Cathrine Hagem

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Mine forskningsinteresser er miljø- og energiøkonomi, med spesiell vekt på energi- og klimapolitikk, og miljøeffekter av fornybar energi.
Jeg har en Dr. polit grad fra økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Ekstern hjemmeside (sites.google.com)