Profilbilde av Cathrine Hagem

Cathrine Hagem

Stilling
Forskningsleder

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Mitt forskningsfelt er miljø- og energiøkonomi med særlig vekt på klimaproblemet og fornybar energi. Forskningen omfatter: Utformingen av globale klimaavtaler og nasjonal implementering av disse; kostnadseffektivitet og byrdefordeling av ulike virkemidler i miljøpolitikken; virkningen av fossil energipolitikk på globale utslipp; fornybarpolitikk og energimarkedet.