Marina Rybalka

Stilling
Forsker

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Marina Rybalka jobber mest med empiriske analyser knyttet til næringsutvikling og drivere som ligger bak denne utviklingen: FoU, innovasjoner, digitalisering og entreprenørskap. Hennes kompetanse er primært anvendt mikroøkonometri og evalueringsmetodikk, med hovedvekt på analyser av offentlige virkemidler rettet mot næringslivet. Hun var fagligleder av teamet som nylig evaluerte SkatteFUNN-ordningen og tidligere var med på å evaluere direkte støtte fra Innovasjon Norge og NFR, Innovasjon Norges klyngeprogram og differensiert arbeidsgiveravgift. Hun var en koordinator for Norge i EUs H2020-prosjekt GLOBALINTO som bl.a. laget nye indikatorer for immateriell kapital i følgende 8 land: Norge, Finland, Danmark, Tyskland, UK, Frankrike, Hellas og Slovenia. Per i dag er hun involvert i RelinC "The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis" o INPROD "Labor market inclusion and labor productivity" prosjektene.