Thomas von Brasch

Stilling
Forskningsleder
Forskningsområde
Makroøkonomi

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Jeg jobber som forsker i Statistisk sentralbyrå, leder Gruppe for makroøkonomi og er prosjektleder for Konjunkturtendensene. Forskningen min handler i stor grad om indeksteori, måling av produktivitet, økonometri og makroøkonomi generelt.

Ekstern forskerprofil (sites.google.com)