Terje Skjerpen

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Jeg er en anvendt økonometriker som jobber både med tidsserieøkonometriske og mikroøkonometriske prosjekter. For tiden er jeg involvert i prosjekter innenfor arebidsmarkedsøkonomi, migrasjon og regionaløkonomi. Jeg er cand. oecon fra Universitetet i Oslo fra 1986.

Eksterne prosjekter

NOREG2 (toi.no)EXITNORWAY (uni-oslomet.no)