118467
118467
forskning
2017-10-23T10:21:00.000Z
no

Kristine M. Grimsrud

Akademisk grad
Ph.D. Economics, M.S. Statistics
Stilling
Senior Forsker
Telefon
91545593
Mobil
915 45 593
E-post
Kristine.Grimsrud@ssb.no
Last ned cv (213 KB)

Om Kristine M. Grimsrud

Kristine Grimsrud er samfunnsøkonom med doktorgrad i miljø- og ressursøkonomi og mastergrad i statistikk fra Washington State University i 2002. Hun er fast ansatt i forskningsavdelingen som senior forsker (forsker 0 professornivå) ved Statistisk sentralbyrå i gruppe for Miljø-, Ressurs- og Innovasjonsøkonomi.

Hun forsker på tema innen natur, miljø og klimaendringer som preferanser for aksept for klima- og miljøpolitikk og verdsetting av økosystemtjenester. Verdsetting foretas ved bruk av nasjonale spørreundersøkelser og eksisterende markedsdata. Hun har 10 års erfaring med FNs økosystemregnskap/naturregnskap, inkludert beregninger av naturkapital, gjennom deltagelse på FN ekspertmøter og egen forskning. Hun har også jobbet med tema innen energiøkonomi og bioøkonomi. 

Grimsrud både leder og deltar i flere forskningsrådsfinansierte prosjekter innen klima og miljø. Hun har publisert over 35 artikler i vitenskapelige internasjonale tidsskrift, og publiserer også jevnlig i norskspråklige tidsskrift.

Hun har vært tilknyttet nordamerikanske universiteter i 15 år som student og ansatt.  Etter fullført PhD og MS ved Washington State University i 2002 var hun Assistant Professor (tenure-track) ved Department for Food and Agriculture Economics, University of Guelph, Canada. Deretter var hun Assistant Professor (tenure track) i Department of Economics, University of New Mexico (UNM), Albuquerque, USA. Hun gikk inn i fast stilling som Associate Professor (førsteamanuensis) ved UNM i 2011. Hun har 12 år med undervisningserfaring på Bachelor, Master og Phd-nivå.

