Ane Tømmerås

Stilling
Forsker

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Ane Tømmerås er stipendiat ved gruppe for befolkning og offentlig økonomi i SSBs forskningsavdeling. Hun jobber med Norges nasjonale befolkningsframskrivinger.

Hennes forskningsinteresser inkluderer analyse av befolkningsendringer relatert til migrasjon, fruktbarhet og dødelighet. Hennes doktorgrad fokuserer på asylsøkere og integrering ved bruk av unike registerdata.