
  I.R. Edvardsson
  E. Heikkilä
  M. Johansson
  L.O. Persson
  T.D. Schmidt
  Lasse Sigbjørn Stambøl
 6. Stambøl L.S. (2005): Arbeidsmarkedsmobilitet og framveksten av kunnskapsbasert tjenesteyting, i E. Vatne (Red.), Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping, Scandinavian Academic Press (Spartacus Forlag), 135-165
  Forfatter
  Lasse Sigbjørn Stambøl
 7. Stambøl L.S., Stølen N.M. og (1998): Regional Analyses of Labor Markets and Demography - A Model Based Norwegian Example, Papers in Regional Science - The Journal of the RSAI, 77 1, 37-62
  Forfattere
  Lasse Sigbjørn Stambøl
  Nils Martin Stølen