118373
118373
forskning
2013-06-07T11:40:00.000Z
no

Pål Boug

Akademisk grad
Dr. Philos samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo; MSc samfunnsøkonomi, Universitetet i Warwick
Stilling
Forsker I
Telefon
92237717
Mobil
92237717
E-post
Pal.Boug@ssb.no
Last ned cv (155 KB)

Om Pål Boug

Jeg er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI med spesialisering i samfunnsøkonomi. I tillegg har jeg MSc grad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Warwick (England) og Dr. Philos grad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Jeg er ansatt som forsker i gruppe for makroøkonomi i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Som prosjektleder for KVARTS har jeg ansvar for gjennomføring av den løpende kontrakten mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå om vedlikehold, drift og videreutvikling av modellen. Mitt forskningsfelt omfatter i første rekke empirisk modellering av prisdannelse, konsumatferd samt boligpriser og gjeld ved hjelp av tidsserieøkonometri og historiske data fra nasjonalregnskapet og annen statistikk. Noen av forskningsarbeidene er publisert i internasjonale tidsskrifter. Jeg er også delaktig i den kvartalsvise konjunkturovervåkingen av norsk økonomi.

Utvalgte publikasjoner

 1. The Consumption Euler Equation or the Keynesian Consumption Function?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2021
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen, Eilev S. Jansen and Anders R. Swensen
 2. Did OPEC change its behaviour after the November 2014 meeting? Empirical Economics, 2021
  Forfattere
  Pål Boug and Ådne Cappelen
 3. Exact and inexact decompositions of trade price indices, Empirical Economics, 2021
  Forfattere
  Andreas Benedictow and Pål Boug
 4. Inflation Dynamics in a Small Open Economy, The Scandinavian Journal of Economics, 2017
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen and Anders R. Swensen
 5. Calculating the real return on a sovereign wealth fund, Canadian Journal of Economics, 2017
  Forfattere
  Andreas Benedictow and Pål Boug
 6. Trade liberalisation and exchange rate pass-through: the case of textiles and wearing apparels, Empirical Economics, 2013
  Forfattere
  Andreas Benedictow and Pål Boug
 7. Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: the Importance of the Distribution Sector, Open Economies Review, 2013
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen and Torbjørn Eika
 8. The new Keynesian Phillips curve revisited, Journal of Economic Dynamics and Control, 2010
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen and Anders R. Swensen
 9. Exchange rate volatility and export performance: a cointegrated VAR approach, Applied Economics, 2010
  Forfattere
  Pål Boug and Andreas Fagereng
 10. Expectations and regime robustness in price formation: evidence from vector autoregressive models and recursive methods, Empirical Economics, 2006
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen and Anders R. Swensen
 11. Norwegian gas sales and the impacts on European CO2 emissions, Energy Economics, 2001
  Forfattere
  Elin Berg, Pål Boug and Snorre Kverndokk
 12. Aaberge bommer i omtalen av prognosevirksomheten i SSB (in Norwegian), Samfunnsøkonomen, 2018
  Forfattere
  Pål Boug and Thomas von Brasch
 13. The Cointegrated Vector Autoregressive Model: Concepts and Evidence, Doctoral Thesis, University of Oslo, 2020
  Forfattere
  Pål Boug
 14. MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi (in Norwegian), Statistics Norway, 2009
  Forfattere
  Pål Boug and Yngvar Dyvi