Nils Martin Stølen

Stilling
Pensjonert forsker

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Jeg arbeider mest med analyser av hvilken betydning demografisk utvikling og utforming av det norske pensjonssystemet har for offentlig økonomi. En god del av disse analysene utføres ved bruk av modellen MOSART som er basert på individdata.

Jeg arbeider også med analyser av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft.

Foruten flere år som leder for analyser av offentlig økonomi basert på individdata her i Statistisk sentralbyrå, har jeg tidligere erfaring fra analyser av makroøkonomisk utvikling, arbeidsmarked, lønnsdannelse, skatt og regional økonomi.