Kristine M. Grimsrud

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Kristine Grimsrud er samfunnsøkonom med doktorgrad i miljø- og ressursøkonomi og mastergrad i statistikk fra Washington State University i 2002. Hun er fast ansatt i forskningsavdelingen som senior forsker (forsker 0 professornivå) ved Statistisk sentralbyrå i gruppe for Miljø-, Ressurs- og Innovasjonsøkonomi.

Hun forsker på tema innen natur, miljø og klimaendringer, og ser spesielt på preferanser for aksept for klima- og miljøpolitikk og verdsetting av økosystemtjenester. Verdsetting foretas ved bruk av nasjonale spørreundersøkelser og eksisterende markedsdata. Hun har 10 års erfaring med FNs økosystemregnskap/naturregnskap, inkludert beregninger av naturkapital, gjennom deltagelse på FN ekspertmøter og egen forskning. Hun har også jobbet med tema innen energiøkonomi og bioøkonomi.

Grimsrud både leder og deltar i flere forskningsrådsfinansierte prosjekter innen klima og miljø. Hun har publisert over 35 artikler i vitenskapelige internasjonale tidsskrift, og publiserer også jevnlig i norskspråklige tidsskrift.

Hun har vært tilknyttet nordamerikanske universiteter i 15 år som student og ansatt. Etter fullført PhD og MS ved Washington State University i 2002 var hun Assistant Professor (tenure-track) ved Department for Food and Agriculture Economics, University of Guelph, Canada. Deretter var hun Assistant Professor (tenure track) i Department of Economics, University of New Mexico (UNM), Albuquerque, USA. Hun gikk inn i fast stilling som Associate Professor (førsteamanuensis) ved UNM i 2011. Hun har 12 år med undervisningserfaring på Bachelor, Master og Phd-nivå.