118532
118532
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Nils Martin Stølen

Akademisk grad
Dr. polit
Stilling
Forsker
Telefon
40902464
Mobil
41269748
E-post
nils.martin.stolen@ssb.no
Last ned cv (431 KB)

Om Nils Martin Stølen

For tiden er jeg seniorforsker ved Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller og arbeider mest med analyser av hvilken betydning demografisk utvikling og utforming av det norske pensjonssystemet har for offentlig økonomi. En god del av disse analysene utføres ved bruk av modellen MOSART som er basert på individdata. Jeg arbeider også med analyser av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft. Foruten flere år som leder for analyser av offentlig økonomi basert på individdata her i Statistisk sentralbyrå, har jeg tidligere erfaring fra analyser av makroøkonomisk utvikling, arbeidsmarked, lønnsdannelse, skatt og regional økonomi.

Utvalgte publikasjoner

 1. Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen
  Forfattere
  Stian Nicolajsen, Nils Martin Stølen
 2. Life time pension benefits relative to life time contributions
  Forfattere
  Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen
 3. Fiscal effects of the Norwegian pension reform - A micro-macro assessment
  Forfattere
  Dennis Fredriksen, Erling Holmøy, Birger Srøm, Nils Martin Stølen
 4. Education-specific labour demand in Norway in times of transition
  Forfattere
  Bjorn Dapi, Hege Marie Gjefsen, Victoria Sparrman, Nils Martin Stølen
 5. Gender Aspects of the Norwegian Pension Systen
  Forfattere
  Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen
 6. A.M. Christensen, O.C. Lien, Fredriksen D. og Stølen N.M. (2012): Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World: Progress, Lessons, and Implementation, , Pension Reform in Norway: Combining NDC and Distributional Goals, Washington, DC: World Bank, 129-154
  Forfattere
  A.M. Christensen
  O.C. Lien
  Dennis Fredriksen
  Nils Martin Stølen
 7. Norwegian pension reform Defined benefit versus defined contribution , Discussion Papers
  Forfattere
  Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen
 8. Utforming av ny alderspensjon i folketrygden, Rapporter
  Forfattere
  Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen
 9. Stølen N.M., og (2009): Higher Immigration – Empirical Analyses of Demographis and Economic Effects for Norway, i A. Zaidi, A. Harding og P. Williamson (Red.), Public Policy and Sosial Welfare, Ashgate, 561-594
  Forfattere
  Nils Martin Stølen
 10. Fredriksen D. og Stølen N.M. (2007): Effects of Demographic Developments, Labour Supply and Pension Reforms on the Future Pension Burden in Norway, i A. Harding og A. Gupta (Red.), International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Elsevier, 81-106
  Forfattere
  Dennis Fredriksen
  Nils Martin Stølen
 11. Stambøl L.S., Stølen N.M. og (1998): Regional Analyses of Labor Markets and Demography - A Model Based Norwegian Example, Papers in Regional Science - The Journal of the RSAI, 77 1, 37-62
  Forfattere
  Lasse Sigbjørn Stambøl
  Nils Martin Stølen
 12. Stølen N.M.(1993): Hvilke muligheter gir det norske systemet for lønnsdannelse for å få til en varig økning i sysselsettingen i Norge?, Norsk Økonomisk Tidsskrift, 107, 101-125
  Forfatter
  Nils Martin Stølen
 13. Stølen N.M. og J. Rosted (1987): Analysing the Effects of Changes in Wages and Exchange Rates whith MODAG A, i (Red.), Macroeconomic Medium-term Models in the Nordic Countries, 249-278
  Forfattere
  Nils Martin Stølen
  J. Rosted