Per Arild Garnåsjordet

Stilling
Forsker

Kort om

Forskningsinteresser er økosystemregnskap, økosystemtjenester og bærekraftig utvikling. Jeg har tidligere ledet arbeidet med å utvikle naturressursregnskap i SSB og hatt lederstillinger i industri og konsulentvirksomhet. Jeg er utdannet geograf fra Universitet i Oslo med hovedfag vurdert ved NTNU som tilsvarende doktorgradsnivå.