Lønn

Oppdatert: 2. februar 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i månedslønn (november til november)
Endring i månedslønn (november til november)
2021 - 2022
4,6
%
Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
Månedslønn
20212022Endring i prosent
Sum alle sektorer50 79053 1504,6
Menn53 71056 2504,7
Kvinner47 19049 2804,4
Privat sektor og offentlige eide foretak51 46054 0605,1
Menn53 80056 4604,9
Kvinner46 75049 2205,3
Kommuneforvaltningen46 07047 3702,8
Menn48 04049 4202,9
Kvinner45 39046 6402,8
Statsforvaltningen54 71057 3104,8
Menn58 68061 3704,6
Kvinner52 05054 6204,9
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
  Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
  Månedslønn
  20212022Endring i prosent
  Alle yrker50 79053 1504,6
  Ledere74 76078 3304,8
  Administrerende direktører87 24093 2406,9
  Akademiske yrker57 67059 9804,0
  Høyskoleyrker56 32059 2105,1
  Kontoryrker42 61044 6104,7
  Salgs- og serviceyrker37 37038 7603,7
  Bønder, fiskere mv.38 22040 2205,2
  Håndverkere41 97043 9304,7
  Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.42 69044 6804,7
  Renholdere, hjelpearbeidere mv.35 86037 5604,7
  Standardtegn i tabeller
 • Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
  Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
  Månedslønn
  20212022Endring i prosent
  Alle næringer50 79053 1504,6
  Jordbruk, skogbruk og fiske43 83046 4205,9
  Bergverksdrift og utvinning76 31082 1307,6
  Industri50 94053 6705,4
  Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning67 69071 2705,3
  Vann, avløp, renovasjon47 09049 5105,1
  Bygge- og anleggsvirksomhet47 73050 0204,8
  Varehandel, reparasjon av motorvogner46 32048 3604,4
  Transport og lagring49 35051 7604,9
  Overnattings- og serveringsvirksomhet34 38036 2605,5
  Informasjon og kommunikasjon65 98069 1004,7
  Finansierings- og forsikringsvirksomhet73 67077 8005,6
  Omsetning og drift av fast eiendom62 55065 1204,1
  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63 61066 2704,2
  Forretningsmessig tjenesteyting42 76044 9005,0
  Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning54 24056 8704,8
  Undervisning48 71049 8202,3
  Helse- og sosialtjenester47 01048 7103,6
  Kultur, underholdning og fritid43 71046 2305,8
  Annen tjenesteyting46 81048 4503,5
  Standardtegn i tabeller
 • 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og sektor
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  2022
  Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
  0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres45 63045 93043 07045 380
  0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad77 960:.78 050
  0210 Befal med sersjant grad65 750:.65 770
  0310 Menige:::48 520
  1111 Politikere73 53056 52079 54090 490
  1112 Toppledere i offentlig administrasjon108 06077 90094 570129 200
  1114 Toppledere i interesseorganisasjoner68 73069 02061 040:
  1120 Administrerende direktører93 24093 03085 850118 570
  1211 Finans- og økonomisjefer99 650101 21071 23086 180
  1212 Personalsjefer87 98089 40073 34088 610
  1213 Strategi- og planleggingssjefer74 98075 99074 69075 030
  1219 Andre administrative ledere77 13085 74065 30078 630
  1221 Salgs- og markedssjefer84 93084 990::
  1222 PR- og informasjonssjefer77 53077 130:86 920
  1223 Forsknings- og utviklingsledere91 01092 490:83 130
  1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.65 57072 90057 510:
  1312 Ledere innen akvakultur mv.78 54078 650:.
  1321 Ledere av industriproduksjon mv.79 71079 840::
  1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.119 490119 610::
  1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet70 00070 46059 78072 620
  1324 Ledere av logistikk og transport mv.74 20074 250:73 280
  1330 Ledere av IKT-enheter89 97090 680:75 790
  1341 Ledere av omsorgstjenester for barn59 12057 05060 72070 200
  1342 Ledere av helsetjenester70 56068 82060 61077 900
  1343 Ledere av eldreomsorg65 88066 36067 37061 690
  1344 Ledere av sosialomsorg61 83062 03059 260:
  1345 Ledere av utdanning og undervisning67 02066 53066 10076 410
  1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet108 660108 760::
  1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting78 77083 67066 87075 320
  1411 Hotellsjefer51 72051 720..
  1412 Restaurantsjefer46 12045 880::
  1420 Varehandelssjefer56 22056 230::
  1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere58 01056 91057 46070 560
  1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter55 40055 810::
  2111 Fysikere og astronomer68 60074 270:58 470
  2112 Meteorologer58 760:.57 550
  2113 Kjemikere72 47073 840.:
  2114 Geologer og geofysikere91 86094 660:63 590
  2120 Matematikere, statistikere mv.61 21073 250:53 940
  2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.63 17064 810:60 380
  2132 Sivilagronomer mv.58 38061 040:56 120
  2133 Miljøvernrådgivere61 13065 150::
  2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)65 72076 710:58 370
  2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)71 01072 61059 43063 440
  2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)67 80068 230::
  2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)75 97076 940:62 010
  2145 Sivilingeniører (kjemi)69 02074 410:53 040
  2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)91 98093 050:71 590
  2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)76 40079 740:65 040
  2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)78 11078 290::
  2152 Sivilingeniører (elektronikk)76 58078 100:61 090
  2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)70 80073 320:64 670
  2161 Sivilarkitekter67 86068 67058 610:
  2162 Landskapsarkitekter65 08065 260::
  2163 Produkt- og klesdesignere57 80057 840.:
  2164 Arealplanleggere61 24063 60057 50056 370
  2165 Landmålere, kartografer mv.57 38058 71059 01053 160
  2166 Grafiske- og multimediadesignere54 85054 850::
  2211 Allmennpraktiserende leger78 89082 66080 71074 010
  2212 Legespesialister95 280100 51083 96094 790
  2221 Spesialsykepleiere56 49059 60052 07058 950
  2222 Jordmødre62 340:54 52065 110
  2223 Sykepleiere51 02053 53051 22050 080
  2224 Vernepleiere49 46048 33049 01052 350
  2250 Veterinærer59 72059 990:59 190
  2261 Tannleger70 34074 46065 91065 340
  2262 Farmasøyter57 58057 600:57 470
  2263 Helse- og miljørådgivere::::
  2264 Fysioterapeuter47 15051 42045 13046 480
  2265 Ernæringsfysiologer55 32058 770:50 580
  2266 Audiografer og logopeder48 27050 54049 83045 400
  2267 Ergoterapeuter45 67046 88045 00047 540
  2269 Kiropraktorer mv.57 04057 130:.
  2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere55 58055 41047 35055 690
  2320 Yrkesfaglærere49 16048 72048 430:
  2330 Lektorer mv. (videregående skole)52 84052 77052 84054 420
  2341 Grunnskolelærere49 02047 65049 100:
  2342 Førskolelærere43 59042 61044 30044 260
  2351 Spesialister i pedagogikk55 09052 49057 45050 870
  2352 Spesiallærere / spesialpedagoger48 46045 86047 55052 310
  2353 Andre språklærere43 95043 950:.
  2354 Andre musikklærere48 71042 54049 020:
  2355 Andre lærere i estetiske fag42 56041 930::
  2356 Andre IKT-lærere::::
  2359 Andre lærere52 87053 44045 01053 250
  2411 Revisorer, regnskapsrådgivere68 24072 05052 96054 110
  2412 Finans- og investeringsrådgivere73 70073 820::
  2413 Finansanalytikere70 95071 80055 48056 660
  2421 Organisasjonsrådgivere mv.70 64072 81050 92062 910
  2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet55 62065 69054 03054 630
  2423 Personal- og karriererådgivere62 03065 41053 51056 640
  2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling61 94062 300::
  2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere57 20057 340:48 030
  2432 Informasjonsrådgivere59 20060 79052 48056 360
  2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter69 94069 940..
  2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter71 41071 410..
  2511 Systemanalytikere/-arkitekter69 94071 75055 95061 040
  2512 Programvareutviklere68 38068 420::
  2513 Nett- og multimediautviklere56 51056 510.:
  2514 Applikasjonsprogrammerere65 47065 450::
  2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere67 84068 69053 58053 950
  2521 Databasedesignere og -administratorer67 13067 480::
  2522 Systemadministratorer62 80062 750::
  2523 Nettverksansvarlige::.:
  2529 Sikkerhetsanalytikere mv.70 20070 930::
  2611 Jurister og advokater77 61081 70070 87065 420
  2612 Dommere91 030:.91 130
  2619 Andre juridiske yrker69 64074 680:59 940
  2621 Arkivarer og kuratorer49 21047 55048 43051 430
  2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere46 71049 15045 82047 500
  2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi81 46099 11058 55061 970
  2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap63 64064 170:60 720
  2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag51 33052 600:48 160
  2634 Psykologer60 21064 39056 25061 300
  2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt48 36048 25047 65052 380
  2636 Geistlige yrker54 68047 64050 02058 720
  2641 Forfattere mv.59 43058 010:76 030
