Michael J Thomas

Stilling
Forsker

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Michael Thomas er seniorforsker ved gruppe for befolkning og offentlig økonomi i SSBs forskningsavdeling. Han jobber med Norges nasjonale befolkningsframskrivninger. Hans forskningsinteresser inkluderer analyser av demografiske forhold som migrasjon og dødelighet, samt longitudinelle geokodede befolkningsregistre for studier av flytting og migrasjon, segregering, nabolag- og boligforhold, familiedynamikk og arbeidsmarkedsutfall.