406697
406697
forskning
2020-06-03T11:15:00.000Z
no

Michael J Thomas

Akademisk grad
PhD
Telefon
+4740902628
Mobil
+47 409 02 628
E-post
Michael.Thomas@ssb.no
Last ned cv (112 KB)

Om Michael J Thomas

Michael Thomas er forsker ved gruppe for demografi og levekår i SSBs forskningsavdeling. Han jobber med Norges nasjonale befolkningsframskrivninger. Hans forskningsinteresser inkluderer analyser av demografiske forhold som migrasjon og dødelighet, samt longitudinelle geokodede befolkningsregistre for studier av flytting og migrasjon, segregering, nabolag- og boligforhold, familiedynamikk og arbeidsmarkedsutfall.