  2642 Journalister58 05058 740:56 250
  2643 Oversettere, tolker mv.47 09047 80041 84049 420
  2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere47 79047 780::
  2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere51 78048 10049 97056 390
  2653 Koreografer og dansere44 70041 790:49 190
  2654 Regissører58 65058 710::
  2655 Skuespillere46 38043 90049 04047 450
  2656 Programledere i TV og radio62 74061 970.:
  2659 Andre utøvende kunstneriske yrker54 95054 980:.
  3112 Bygningsingeniører61 04063 51057 42051 760
  3113 Elkraftingeniører64 89064 950::
  3114 Elektronikkingeniører64 31064 390:62 380
  3115 Maskiningeniører59 67059 850:51 850
  3116 Kjemiingeniører61 19062 490:45 740
  3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi79 97080 100::
  3118 Tekniske tegnere56 51056 76054 390:
  3119 Andre ingeniører62 62064 06055 68054 520
  3121 Arbeidsleder, bergfag64 91064 910..
  3122 Arbeidsleder, industri53 21053 350::
  3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg59 39060 12047 970:
  3131 Energikontrolloperatører62 58062 610:.
  3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.:::.
  3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri57 81057 810..
  3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg73 10073 340::
  3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon51 81051 810..
  3139 Andre prosesskontrolloperatører:::.
  3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)45 70047 160:42 510
  3142 Agroteknikere51 13052 790:44 200
  3143 Skogteknikere52 73053 280::
  3151 Skipsmaskinister71 24071 530::
  3152 Dekksoffiserer og loser70 40070 390:71 070
  3153 Flygere96 61096 610..
  3154 Flygeledere::..
  3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet66 88066 880..
  3211 Radiografer mv.50 31050 070:50 360
  3212 Bioingeniører49 09051 470:48 430
  3213 Reseptarer46 91046 900::
  3214 Protese- og tannteknikere49 93049 940::
  3230 Yrker innen alternativ medisin47 86047 870:.
  3240 Dyrepleiere36 73036 430.:
  3251 Tannpleiere45 26048 32043 540:
  3254 Optikere51 27051 360.:
  3256 Helsesekretærer39 54039 38040 16039 520
  3257 Helse- og miljøkontrollører63 88068 96051 95051 160
  3258 Ambulansepersonell50 10060 13047 35049 670
  3259 Andre helseyrker46 00045 37046 600:
  3311 Finansmeglere107 820108 080::
  3312 Kundebehandlere lån og kreditt61 88061 880::
  3313 Regnskapsførere56 41056 99049 52050 820
  3315 Takstmenn58 13058 140:.
  3321 Forsikringsagenter64 38064 430::
  3322 Selgere (engros)61 06061 080::
  3323 Innkjøpere58 54058 590:57 810
  3324 Handels- og skipsmeglere116 970117 040:.
  3331 Speditører og befraktere53 92053 940::
  3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.54 38054 760::
  3333 Arbeidsformidlere55 37055 610::
  3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere75 97076 180::
  3339 Andre yrker innen forretningstjenester:::.
  3341 Arbeidsledere for kontorpersonell63 87065 00060 71059 220
  3342 Advokatsekretær47 86047 860..
  3343 Sjefssekretærer53 25056 95045 05047 020
  3351 Tollere46 850:.46 860
  3352 Skattefunksjonærer46 130::46 110
  3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser43 68046 54045 09043 260
  3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::.:
  3355 Politibetjenter mv.55 930:.55 930
  3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning46 92049 56045 24050 170
  3411 Privatetterforskere mv.::..
  3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt46 33045 56045 83049 960
  3413 Religiøse yrker43 17040 48045 360:
  3421 Idrettsutøvere54 43054 430..
  3422 Trenere og idrettsdommere43 97043 940::
  3423 Sports- og aktivitetsinstruktører37 46037 33041 270:
  3431 Fotografer og filmfotografer49 70049 860::
  3432 Interiørdesignere og dekoratører45 97045 960::
  3433 Tekniske konservatorer45 260:::
  3434 Sjefskokker41 90041 32044 99049 170
  3439 Andre yrker innen estetiske fag48 69049 11044 04049 420
  3511 Driftsteknikere, IKT59 90062 75044 65053 110
  3512 Brukerstøtte, IKT52 48052 650:50 470
  3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT64 61065 350::
  3514 Internett-teknikere57 50057 460::
  3521 Teknikere innen radio og tv51 59051 26045 17055 850
  3522 Teknikere innen telekom45 43045 070::
  4110 Kontormedarbeidere44 72046 17040 73041 970
  4131 Stenografer mv.::.:
  4132 Dataregistrere54 31054 670::
  4211 Kundebehandlere, bank og postkontor42 54042 540.:
  4212 Bingoverter, bookmakere mv.32 85032 850..
  4213 Pantelånere mv.....
  4214 Inkassomedarbeidere mv.45 20045 190:.
  4221 Reisebyråmedarbeidere mv.42 08042 060::
  4222 Kundesentermedarbeidere42 58042 53043 920:
  4223 Sentralbordoperatører41 02040 570::
  4224 Hotellresepsjonister34 28034 230::
  4225 Informasjonsskrankemedarbeidere44 31043 630::
  4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)40 68040 69039 000:
  4227 Intervjuere30 16029 350:35 970
  4229 Andre opplysningsmedarbeidere42 73042 700::
  4311 Regnskapsmedarbeidere50 30050 32047 04052 030
  4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere49 05049 180::
  4313 Lønningsmedarbeidere50 43051 06046 560:
  4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere43 36043 360:43 180
  4322 Logistikkmedarbeidere49 74050 110:40 900
  4323 Transportfunksjonærer47 37046 33043 72056 000
  4411 Bibliotekassistenter41 090:40 340:
  4412 Postbud og postsorterere::.:
  4413 Kodere mv.::..
  4415 Arkivassistenter45 59043 90045 40046 470
  4416 Personalkontormedarbeidere51 85051 990::
  5111 Flyverter, båtverter mv.38 82038 820..
  5112 Konduktører57 01057 110::
  5113 Reiseledere og guider37 10037 61030 89041 780
  5120 Kokker37 99037 69038 95040 690
  5131 Servitører32 89032 860::
  5132 Bartendere33 36033 350::
  5141 Frisører36 16036 150::
  5142 Kosmetologer mv.36 96036 810::
  5151 Renholdsledere i virksomheter42 27041 94042 620:
  5152 Husholdere43 54043 470::
  5153 Vaktmestre43 54045 14040 97043 730
  5161 Astrologer mv.....
  5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere47 66047 740:.
  5164 Dyrepassere og - trenere mv.34 24034 040::
  5165 Kjøreskolelærere51 08051 080..
  5169 Andre personlige tjenesteytere35 53035 63033 180:
  5211 Torghandlere54 55054 550..
  5212 Gateselgere, mat::..
  5221 Innehavere av kiosk/liten butikk44 74044 740..
  5222 Butikkavdelingssjefer44 27044 260::
  5223 Butikkmedarbeidere36 40036 40034 350:
  5230 Billettselgere39 64038 79042 250:
  5241 Mannekenger og modeller32 81032 810..
  5242 Demonstrasjonsselgere44 93044 980:.
  5243 Dørselgere46 99046 990..
  5244 Telefon- og nettselgere41 71041 710:.
  5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)36 84036 840..
  5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.31 02031 00035 160:
  5249 Andre salgsmedarbeidere40 37040 400::
  5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.35 05033 98035 38047 420
  5312 Skoleassistenter34 35034 55034 32033 570
  5321 Helsefagarbeidere43 95041 93044 08045 860
  5322 Hjemmehjelper38 48039 56037 330.
  5329 Andre pleiemedarbeidere40 56038 93040 79041 580
  5411 Brannkonstabler53 06053 72052 910:
  5413 Fengselsbetjenter45 620::45 620
  5414 Vektere38 95038 37050 67045 730
  5419 Andre sikkerhetsarbeidere37 08036 07037 820:
  6111 Korn- og grønnsaksprodusenter35 69035 700:.
  6112 Frukt- og bærprodusenter::..
  6113 Gartnere37 03036 54039 600:
  6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster....
  6121 Melke- og husdyrprodusenter33 86033 770::
  6122 Egg- og fjærfeprodusenter37 45037 460:.
  6123 Birøktere mv.::..
  6129 Andre dyreoppdrettere og røktere::..
  6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)32 72032 660::
  6210 Skogbrukere38 83038 790::
  6221 Havbruksarbeidere49 82049 870::
  6222 Fiskere43 73042 330::
  6224 Fangstfolk:.:.
  7112 Murere43 37043 370::
  7113 Steinhoggere mv.44 98045 030::
  7114 Betongarbeidere46 19046 200:.
  7115 Tømrere og snekkere41 43041 42040 44050 460
  7119 Andre bygningsarbeidere41 13041 130:.
  7121 Taktekkere43 40043 400..
  7122 Gulv- og flisleggere43 46043 460..
  7123 Gips- og sparklingsarbeidere::.:
  7124 Isolatører mv.42 54042 540..
  7125 Glassarbeidere41 89041 890..
  7126 Rørleggere og VVS-montører45 63045 64044 830:
  7127 Kuldemontører mv.48 87048 870..
  7131 Malere og byggtapetserere40 84040 840::
  7132 Overflatebehandlere og lakkerere41 76041 770:.
  7133 Feiere, fasaderenholdere mv.41 91038 62042 550.
  7211 Støpere42 38042 380..
  7212 Sveisere43 62043 630::
  7213 Kopper- og blikkenslagere42 93042 930::
  7214 Platearbeidere41 74041 740:.
  7215 Riggere og spleisere49 10049 120:.
  7221 Smeder40 73040 920::
  7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.44 45044 500::
  7223 Metalldreiere mv.42 24042 20043 050.
  7224 Metallslipere::..
  7231 Bilmekanikere41 76041 050:55 310
  7232 Mekanikere innen flytekniske fag61 46061 460..
  7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere46 58047 12042 10034 130
  7234 Sykkelreparatører mv.34 80034 800..
  7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører50 43051 650::
  7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::.:
