Profilbilde av Lasse Sigbjørn Stambøl

Lasse Sigbjørn Stambøl

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

De viktigste forskningsfeltene omfatter regionale analyser med spesiell vekt på regionaløkonomisk og regionaldemografisk modellering og analyser, regional arbeidsmarkedsmobilitet mellom regioner, næringer og nasjoner og innenlandsk flytting med spesiell vekt på regionale arbeidsmarkedstilpasninger.

Forskningen omfatter både makro- og mikroanalyser.