Bente Halvorsen

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Halvorsen har en doktorgrad (Dr.Polit.) fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med et bredt antall temaer innen miljø- og ressursøkonomi. Hovedarbeidsfeltene de siste årene er husholdningenes energiforbruk, fordelingsanalyser knyttet til energiutgifter, brannfare i norske kystlyngheier og ressursrente i fiskeriene. Hun har også tidligere jobbet med husholdningenes resirkuleringsatferd og analyser av tannbehandlingsfrykt, samt nytte-kostnadsanalyser og verdsettingsanalyser, som er temaet for Halvorsens doktorgrad. Halvorsen har også jobbet mye med metoder for aggregering av mikroatferd. Gjennomgående for all Halvorsens forskning er mikroøkonometriske atferdsanalyser på ulike temaer.

Ekstern hjemmeside (sites.google.com)