  7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.41 76041 810:.
  7314 Keramikere mv.::::
  7315 Glasshåndverkere::::
  7316 Dekormalere mv.::..
  7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::..
  7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)36 12035 950::
  7319 Andre kunsthåndverkere40 21040 210..
  7321 Førtrykkere43 61043 600::
  7322 Trykkere42 00042 270::
  7323 Innbindere mv.38 50038 500..
  7411 Elektrikere46 21046 26043 44044 860
  7412 Automatikere52 09052 140::
  7413 Energimontører46 85046 850:.
  7421 Serviceelektronikere46 75046 760:.
  7422 Tele- og IKT-installatører38 89041 48018 81039 380
  7511 Slaktere, fiskehandlere mv.40 20040 200::
  7512 Bakere, konditorer mv.38 47038 480:.
  7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon)::..
  7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::..
  7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke::..
  7522 Møbelsnekkere40 09040 060::
  7531 Skreddere, buntmakere mv.39 88036 650:43 520
  7532 Gradører::.:
  7534 Møbeltapetserere mv.41 94042 030::
  7535 Skinnberedere og garvere42 570::.
  7536 Skomakere::.:
  7541 Yrkesdykkere51 59051 580:.
  7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere59 66059 680:.
  7543 Produkttestere (ikke matprodukter)::..
  7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere41 93041 950:.
  7549 Andre håndverkere35 16035 140::
  8111 Bergfagarbeidere47 99048 010:.
  8112 Prosessoperatører (oppredning)54 12054 120..
  8113 Operatører innen boring mv.69 19069 200:.
  8114 Operatører innen produksjon av betong mv.41 79041 790..
  8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag42 38042 380::
  8122 Operatører innen metallflatebehandling....
  8131 Operatører innen kjemisk industri50 47050 530::
  8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::::
  8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter39 81039 810..
  8142 Operatører innen plastprodukter40 96040 960..
  8143 Operatører innen papirprodukter39 42039 420..
  8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører37 43037 470:.
  8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.39 04039 040::
  8153 Industrisyere37 53037 520.:
  8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::.:
  8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding....
  8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::..
  8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører35 14034 96035 950:
  8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær....
  8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon39 48039 480::
  8171 Operatører innen treforedling41 46041 470:.
  8172 Operatører innen trelastproduksjon39 51039 520:.
  8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon39 94039 940:.
  8182 Fyrkjele- og turbinoperatører47 84049 62046 910:
  8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører42 41042 410..
  8189 Andre stasjonære maskinoperatører....
  8211 Montører av mekaniske produkter43 21043 230::
  8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter43 92043 920..
  8219 Andre montører::..
  8311 Lokomotiv og T-baneførere63 33063 280::
  8312 Skiftekonduktører mv56 83056 830..
  8322 Bil-, drosje- og varebilførere37 52037 30040 23045 110
  8331 Bussjåfører og trikkeførere40 98041 000:.
  8332 Lastebil- og trailersjåfører41 88041 880::
  8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere40 66040 760:.
  8342 Anleggsmaskinførere45 35045 72042 990:
  8343 Kran- og heisførere mv.48 40048 430:.
  8344 Truckførere42 37042 370..
  8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)47 07047 030::
  9111 Renholdere i private hjem35 60035 550:.
  9112 Renholdere i virksomheter36 36036 25035 91038 700
  9122 Bilvaskere36 09036 090:.
  9123 Vinduspussere::..
  9129 Andre rengjørere::..
  9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon33 78033 780..
  9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon29 16028 940::
  9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk31 66031 570::
  9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.36 48036 25037 240:
  9215 Hjelpearbeidere i skogbruk:::.
  9216 Hjelpearbeidere innen havbruk38 11037 520.:
  9311 Hjelpearbeidere i bergverk::..
  9312 Hjelpearbeidere i anlegg41 91042 01037 870:
  9313 Hjelpearbeidere i bygg38 05038 060:.
  9321 Håndpakkere mv.39 34039 260::
  9329 Andre hjelpearbeidere i industri42 18042 180::
  9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy....
  9333 Laste- og lossearbeidere40 71040 780::
  9334 Varepåfyllere35 60035 600::
  9412 Kjøkkenassistenter32 96032 25036 57038 300
  9510 Reklamedistributører mv.39 58039 580..
  9611 Renovasjonsarbeidere40 47040 43040 600.
  9612 Gjenvinningsarbeidere38 07037 75038 840.
  9613 Gatefeiere mv.:::.
  9621 Bud mv.37 47037 520:.
  9622 Altmuligmann38 38038 07036 89040 660
  9623 Måleravlesere mv.41 98042 230::
  9629 Andre hjelpearbeidere33 75032 70038 64038 490
  Standardtegn i tabeller
 • 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og kjønn
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  20212022
  Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
  0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres43 49043 88042 25045 63045 93044 740
  0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad74 33075 51064 73077 96079 33067 660
  0210 Befal med sersjant grad60 69062 14051 76065 75067 30056 770
  0310 Menige::::::
  1111 Politikere72 54073 63071 28073 53074 52072 290
  1112 Toppledere i offentlig administrasjon102 520103 190101 450108 060109 350106 190
  1114 Toppledere i interesseorganisasjoner66 75069 43063 60068 73071 21065 900
  1120 Administrerende direktører87 24090 71075 66093 24096 97081 140
  1211 Finans- og økonomisjefer96 120106 91082 36099 650111 25084 900
  1212 Personalsjefer85 75087 00085 08087 98090 36086 660
  1213 Strategi- og planleggingssjefer71 91073 67070 50074 98076 80073 550
  1219 Andre administrative ledere74 10080 72066 94077 13083 95069 810
  1221 Salgs- og markedssjefer82 11085 32073 44084 93088 03076 860
  1222 PR- og informasjonssjefer73 99075 56072 15077 53079 95074 830
  1223 Forsknings- og utviklingsledere88 48092 06078 92091 01094 06083 500
  1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.62 24064 39058 19065 57068 62060 020
  1312 Ledere innen akvakultur mv.74 32073 590:78 54079 170:
  1321 Ledere av industriproduksjon mv.76 57076 80074 88079 71079 83078 890
  1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.110 580111 240108 220119 490119 420119 760
  1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet66 90066 97065 97070 00070 03069 620
  1324 Ledere av logistikk og transport mv.70 33070 40069 98074 20074 47072 840
  1330 Ledere av IKT-enheter84 85085 28082 48089 97090 26088 330
  1341 Ledere av omsorgstjenester for barn57 32061 37056 85059 12062 76058 670
  1342 Ledere av helsetjenester67 87078 52063 79070 56081 61066 520
  1343 Ledere av eldreomsorg62 47065 77061 37065 88069 54064 640
  1344 Ledere av sosialomsorg60 10062 47057 26061 83064 29059 130
  1345 Ledere av utdanning og undervisning64 23065 83063 03067 02068 78065 710
  1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet101 920107 60090 550108 660114 97096 290
  1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting75 03077 14071 35078 77081 35074 350
  1411 Hotellsjefer49 57050 49048 43051 72052 77050 440
  1412 Restaurantsjefer44 38045 78041 95046 12048 00043 080
  1420 Varehandelssjefer54 85061 29047 84056 22062 83049 130
  1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere55 65057 88053 42058 01060 35055 560
  1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter52 66061 87047 47055 40064 24050 460
  2111 Fysikere og astronomer65 75068 23060 46068 60071 33062 930
  2112 Meteorologer55 55057 37053 30058 76060 47056 640
  2113 Kjemikere71 09074 37068 55072 47075 91069 880
  2114 Geologer og geofysikere88 38092 63080 22091 86095 45085 040
  2120 Matematikere, statistikere mv.59 12062 45055 93061 21064 67057 810
  2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.60 85063 26058 28063 17066 05060 340
  2132 Sivilagronomer mv.57 40058 84055 77058 38061 10054 940
  2133 Miljøvernrådgivere58 59061 45055 92061 13065 49057 780
  2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)62 76063 39059 77065 72066 61061 770
  2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)68 54069 59064 13071 01072 14066 330
  2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)65 08069 28061 48067 80072 49064 080
  2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)72 17073 09066 61075 97076 86070 930
  2145 Sivilingeniører (kjemi)66 99072 72060 70069 02074 57062 790
  2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)85 03087 22079 13091 98093 94086 770
  2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)72 60075 90066 87076 40080 23070 160
  2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)74 21075 22069 25078 11079 29072 700
  2152 Sivilingeniører (elektronikk)73 09074 06065 92076 58077 66068 690
  2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)70 00070 950:70 80071 340:
