Profilbilde av Lars Johannessen Kirkebøen

Lars Johannessen Kirkebøen

Stilling
Forsker
Forskningsområde
Arbeidsmarked og skatt

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Jeg har forsket blant annet på sammenhengene mellom utdanningsvalg og inntekt, effekter av fedrekvote, og effekter forskjellige tiltak i skolen har hatt på skoleresultater og gjennomføring av grunnopplæring. Jeg har ledet eller bidratt til en rekke forskningsprosjekter, og har publisert artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.

For tiden forsker jeg på valg av høyere utdanning, forskjeller mellom skoler i bidrag til elevers læring og effekter av tiltak i skolen, samt på framskrevet tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft fordelt på utdanning. Jeg satt i EVU-utvalget.

Utvalgte publikasjoner listet under, fullstendig publikasjonsliste finnes i CV.