På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

118571
118571
forskning
2015-03-18T10:22:00.000Z
no

Marina Rybalka

Akademisk grad
PhD in Economics
Stilling
Forsker
Telefon
21094438
Mobil
98692910
E-post
Marina.Rybalka@ssb.no
Last ned cv (348 KB)

Om Marina Rybalka

 

Marina Rybalka jobber mest med empiriske analyser knyttet til næringsutvikling og drivere som ligger bak denne utviklingen: FoU, innovasjoner, digitalisering og entreprenørskap. Hennes kompetanse er primært anvendt mikroøkonometri og evalueringsmetodikk, med hovedvekt på analyser av offentlige virkemidler rettet mot næringslivet. Hun var fagligleder av teamet som nylig evaluerte SkatteFUNN-ordningen og tidligere var med på å evaluere direkte støtte fra Innovasjon Norge og NFR, Innovasjon Norges klyngeprogram og differensiert arbeidsgiveravgift. Per i dag er hun involvert i utarbeiding av SSBs temaside om utviklingen av nye næringer i Norge. Hun er også involvert i EUs H2020-prosjekt GLOBALINTO som skal bl.a. lage nye indikatorer for immateriell kapital i følgende 8 land: Norge, Finland, Danmark, Tyskland, UK, Frankrike, Hellas og Slovenia.

 

Utvalgte publikasjoner

 1. Cappelen Å., Raknerud A. og Rybalka M.(2012): The effects of R&D tax credits on patenting and innovations, Research Policy, 41 2, 334-345
  Forfattere
  Ådne Cappelen
  Arvid Raknerud
  Marina Rybalka
 2. Evaluation of SkatteFUNN
  Forfattere
  Benedictow, A., E. C. Bjøru, F. W. Eggen, M. Norberg-Schulz, M. Rybalka og R. Røtnes
 3. Evaluation of Norwegian Innovation Clusters
  Forfattere
  Røtnes, R., M. Norberg-Schulz, M. Rybalka, M. M. Walbækken, B. Gran, A. Håkansson og K. Izsak
 4. Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet
  Forfattere
  Eggen, F. W., P. Gottschalk, R. Nymoen, T. Ognedal og M. Rybalka
 5. Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang,varighet og gjengangere
  Forfattere
  Marina Rybalka
 6. Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler
  Forfattere
  Cappelen, Å., E. Fjærli, D.-C. Iancu, M. Klemetsen, A. Moxnes, Ø.A. Nilsen, A. Raknerud og M. Rybalka
 7. The innovative input mix: Assessing the importance of R&D and ICT investments for firm performance in manufacturing and services, Discussion paper 801 - Statistics Norway, 2015
  Forfattere
  Marina Rybalka
 8. Lønns- og sysselsettingsmessige virkninger av allmenngjøring innenfor bygge-, verfts- og renholdssektoren
  Forfattere
  Terje Skjerpen, Tom Kornstad, Marina Rybalka
 9. Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd, Notat 2015/10 - Statistisk sentralbyrå, 2015
  Forfattere
  Marina Rybalka, Terje Skjerpen
 10. Returns to public R&D grants and subsidies, Discussion paper 740 - Statistics Norway, 2013
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Arvid Raknerud, Marina Rybalka
 11. Jarle Møen og Rybalka M. (2012): Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?, Magma Nr. 7, 84-95
  Forfattere
  Jarle Møen
  Marina Rybalka
 12. Cappelen Å., Fjærli E., F. Foyn, , , Raknerud A. og Rybalka M. (2010): Evaluation of the Norwegian R&D Tax Credit Scheme, Journal of Technology Management and Innovation, 5, 97-109
  Forfattere
  Ådne Cappelen
  Erik Fjærli
  F. Foyn
  Arvid Raknerud
  Marina Rybalka
 13. Ø.A. Nilsen, Raknerud A., Rybalka M. og Skjerpen T. (2011): The importance of skill measurement for growth accounting., Review of Income and Wealth, 57 2, 293-305
  Forfattere
  Ø.A. Nilsen
  Arvid Raknerud
  Marina Rybalka
  Terje Skjerpen
 14. Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse, Økonomiske analyser 2008/5 - Statistisk sentralbyrå, 2008
  Forfattere
  Marina Rybalka
 15. Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet, Økonomiske analyser 2007/6 - Statistisk sentralbyrå, 2007
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Arvid Raknerud, Marina Rybalka
 16. Ø.A. Nilsen, , Rybalka M. og Skjerpen T. (2009): Lumpy investments, factor adjustments, and labour productivity, Oxford Economic Papers, 61 1, 104-127
  Forfattere
  Ø.A. Nilsen
  Marina Rybalka
  Terje Skjerpen