  2161 Sivilarkitekter65 10068 17062 44067 86070 97065 220
  2162 Landskapsarkitekter63 08066 53061 56065 08068 10063 760
  2163 Produkt- og klesdesignere55 43060 10052 24057 80061 70054 960
  2164 Arealplanleggere58 60059 88056 92061 24062 72059 470
  2165 Landmålere, kartografer mv.55 56056 06054 64057 38057 72056 730
  2166 Grafiske- og multimediadesignere51 82054 28049 52054 85057 60052 260
  2211 Allmennpraktiserende leger75 65080 82071 48078 89084 52074 540
  2212 Legespesialister91 47097 66086 32095 280101 74090 070
  2221 Spesialsykepleiere54 25057 81053 82056 49060 62055 990
  2222 Jordmødre59 260:59 26062 340:62 320
  2223 Sykepleiere49 44051 48049 21051 02053 34050 750
  2224 Vernepleiere47 66048 85047 27049 46050 86049 010
  2250 Veterinærer57 41063 60055 54059 72066 36057 810
  2261 Tannleger67 89073 25064 46070 34075 60067 140
  2262 Farmasøyter55 96057 99055 47057 58058 90057 250
  2263 Helse- og miljørådgivere::::::
  2264 Fysioterapeuter45 53047 59044 88047 15049 20046 480
  2265 Ernæringsfysiologer53 07060 60051 14055 32064 58052 910
  2266 Audiografer og logopeder46 35045 33046 59048 27048 40048 230
  2267 Ergoterapeuter44 28044 50044 25045 67046 21045 600
  2269 Kiropraktorer mv.54 42056 34051 01057 04058 98053 480
  2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere53 55055 34051 82055 58057 36053 910
  2320 Yrkesfaglærere48 41048 69048 07049 16049 43048 810
  2330 Lektorer mv. (videregående skole)52 39052 36052 42052 84052 91052 790
  2341 Grunnskolelærere48 70048 94048 62049 02049 38048 890
  2342 Førskolelærere43 68043 03043 75043 59042 83043 680
  2351 Spesialister i pedagogikk53 38055 49052 40055 09057 34054 040
  2352 Spesiallærere / spesialpedagoger47 72049 26047 58048 46050 50048 280
  2353 Andre språklærere42 320:42 75043 950:43 680
  2354 Andre musikklærere47 36046 93047 70048 71048 55048 840
  2355 Andre lærere i estetiske fag43 360:42 89042 560:42 420
  2356 Andre IKT-lærere::::::
  2359 Andre lærere50 68053 25047 80052 87055 65049 730
  2411 Revisorer, regnskapsrådgivere65 16070 51060 54068 24073 73063 590
  2412 Finans- og investeringsrådgivere69 38075 95061 76073 70080 34065 810
  2413 Finansanalytikere68 61074 37061 23070 95076 43064 050
  2421 Organisasjonsrådgivere mv.67 69075 08059 07070 64077 97062 330
  2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet53 42057 31051 24055 62059 56053 440
  2423 Personal- og karriererådgivere59 39064 16057 62062 03066 77060 300
  2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling59 43060 54057 55061 94063 78058 870
  2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere54 88059 66051 90057 20062 10054 180
  2432 Informasjonsrådgivere56 25059 23054 37059 20062 35057 300
  2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter67 91068 42063 92069 94070 31067 170
  2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter65 60066 99061 22071 41072 96065 730
  2511 Systemanalytikere/-arkitekter67 53069 22062 37069 94071 57065 080
  2512 Programvareutviklere65 10065 75060 70068 38069 47061 730
  2513 Nett- og multimediautviklere52 72053 80048 38056 51057 06054 590
  2514 Applikasjonsprogrammerere62 12062 300:65 47066 830:
  2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere65 10066 17061 25067 84068 92064 210
  2521 Databasedesignere og -administratorer63 03065 20057 33067 13068 78062 960
  2522 Systemadministratorer59 23060 58055 32062 80064 43057 890
  2523 Nettverksansvarlige::.:::
  2529 Sikkerhetsanalytikere mv.67 01067 66063 60070 20071 20065 320
  2611 Jurister og advokater73 85079 99068 70077 61083 61072 620
  2612 Dommere86 03089 72081 95091 03093 85087 910
  2619 Andre juridiske yrker65 76070 34063 33069 64074 23067 270
  2621 Arkivarer og kuratorer47 69049 09047 03049 21050 10048 780
  2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere44 86044 70044 90046 71046 86046 660
  2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi69 62075 54062 13081 46093 06067 420
  2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap61 45064 54059 14063 64066 92061 320
  2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag48 48049 37047 82051 33050 53051 900
  2634 Psykologer57 71061 73056 63060 21064 15059 220
  2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt46 85047 97046 57048 36049 28048 140
  2636 Geistlige yrker54 83054 90054 70054 68054 72054 610
  2641 Forfattere mv.57 24060 91054 83059 43062 19057 520
  2642 Journalister55 35056 94053 45058 05059 76056 070
  2643 Oversettere, tolker mv.44 46044 61044 39047 09047 83046 770
  2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere45 86046 47044 49047 79048 16046 960
  2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere51 07051 35050 66051 78051 81051 730
  2653 Koreografer og dansere43 10043 76042 82044 70045 36044 460
  2654 Regissører55 89056 58054 86058 65058 87058 310
  2655 Skuespillere49 92050 24049 60046 38046 66046 090
  2656 Programledere i TV og radio58 12060 81055 60062 74064 35061 150
  2659 Andre utøvende kunstneriske yrker49 57052 51044 69054 95059 20048 820
  3112 Bygningsingeniører58 33058 95055 40061 04061 67058 110
  3113 Elkraftingeniører62 16062 69058 13064 89065 48060 450
  3114 Elektronikkingeniører61 50061 59060 69064 31064 30064 430
  3115 Maskiningeniører57 24057 28056 81059 67059 76058 600
  3116 Kjemiingeniører58 85062 71054 47061 19065 43056 260
  3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi75 37076 38069 72079 97081 01074 070
  3118 Tekniske tegnere54 14055 05052 40056 51057 29055 000
  3119 Andre ingeniører59 72060 19057 78062 62063 12060 530
  3121 Arbeidsleder, bergfag59 80059 660:64 91065 010:
  3122 Arbeidsleder, industri51 12051 32048 53053 21053 44050 660
  3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg56 72056 82053 51059 39059 51055 640
  3131 Energikontrolloperatører59 67059 620:62 58062 47064 050
  3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.::::::
  3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri55 13055 330:57 81057 990:
  3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg70 53070 94066 92073 10073 35070 720
  3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon49 53050 050:51 81052 340:
  3139 Andre prosesskontrolloperatører::::::
  3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)44 24044 82043 87045 70046 28045 320
  3142 Agroteknikere48 76049 59047 60051 13052 53049 260
  3143 Skogteknikere50 51050 870:52 73053 180:
  3151 Skipsmaskinister68 36068 540:71 24071 470:
  3152 Dekksoffiserer og loser68 14068 46056 91070 40070 76058 550
  3153 Flygere93 58094 210:96 61097 35081 900
  3154 Flygeledere::::::
  3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet64 32064 630:66 88067 210:
  3211 Radiografer mv.47 85049 31047 31050 31051 64049 810
  3212 Bioingeniører46 55048 39046 10049 09051 22048 580
  3213 Reseptarer45 79043 74046 25046 91044 82047 450
  3214 Protese- og tannteknikere47 69049 50045 88049 93051 56048 280
  3230 Yrker innen alternativ medisin46 190:43 07047 860:46 860
  3240 Dyrepleiere35 270:35 08036 730:36 620
  3251 Tannpleiere43 390:43 41045 260:45 300
  3254 Optikere49 50053 00047 55051 27054 86049 330
  3256 Helsesekretærer37 67036 88037 69039 54040 31039 530
  3257 Helse- og miljøkontrollører61 02066 17056 24063 88069 05059 110
  3258 Ambulansepersonell46 45048 69043 58050 10052 28047 380
  3259 Andre helseyrker43 93043 94043 92046 00046 40045 680
  3311 Finansmeglere104 330120 24070 430107 820124 91073 460
  3312 Kundebehandlere lån og kreditt58 20065 92051 86061 88069 79055 260
  3313 Regnskapsførere53 90058 89051 54056 41061 55053 970
  3315 Takstmenn55 08056 99049 03058 13060 45050 730
  3321 Forsikringsagenter61 30066 10055 74064 38069 21058 690
  3322 Selgere (engros)58 09060 19052 83061 06063 15055 910
  3323 Innkjøpere56 02057 95053 41058 54060 67055 740
  3324 Handels- og skipsmeglere112 880120 56066 990116 970124 86072 760
  3331 Speditører og befraktere50 69052 82046 33053 92056 19049 080
  3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.53 00057 28048 89054 38059 72049 740
  3333 Arbeidsformidlere50 03053 10047 19055 37060 19051 340
  3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere74 97081 27064 93075 97081 89066 660
  3339 Andre yrker innen forretningstjenester::::::
  3341 Arbeidsledere for kontorpersonell60 38066 77055 60063 87070 53058 760
  3342 Advokatsekretær45 730:45 62047 860:47 800
  3343 Sjefssekretærer50 70057 45048 34053 25059 55050 640
  3351 Tollere43 50044 56042 26046 85047 96045 520
  3352 Skattefunksjonærer44 34046 20043 47046 13048 28045 140
  3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser41 50041 84041 38043 68044 00043 580
  3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::::::
  3355 Politibetjenter mv.53 47054 88050 84055 93057 48053 180
  3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning44 91047 52043 78046 92049 80045 600
  3411 Privatetterforskere mv.::.::.
  3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt44 61045 25044 39046 33046 99046 090
  3413 Religiøse yrker42 28042 11042 37043 17043 36043 060
