406697
406697
forskning
2022-04-29T14:26:00.000Z
no

Michael J Thomas

Akademisk grad
PhD
Telefon
+4740902628
Mobil
+47 409 02 628
E-post
Michael.Thomas@ssb.no
Last ned cv (31 KB)

Om Michael J Thomas

Michael Thomas er senior forsker ved gruppe for befolkning og offentlig økonomi i SSBs forskningsavdeling. Han jobber med Norges nasjonale befolkningsframskrivninger. Hans forskningsinteresser inkluderer analyser av demografiske forhold som migrasjon og dødelighet, samt longitudinelle geokodede befolkningsregistre for studier av flytting og migrasjon, segregering, nabolag- og boligforhold, familiedynamikk og arbeidsmarkedsutfall.

Pågående prosjekter