Utvalgte publikasjoner

 1. Ponderous, Proficient or Professional? Survey Experience and Smartphone Effects in Stated Preference Research. Environmental and Resource Economics, 2022. 1-26
  Forfattere
  Sandorf, E. D., Grimsrud, K., & Lindhjem, H.
 2. Efficient spatial distribution of wind power plants given environmental externalities due to turbines and grids. 2021. Energy Economics, pp. 105487.
  Forfattere
  Grimsrud, K., Hagem, C., Lind, A., and H. Lindhjem.
 3. Scope Elasticity of Willingness to pay in Discrete Choice Experiments. Environmental and Resource Economics, 2021, 1-37.
  Forfattere
  Dugstad, A., Grimsrud, K. M., Kipperberg, G., Lindhjem, H., and S. Navrud.
 4. Efficient spatial allocation of wind power plants given environmental externalities due to turbines and grids. 2020. Discussion Papers, No 938, Research Department, Statistics Norway.
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., C. Hagem, A. Lind, and H. Lindhjem
 5. Acceptance of wind power development and exposure – Not-in-anybody’s-backyard. Energy Policy 2020 (149):111780.
  Forfattere
  Dugstad, A., K. Grimsrud, G. Kipperberg, H. Lindhjem, and S. Navrud.
 6. Modifying national accounts for the challenge of guiding sustainable ocean development. Nature Sustainability. August 10. 2020
  Forfattere
  Fenichel, E.P., E. T. Addicott1, K. M. Grimsrud, G.-M. Lange, I. Porras, and B. Milligan
 7. Using the generalised Q method in ecological economics: A better way to capture representative values and perspectives in ecosystem service management. 2019. Ecological Economics.
  Forfattere
  Grimsrud, K., M. Graesse, H. Lindhjem
 8. Moving (back) to greener pastures? Social benefits and costs of climate forest planting in Norway. 2019. Land Use Policy.
  Forfattere
  Iversen, E.K, H. Lindhjem, J.B. Jacobsen, K. Grimsrud
 9. Public acceptance and willingness to pay cost-effective taxes on red meat and city traffic in Norway. 2019. Journal of Environmental Economics and Policy.
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., H. Lindhjem, I.V. Sem, K.E. Rosendahl
 10. Vindkraft i motvind- Miljøkostnadene er ikke til å blåse av. Samfunnsøkonomen, 2019, 4 (133): 6-17
  Forfattere
  Lindhjem, H., A. Dugstad, K. Grimsrud, Øyvind N. Handberg, G. Kipperberg, E. Kløw, S. Navrud
 11. Avgifter på rødt kjøtt og veitrafikk. Samfunnsøkonomen, 2019, 2(133):40-53.
  Forfattere
  Grimsrud, K., I.V. Sem, H. Lindhjem, K.E. Rosendahl
 12. Challenges to Ecosystem Valuation for Wealth Accounting in Managi, S. and P. Kumar. "Inclusive Wealth Report 2018: Measuring Progress toward Sustainability". Routledge, New York, USA. July 2018.
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., H. Lindhjem, D. Barton, S. Navrud
 13. Oil consumption subsidy removal in OPEC and other Non-OECD countries: oil market impacts and welfare effects. Energy Economics, 2017, (68):395-409.
  Forfattere
  Aune, F.R., K. M. Grimsrud, L. Lindholt, K. E. Rosendahl, and H. B. Storrøsten
 14. The potential resource rent from Norwegian fisheries. Marine Policy, 2017, (84): 156–166.
  Forfattere
  Greaker, M. K.M. Grimsrud, L. Lindholt.
 15. Ressursrenten i norske fiskerier - utvikling og politikk. Økonomiske Analyser, 5/2016. Statistics Norway.
  Forfattere
  Greaker, M., K.M. Grimsrud, L. Lindholt
 16. Short run effects of bleaker prospects for oligopolistic producers of a non-renewable resource. 2016. Energy Journal
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., K.E. Rosendahl, H.B. Storrøsten and M. Tsygankova.
 17. Who cares about fish welfare?—A Norwegian Study. British Food Journal, 2015, 117(1): 257-273.
  Forfattere
  Ellingsen, K., Grimsrud, K. M., Nielsen, H. M., Mejdell, C., Olesen, I., Honkanen, P., Navrud, S., Gamborg, C. and Sandøe, P
 18. The Social Benefits and Costs of Preserving Forest Biodiversity and Ecosystem Services, Journal of Environmental Economics and Policy, 2015, 4(2):202-222.
  Forfattere
  Lindhjem, H., K.M. Grimsrud, S. Navrud, and S. O. Kolle
 19. Using Canonical Correlation Analysis to Identify Environmental Attitude Groups: Considerations for National Forest Planning in the Southwestern U.S. Environmental Management, 2014, 54(4):756-67.
  Forfattere
  Prera, A.J., K. M. Grimsrud, J.A. Thacher, D.W. McCollum, and R.P. Berrens
 20. Olje og Gass” (Oil and Gas). 2014. Chapter 13 in “Naturressursenes økonomi” (The Economics of Natural Resources) Edited by Anders Skonhoft and Ola Flaaten. Gyldendal norsk forlag, Oslo, Norway.
  Forfattere
  Grimsrud, K. M.
 21. Skifergassrevolusjonen og det europeiske gassmarkedet. Økonomiske Analyser 4/2013, Statistics Norway
  Forfattere
  Grimsrud, K., K.E. Rosendahl, and H.B. Storrøsten
 22. Biodiversity Risk in the US: Evidence and Implications of Spatial Autocorrelation. International Journal of Ecological Economics and Statistics, 2013, 3(30) March-April.
  Forfattere
  Tevie J., K.M. Grimsrud, and R.P. Berrens
 23. Households’ willingness-to-pay for improved fish welfare in breeding programs for farmed Atlantic salmon. Aquaculture 2013. v372-375: 19-27.
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., H.M. Nielsen, S. Navrud, and I. Olesen
 24. Testing the environmental Kuznets curve for biodiversity risk in the US: A spatial econometric approach. Sustainability, 2011, 3(11):2182-2199
  Forfattere
  Tevie, J., K. M. Grimsrud, and R. P. Berrens
 25. Unbelievable but Improved Cookstoves are not Helpful in Reducing Firewood Demand in Nepal. Environment and Development Economics, 2011, 16(1):1-23
  Forfattere
  Nepal, M., A. Nepal, and K. M. Grimsrud
 26. Invasive Alien Weeds and Western Cattle Ranching: Lessons Learned from Yellow Starthistle in New Mexico. Western Economic Forum, 2010, 9(1): 19-26.
  Forfattere
  Thacher, J.A., J. M. Chermak, K. M. Grimsrud, K. Krause, and J. I. Price
 27. Determinants of National Fire Plan Fuels Treatment Expenditures: A Revealed Preference Analysis for Northern New Mexico. Environmental Management, 2009, 44:776–788.
  Forfattere
  Shepherd, C., K. M. Grimsrud, and R. P. Berrens
 28. A Two-Agent Dynamic Model with an Invasive Weed Diffusion Externality: An Application to Yellow Starthistle (Centaurea Solstitialis L.) in New Mexico. Journal of Environmental Management, 2008, 89(4):271-350.
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., J. M. Chermak, J. Hansen, J. A. Thacher, and K. Krause
 29. Relating Environmental Attitudes and Contingent Values: How Robust are Methods to Identify Preference Heterogeneity? Environmental and Resource Economics, 2007, 37(4): 757-775.
  Forfattere
  Aldrich, G., K. M. Grimsrud, J. A. Thacher, and M. Kotchen
 30. Investigation of Stated and Revealed Preferences for an Elk Hunting Raffle. Land Economics, 2006, 82(4): 623-640.
  Forfattere
  Little, J.M., K.M. Grimsrud, P.A. Champ, and R.P. Berrens
 31. A Mixture Model of Consumers’ Intended Purchase Decisions for Genetically Modified Foods. Economics Bulletin, 2006, 3(21):1-11
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., R. C. Mittelhammer, and R.P. Berrens
 32. Slow-Manifold Analysis of Multidimensional Continuous-Time Bioeconomic Problems: Application to Managing Pest Resistance to Pesticidal Crops. Journal of Environmental Economics and Management, 2006, 51(3): 336-53
  Forfattere
  Grimsrud, K.M., and R.G. Huffaker