  3421 Idrettsutøvere46 64048 78033 00054 43057 98033 970
  3422 Trenere og idrettsdommere41 15043 27036 99043 97045 83039 780
  3423 Sports- og aktivitetsinstruktører36 62036 68036 59037 46038 08037 030
  3431 Fotografer og filmfotografer48 26049 79044 10049 70051 39045 440
  3432 Interiørdesignere og dekoratører44 70049 17043 44045 97050 37044 800
  3433 Tekniske konservatorer43 920::45 260::
  3434 Sjefskokker40 13041 65038 54041 90043 64040 080
  3439 Andre yrker innen estetiske fag47 29047 97046 34048 69048 88048 400
  3511 Driftsteknikere, IKT56 70057 12054 84059 90060 40057 810
  3512 Brukerstøtte, IKT49 33050 43047 02052 48053 39050 540
  3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT59 81060 190:64 61064 45065 510
  3514 Internett-teknikere55 64060 16051 12057 50062 97052 160
  3521 Teknikere innen radio og tv49 18049 30048 76051 59051 83050 720
  3522 Teknikere innen telekom43 66044 64041 95045 43046 36043 600
  4110 Kontormedarbeidere42 54044 75041 86044 72046 71044 090
  4131 Stenografer mv.::::::
  4132 Dataregistrere49 99052 63047 60054 31058 23050 470
  4211 Kundebehandlere, bank og postkontor39 56039 97039 17042 54042 71042 350
  4212 Bingoverter, bookmakere mv.32 09031 64032 31032 85032 70032 930
  4213 Pantelånere mv.......
  4214 Inkassomedarbeidere mv.43 70045 04042 98045 20046 15044 680
  4221 Reisebyråmedarbeidere mv.40 61042 85039 55042 08043 68041 320
  4222 Kundesentermedarbeidere41 61042 33041 03042 58043 03042 210
  4223 Sentralbordoperatører38 71039 68038 44041 02041 28040 940
  4224 Hotellresepsjonister32 35032 44032 31034 28034 59034 120
  4225 Informasjonsskrankemedarbeidere41 85041 27042 68044 31044 38044 200
  4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)38 86041 83035 83040 68043 63037 670
  4227 Intervjuere28 62028 77028 46030 16030 27030 060
  4229 Andre opplysningsmedarbeidere40 76039 72041 48042 73041 57043 540
  4311 Regnskapsmedarbeidere47 87049 71047 32050 30051 92049 800
  4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere46 950:46 50049 050:47 760
  4313 Lønningsmedarbeidere48 12048 15048 12050 43050 78050 390
  4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere41 55041 96039 48043 36043 81041 230
  4322 Logistikkmedarbeidere47 53047 83046 69049 74050 07048 860
  4323 Transportfunksjonærer45 20045 78042 91047 37048 11044 650
  4411 Bibliotekassistenter39 36038 08039 77041 09039 76041 570
  4412 Postbud og postsorterere::::::
  4413 Kodere mv.::::::
  4415 Arkivassistenter43 46043 14043 57045 59044 76045 890
  4416 Personalkontormedarbeidere50 640:50 53051 85051 35051 930
  5111 Flyverter, båtverter mv.37 23037 50037 14038 82039 64038 540
  5112 Konduktører53 21054 23051 75057 01058 08055 500
  5113 Reiseledere og guider35 42035 67035 18037 10037 96036 300
  5120 Kokker36 53037 08035 68037 99038 50037 170
  5131 Servitører31 09032 07030 43032 89033 81032 220
  5132 Bartendere31 23032 14030 29033 36034 42032 250
  5141 Frisører34 29035 03034 20036 16036 89036 070
  5142 Kosmetologer mv.36 20037 10036 13036 96037 69036 900
  5151 Renholdsledere i virksomheter40 53042 31039 89042 27044 93041 400
  5152 Husholdere41 630:41 30043 540:43 000
  5153 Vaktmestre41 93042 20039 37043 54043 76041 410
  5161 Astrologer mv.......
  5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere46 30047 59044 40047 66049 03045 790
  5164 Dyrepassere og - trenere mv.33 22035 17032 66034 24036 57033 720
  5165 Kjøreskolelærere49 48050 01047 68051 08051 69049 080
  5169 Andre personlige tjenesteytere34 47035 00033 87035 53037 56033 630
  5211 Torghandlere52 71054 080:54 55054 880:
  5212 Gateselgere, mat::::::
  5221 Innehavere av kiosk/liten butikk40 810:39 29044 740:42 620
  5222 Butikkavdelingssjefer42 51045 00040 71044 27046 96042 260
  5223 Butikkmedarbeidere35 00036 93033 70036 40038 43035 000
  5230 Billettselgere38 78039 81038 31039 64040 10039 410
  5241 Mannekenger og modeller29 350:28 60032 810::
  5242 Demonstrasjonsselgere40 560::44 930::
  5243 Dørselgere47 02046 490:46 99047 410:
  5244 Telefon- og nettselgere39 80040 54038 85041 71042 20041 000
  5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)33 39035 81030 65036 84038 94033 560
  5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.29 73030 48029 18031 02031 59030 590
  5249 Andre salgsmedarbeidere39 26040 09038 30040 37041 27039 340
  5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.34 26034 02034 31035 05034 94035 070
  5312 Skoleassistenter33 37032 59033 70034 35033 55034 690
  5321 Helsefagarbeidere42 40042 31042 42043 95043 92043 960
  5322 Hjemmehjelper37 20038 16036 95038 48039 30038 260
  5329 Andre pleiemedarbeidere39 26040 05039 00040 56041 43040 250
  5411 Brannkonstabler51 51051 85045 61053 06053 43047 030
  5413 Fengselsbetjenter43 84044 66042 68045 62046 60044 280
  5414 Vektere37 61038 17035 76038 95039 49037 240
  5419 Andre sikkerhetsarbeidere35 56036 12034 65037 08037 62036 220
  6111 Korn- og grønnsaksprodusenter33 66033 900:35 69036 380:
  6112 Frukt- og bærprodusenter::::::
  6113 Gartnere34 93036 54031 45037 03038 59033 610
  6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster......
  6121 Melke- og husdyrprodusenter32 51033 68029 97033 86035 50030 490
  6122 Egg- og fjærfeprodusenter35 93036 15035 47037 45037 93036 170
  6123 Birøktere mv.::::::
  6129 Andre dyreoppdrettere og røktere:::::.
  6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)31 54031 96030 30032 72032 97031 980
  6210 Skogbrukere37 07037 070:38 83038 830:
  6221 Havbruksarbeidere47 37048 22042 77049 82050 98044 280
  6222 Fiskere43 62045 05037 70043 73044 07042 240
  6224 Fangstfolk::::::
  7112 Murere41 40041 520:43 37043 530:
  7113 Steinhoggere mv.43 08043 010:44 98045 000:
  7114 Betongarbeidere44 04044 10037 98046 19046 26040 490
  7115 Tømrere og snekkere39 56039 64033 75041 43041 52035 090
  7119 Andre bygningsarbeidere39 30039 48030 13041 13041 30031 980
  7121 Taktekkere41 19041 230:43 40043 480:
  7122 Gulv- og flisleggere41 51041 530:43 46043 470:
  7123 Gips- og sparklingsarbeidere::::::
  7124 Isolatører mv.39 80039 810:42 54042 610:
  7125 Glassarbeidere40 03040 140:41 89041 990:
  7126 Rørleggere og VVS-montører43 77043 86038 32045 63045 78038 700
  7127 Kuldemontører mv.46 98047 010:48 87049 020:
  7131 Malere og byggtapetserere39 17039 36036 25040 84041 07037 640
  7132 Overflatebehandlere og lakkerere39 78039 92037 30041 76041 92038 630
  7133 Feiere, fasaderenholdere mv.40 13040 46037 54041 91042 26039 320
  7211 Støpere40 45040 590:42 38042 510:
  7212 Sveisere41 75041 78040 80043 62043 68041 800
  7213 Kopper- og blikkenslagere41 09041 42030 02042 93043 39029 160
  7214 Platearbeidere40 04040 110:41 74041 840:
  7215 Riggere og spleisere46 79046 920:49 10049 160:
  7221 Smeder38 68038 950:40 73041 110:
  7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.42 50042 670:44 45044 73038 700
  7223 Metalldreiere mv.40 39040 55037 77042 24042 53037 700
  7224 Metallslipere::::::
  7231 Bilmekanikere39 82039 95034 09041 76041 98033 870
  7232 Mekanikere innen flytekniske fag60 94061 730:61 46062 410:
  7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere44 33044 59038 16046 58046 88039 820
  7234 Sykkelreparatører mv.34 25034 240:34 80034 770:
  7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører48 01048 540:50 43051 030:
  7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::::::
  7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.39 66040 83038 78041 76042 91040 850
  7314 Keramikere mv.::::::
  7315 Glasshåndverkere::::::
  7316 Dekormalere mv.::::::
  7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::::::
  7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)35 220:35 26036 120:36 250
  7319 Andre kunsthåndverkere39 46039 640:40 21040 580:
  7321 Førtrykkere41 75042 19041 15043 61043 79043 350
  7322 Trykkere40 29041 88034 63042 00043 60036 410
  7323 Innbindere mv.35 25036 100:38 50039 590:
  7411 Elektrikere43 91044 11037 47046 21046 46038 750
  7412 Automatikere50 17050 69040 41052 09052 66041 680
  7413 Energimontører46 06046 43037 49046 85047 16039 830
  7421 Serviceelektronikere45 02044 64048 06046 75046 54048 470
  7422 Tele- og IKT-installatører37 67037 80035 53038 89039 11035 690
  7511 Slaktere, fiskehandlere mv.37 75038 88034 38040 20041 29035 930
  7512 Bakere, konditorer mv.37 17040 01033 02038 47041 17034 770
  7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon):.::.:
  7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::::::
  7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke54 750:::::
  7522 Møbelsnekkere38 55038 77035 52040 09040 33036 830
  7531 Skreddere, buntmakere mv.39 570:39 82039 880:39 540
  7532 Gradører::::::
  7534 Møbeltapetserere mv.38 72039 55036 76041 94043 24039 340
  7535 Skinnberedere og garvere41 640::42 570::
  7536 Skomakere::::::
  7541 Yrkesdykkere49 37049 480:51 59051 700:
  7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere57 92058 060:59 66059 780:
  7543 Produkttestere (ikke matprodukter)::::::
  7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere40 94041 340:41 93042 520:
