Herman Kruse

Stilling
Forsker

Kort om

Min forskning dreier seg hovedsakelig om pensjons- og trygdesystemer. Jeg har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor jeg studerte sammenfallende pensjonering i parforhold i Norge.

Jeg er en del av MOSART-gruppa. Vi bruker en detaljert mikrosimuleringsmodell for det norske pensjons- og trygdesystemet, arbeidsmarkedet og utdanning til å evaluere for eksempel langsiktige effekter på statsfinansene av endrete pensjonsregler og beregne effekten av endrete antakelser om individers tilpasninger.

Ekstern forskerprofil (sites.google.com)