  7549 Andre håndverkere34 250:34 17035 160:35 070
  8111 Bergfagarbeidere45 65046 010:47 99048 460:
  8112 Prosessoperatører (oppredning)50 92051 380:54 12054 470:
  8113 Operatører innen boring mv.65 15065 57060 48069 19069 59065 100
  8114 Operatører innen produksjon av betong mv.40 20040 230:41 79041 83040 720
  8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag40 44040 72038 45042 38042 66040 430
  8122 Operatører innen metallflatebehandling......
  8131 Operatører innen kjemisk industri47 87048 52044 48050 47051 07047 510
  8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::::::
  8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter38 62038 710:39 81040 030:
  8142 Operatører innen plastprodukter39 11039 54036 72040 96041 37038 580
  8143 Operatører innen papirprodukter35 96036 300:39 42039 880:
  8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører35 600::37 430::
  8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.37 75039 25036 01039 04040 20037 590
  8153 Industrisyere36 14035 24036 39037 53036 46037 880
  8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::::::
  8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding::....
  8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::::::
  8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører33 36033 18033 46035 14035 02035 200
  8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær......
  8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon38 05039 00036 39039 48040 45037 770
  8171 Operatører innen treforedling38 74039 15035 99041 46042 00038 230
  8172 Operatører innen trelastproduksjon37 74037 85036 48039 51039 70037 740
  8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon38 62039 10036 12039 94040 38037 700
  8182 Fyrkjele- og turbinoperatører46 23046 380:47 84048 100:
  8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører41 15042 49038 41042 41044 17039 150
  8189 Andre stasjonære maskinoperatører......
  8211 Montører av mekaniske produkter41 07041 150:43 21043 300:
  8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter42 15043 85038 65043 92045 63040 320
  8219 Andre montører::::::
  8311 Lokomotiv og T-baneførere59 97060 71053 61063 33064 09056 620
  8312 Skiftekonduktører mv:::56 83056 940:
  8322 Bil-, drosje- og varebilførere36 17036 35034 34037 52037 68035 880
  8331 Bussjåfører og trikkeførere39 00039 01038 89040 98040 99040 840
  8332 Lastebil- og trailersjåfører40 14040 20038 25041 88041 96039 560
  8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere39 29039 320:40 66040 660:
  8342 Anleggsmaskinførere43 44043 57039 16045 35045 50040 890
  8343 Kran- og heisførere mv.45 83046 100:48 40048 660:
  8344 Truckførere39 72039 700:42 37042 390:
  8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)45 60046 03037 38047 07047 56038 620
  9111 Renholdere i private hjem33 760:33 70035 600:35 390
  9112 Renholdere i virksomheter34 85035 45034 67036 36037 16036 120
  9122 Bilvaskere34 86035 20031 68036 09036 44033 200
  9123 Vinduspussere::::::
  9129 Andre rengjørere::.:::
  9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon32 52033 74029 97033 78035 010:
  9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon27 78030 67026 51029 16032 30027 620
  9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk30 07030 78027 88031 66032 39029 450
  9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.33 99034 60031 61036 48036 78035 230
  9215 Hjelpearbeidere i skogbruk::::::
  9216 Hjelpearbeidere innen havbruk36 30037 930:38 110::
  9311 Hjelpearbeidere i bergverk::::::
  9312 Hjelpearbeidere i anlegg39 61039 83034 77041 91042 14036 990
  9313 Hjelpearbeidere i bygg36 25036 36033 69038 05038 14035 730
  9321 Håndpakkere mv.37 16038 36035 38039 34040 44037 560
  9329 Andre hjelpearbeidere i industri40 81041 51036 79042 18042 90038 190
  9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy::....
  9333 Laste- og lossearbeidere38 50038 92034 67040 71041 10037 440
  9334 Varepåfyllere33 49033 73032 55035 60035 87034 360
  9412 Kjøkkenassistenter31 36030 62031 72032 96032 26033 310
  9510 Reklamedistributører mv.37 99038 200:39 58040 030:
  9611 Renovasjonsarbeidere38 47038 59037 16040 47040 66038 570
  9612 Gjenvinningsarbeidere36 48036 74034 81038 07038 53035 570
  9613 Gatefeiere mv.::.:::
  9621 Bud mv.36 50036 60036 13037 47037 73036 620
  9622 Altmuligmann36 37036 93034 00038 38039 06035 500
  9623 Måleravlesere mv.39 910::41 980::
  9629 Andre hjelpearbeidere33 25034 57031 97033 75035 07032 280
  Standardtegn i tabeller
 • 12525: Månedslønn, etter statistikkmål, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
  Månedslønn (kr)
  20212022
  Gjennomsnitt
  Innvandrere
  Alle land45 13047 390
  Norden utenom Norge55 15058 060
  EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden55 41058 030
  Nye EU-land etter 200440 90043 030
  Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia45 72047 710
  Nord-Amerika og Oseania58 87061 960
  Asia42 70045 050
  Afrika39 72041 810
  Latin-Amerika og Karibia46 24048 780
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter statistikkmål, sektor, statistikkvariabel og år
  Månedslønn (kr)
  20152016201720182019202020212022
  Gjennomsnitt
  Sum alle sektorer42 58043 64044 66046 01047 72048 75050 79053 150
  Privat sektor og offentlige eide foretak43 17044 02044 95046 39048 12049 46051 46054 060
  Kommuneforvaltningen38 62040 05041 31042 16043 81044 12046 07047 370
  Statsforvaltningen45 72047 26048 46050 19051 82052 46054 71057 310
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkmål, statistikkvariabel og år
  Gjennomsnitt
  Månedslønn (kr)Avtalt månedslønn (kr)Uregelmessige tillegg (kr)Bonus (kr)Overtidsgodtgjørelse (kr)Alder (år)Avtalt arbeidstid per uke (timer)
  20212022202120222021202220212022202120222021202220212022
  10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri46 30048 22043 17045 1401 9801 9301 1501 1502 3902 26042,342,532,632,4
  13-15 Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri45 48047 09042 93045 0504804202 0801 62082080044,244,731,230,9
  16 Trelast- og trevareindustri43 91046 14042 24044 2101 0101 0906508501 6601 52044,444,534,434,4
  17 Papir- og papirvareindustri48 21052 09045 28048 9501 8702 0101 0601 1303 2303 83044,644,534,835,1
  18 Trykking, grafisk industri45 16047 32043 70045 7007708006808201 0501 26047,547,531,631,6
  19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri61 48065 46056 43059 0601 9102 2703 1404 1302 4602 84043,743,435,435,4
  22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri48 40050 81046 00048 1901 2701 4101 1301 2102 8303 05044,344,234,534,4
  24 Metallindustri55 67058 87051 04053 3102 3302 7602 3002 8002 5502 77042,942,334,934,6
  25 Metallvareindustri48 39051 18046 68048 9001 0701 3306509502 3902 51043,443,435,035,1
  26-27 Data- og elektrisk utstyrsindustri60 05062 56056 72059 0801 1301 2202 2102 2602 4002 55044,344,036,035,8
  28 Maskinindustri56 87060 14054 01056 6301 4601 5901 4001 9203 1903 30044,043,935,835,8
  29-30 Annen verkstedindustri52 64055 62049 83051 9001 9702 3708401 3402 8702 66044,344,135,935,8
  31-32 Møbelindustri og annen industri46 02049 58044 78047 7304303808101 4701 19093044,945,133,533,4
  33 Maskinreparasjon og -installasjon51 84054 63049 10051 6301 9301 9908101 0103 4303 55042,642,734,734,9
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), yrke, statistikkvariabel, statistikkmål og år
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  20152016201720182019202020212022
  F Bygge- og anleggsvirksomhet
  Alle yrker39 82041 19042 24043 53044 98046 11047 73050 020
  Ledere59 57061 74063 71065 86068 19069 79072 41076 480
  Administrerende direktører62 47064 92067 71069 36072 77075 53078 99084 800
  Akademiske yrker58 65059 59060 93063 14064 37065 36067 88070 640
  Høyskoleyrker48 79050 94052 22054 06055 63056 80058 60061 210
  Kontoryrker37 96038 97040 04041 55043 10043 54045 59047 520
  Salgs- og serviceyrker34 38035 58036 84037 73038 69039 59040 78043 320
  Bønder, fiskere mv.32 77034 10035 85036 70037 07037 67039 12041 120
  Håndverkere35 40036 68037 56038 59039 75040 71042 01043 970
  Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.36 70038 06039 10040 32041 57042 35043 47045 420
  Renholdere, hjelpearbeidere mv.32 47033 35034 07035 34036 49037 25038 42040 440
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkvariabel, statistikkmål, sektor og år
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
  20212022202120222021202220212022
  85.1-85.2 Førskole- og grunnskoleundervisning46 70047 29044 45045 66046 81047 35050 27053 280
  85.3 Undervisning på videregående skoles nivå50 15050 98050 67051 04050 09050 96049 67053 310
  85.4 Undervisning i høyere utdanning52 17054 27055 08056 68054 57056 31051 86054 010
  85.5-85.6 Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning48 05049 68047 21049 17048 81050 120::
  88.911 Barnehager39 08039 37038 92038 67039 22039 97038 55041 000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning og kjønn. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken bygger på data fra a-ordningen.

Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for avtalt arbeidstid. Statistikken omfatter følgelig ikke naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende. Alle lønnsbegrepene er før skatt, altså bruttolønn.

Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er kontant kompensasjon knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig. Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid (eksempel på uregelmessig tillegg for ikke arbeidet tid er beredskapsvakt hjemme).

Bonuser

Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer mv. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Overtidsgodtgjørelse

Overtidsgodtgjørelse omfatter kun kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønna. Overtidsgodtgjørelse er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn, men egne tall for overtidsgodtgjørelse publiseres i statistikken.

Overtidstimer

Overtidstimer omfatter kun de timene som det er betalt godtgjørelse for, ikke timer som går til avspasering. I enkelte næringer er det ikke uvanlig at overtidstimer blir godtgjort med både betaling og tid til avspasering. I slike tilfeller rapporteres alle timene og den kontante ytelsen rapporteres under overtidsgodtgjørelse.

Årslønn

Årslønn i lønnsstatistikken er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året. Den omfatter de tre hovedelementene i månedslønnsbegrepet: avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsgodtgjørelse relaterer seg til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden, og er ikke inkludert i årslønnsbegrepet. Det samme gjelder naturalytelser, feriepengetillegg og sluttvederlag. Etterbetalinger inkluderes i årslønnsberegningen, og plasseres i den måneden de faktisk kommer til utbetaling.

Årslønna beregnes på aggregert nivå per sektor og næringshovedområde, og omfatter både hel- og deltidsansatte. Deltidsansattes lønn er omregnet til heltidslønn (se: heltidsekvivalenter). Et fullt årsverk for heltidsansatte utgjør her ikke det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Forskjeller kan for eksempel skyldes omfang av skift- og turnusarbeid.

Utgangspunktet for beregning av årslønn er en enkel modell der gjennomsnittlig årslønn uttrykkes som summen av gjennomsnittslønna for alle måneder i ett kalenderår. Utviklingen (profilen) på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av gjennomsnittlig lønn måned for måned, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året.

For beregningsopplegg av årslønn i perioden fra 1997 til 2015, se: Dokumentasjon fra SSB av beregningsopplegg for årslønn (PDF)

Foreløpig årslønn

Foreløpig årslønn publiseres samtidig som «månedslønn» i starten av februar og er gjeldende fram til midten av mars. Da publiseres endelig tall og erstatter foreløpige tall i statistikkbanktabellene. Foreløpig årslønn publiseres kun på overordnet nivå og statistikken fordeles ikke per næring/sektor.

For å beregne foreløpig årslønn benytter vi første versjonen av data for desember måneden samtidig som vi fortsetter å bruke endelig versjon av data for de resterende månedene. Dette gjør vi fordi endelig versjon av data for desember ikke finnes på beregningstidspunktet.

Samtidig frigis veksten i årslønn i nasjonalregnskapet i egen tabell (tabell 09786). Det er noen forskjeller i definisjoner mellom de to statistikkene, blant annet behandling av lønn som utbetales et annet år enn den opptjenes og behandlingen av ansatte som er permitterte eller sykmeldte. Det betyr for eksempel at tallene i nasjonalregnskapet korrigeres for den anslåtte virkningen når lønnsoppgjør forsinkes, slik at lønn først kommer til utbetaling etter årsskiftet.

Heltid og deltid

Fra og med 2015 defineres heltidsansatte som ansatte med stillingsprosent lik 100. Alle med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte. Ved å kombinere informasjon om stillingsprosent og antall timer i full stilling, beregnes en avtalt arbeidstid per uke for hver ansatt. Majoriteten av de heltidsansatte har en ukentlig avtalt arbeidstid på 37,5 timer.

Avtalt arbeidstid

Avtalt arbeidstid defineres som avtalt arbeidstid per uke. Det gjøres ingen fradrag for fravær grunnet ferie, sykdom, permisjon med eller uten lønn e.l. Avtalt arbeidstid beregnes ut fra stillingsprosent og antall timer i full stilling.

Heltidsekvivalenter

For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn med de heltidsansatte slik at man kan beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte.

Desil- og persentilfordeling

Desilfordeling innebærer å sortere alle i statistikkgrunnlaget i rekkefølge fra laveste til høyeste lønn. Så deles dette sorterte statistikkgrunnlaget i ti like store grupper målt i antall heltidsekvivalenter, fra desil 1 til 10. «Desil 1» er den tidelen av alle heltidsekvivalenter i statistikkgrunnlaget med lavest lønn, mens «desil 10» omfatter tidelen med høyest lønn.
Desil 10 er inndelt videre i 10 grupper, såkalte persentiler. Inndelingen blir fra persentil 91 til 100, der persentil 100 er den høyst lønte prosenten i fordelingen av månedslønn.

Ginikoeffisienten

Ginikoeffisienten er et summarisk mål som varierer fra 0 (minst ulikhet) og 1 (størst ulikhet).

P90/P10

P90/P10 viser til forholdstallet mellom lønn til den personen som befinner seg mellom desil 9 og desil 10 (P90) og lønnen til den personen som befinner seg mellom desil 1 og desil 2 (P10).

Alder og kjønn

Alder og kjønn er avledet av fødselsnummer.

Jobber (arbeidsforhold)

Analyseenheten i statistikken er jobber (arbeidsforhold) per virksomhet. Begrepene «jobb» og «arbeidsforhold» brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold /jobber i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold/jobber i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold/en jobb.

Innvandringskategori

Bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregister og inkluderer også midlertidige innflyttere med planlagt opphold i Norge på seks måneder eller mer.

Ikke-bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge.

Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og som har innvandret til Norge. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB.

Landbakgrunn

For personer født i utlandet, er ‘landbakgrunn’ (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller hvor foreldrene har ulikt fødeland, definerer mors fødeland ’landbakgrunn’. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen: mormor, morfar, farmor, farfar. For personer som har et midlertidig personnummer (D-nummer) har vi kun opplysninger om statsborgerskap.

Utdanningsgruppering

Utdanningsnivå er hentet fra Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB - se variabellista for utdanning på ssb.no) og blir gruppert etter lengden på utdanningen i samsvar med Norsk standard for utdanningsgruppering (C617) (PDF).

Fra og med 2011 er det inkludert resultater fra spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet i NUDB. Denne spørreundersøkelsen førte til at andelen uoppgitt i befolkningens høyeste utdanningsnivå ble redusert fra om lag 43 prosent til 20 prosent. Dette får utslag i lønnsstatistikken fra og med 2012. Mer informasjon om spørreundersøkelsen:

Undersøkelse om utdanning i utlandet

Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet (rapport, PDF)

Lærlinger

En lærling er en person som har tegnet kontrakt med en arbeidsgiver og er knyttet til arbeid i en bestemt virksomhet eller et opplæringskontor og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år – ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Elever i fagopplæring i skole er også definert som lærlinger. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass.

Sektor

Sektor baserer seg på institusjonell sektorgruppering og hentes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). I tabellene benyttes følgende tredeling:

 1. Statlig forvaltning (statsforvaltningen): omfatter stats- og trygdeforvaltningen. Helseforetakene er inkludert.
 2. Kommunal- og fylkeskommunal forvaltning (kommuneforvaltningen): omfatter kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Består av virksomheter som ikke er næringsrettet, dvs. vei, skole, kultur mv.
 3. Privat sektor og offentlig foretak: Omfatter privat næringsvirksomhet og offentlig kontrollerte foretak som ikke er med i stats- eller kommuneforvaltningen. Offentlig kontrollerte foretak omfatter her statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen. Eksempler på slike foretak per mars 2020: statens forretningsdrift (statens kartverk, de regionale sykehusapotekene, mv.), statlige eide aksjeselskaper mv. (Equinor, Statnett, Statkraft, Mesta, Vinmonopolet, Telenor, mv), kommunale foretak med ubegrenset ansvar (inkluderer kommunale foretak (KS) og interkommunale foretak (IKF)), kommunalt eide aksjeselskap mv., Norges Bank, statlige låneinstitusjoner mv.

Sektor er kodet etter Standard for institusjonell sektorgruppering.

Yrke

Opplysninger om yrke baserer seg på standard for yrkesklassifisering (STYRK08) (PDF). Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavene. Det vil si at yrkeskoden skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje.

Arbeidsgivere rapporterer 7-siffer yrkeskode etter gammel standard for yrkesklassifisering (STYRK98) i a-ordningen (lenke til Skatteetaten sin nettside). SSB foretar en omkoding av alle 7 siffer kodene til 4 siffer STYRK-08. Denne tabellen viser omkodingen: Korrespondansetabell mellom yrkeskatalogen, basert på STYRK-98.

Mer informasjon om yrkeskoder i artikkelen Om variabelen yrke (gjelder f.o.m. 2015).

Vi mangler opplysninger om yrke for utenlandske oppdragstakere som kun er rapportert til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister. Feil i rapporteringen gjør også at SSB mangler yrkesopplysninger for en del arbeidsforhold. I tillegg var det frivillig for arbeidsgivere å rapportere yrkeskode i a-ordningen for gruppen frilansere, oppdragstakere og honorarpersoner (for mer informasjon se Skatteetaten) fra 2015 til mars 2019. Fra og med april 2019 var yrkeskode obligatorisk også for denne gruppen. Sistnevnte bidrar til en stor nedgang i antall med uoppgitt yrke mellom 2018 og 2019.

Standard klassifikasjoner

Navn: Lønn
Emne: Arbeid og lønn

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Nasjonalt nivå. Fylke. Kommune.

Hyppighet: Årlig med november måned som referansemåned.

Aktualitet: Statistikken blir publisert i februar påfølgende år.

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 Rapportering skjer innen 18 måneder etter utgangen av tellingsåret.

Grunnlagsfiler for lønnsstatistikken blir lagret.

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere uavhengig næringstilknytning og arbeidstid. Statistikken ble etablert i 1997, basert på utvalgsundersøkelser i privat sektor og registerinformasjon i offentlig sektor.

Det er to brudd i tidsserien i lønnsstatistikken, i 2008 og 2015.

1997-2008: Lønnsstatistikken var basert på gammel Standard for næringsgruppering (SN2002), og ligger som avsluttede serier i Statistikkbanken.

2008-2015: Fra og med 2009 ble det tatt i bruk ny norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) . Tallene for 2008 ble regnet om etter den nye standarden. For 2015 ble tallene basert på informasjon fra a-ordningen, men for å få sammenlignbarhet mot 2014 ble tallene utarbeidet på grunnlag av et utvalg av foretak fra a-ordningen i 2015 med samme utvalgsmodell som ble benyttet i lønnsstatistikken frem til og med 2014. Denne tidsserien ligger som avsluttede tall i Statistikkbanken.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fulltelling fra registre i offentlig sektor. Fra og med 2015 ble utvalgsundersøkelsen i privat sektor og de offentlige registrene erstattet av a-ordningen.

2015-: Fra og med 2015 baseres statistikken på fulltelling fra a-ordningen, og nye tidsserier i statistikkbanken med 2015 som startår er derfor opprettet. Det er også et brudd i tidsserien knyttet til at yrkesinformasjonen i den nye serien er basert på ny yrkesstandard i henhold til Standard for yrkesklassifisering-08 (STYRK-08). Arbeidsgivere innrapporterer de ansatte etter den tidligere yrkesstandarden STYRK-98, deretter foretar SSB en konvertering fra den tidligere til den nåværende standarden.

Se mer informasjon om bruddet i tidsserien under «Produksjon».

Sentrale brukere er Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), forsknings- og utredningsinstitutter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Eurostat, media, næringsliv og enkeltpersoner. Statistikken benyttes som input internt i SSB i arbeidskraftsregnskapet og i kvartalsvise lønnsindekser.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne .

Den årlige lønnsstatistikken er nært knyttet til den kvartalsvise statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn». Begge bygger på data fra a-ordningen.

Utviklingen i avtalt lønn i den årlige og den kvartalsvise lønnsstatistikken er direkte sammenlignbar, men utviklingen i månedslønn kan ikke sammenlignes. Årsaken til dette er at uregelmessige tillegg og bonuser beregnes som et snitt over året i den årlige lønnsstatistikken, mens gjennomsnittet i den kvartalsvise lønnsindeksen kun beregnes for gjeldende kvartal.

I begge statistikkene brukes også begrepet jobber/arbeidsforhold, men er ikke definert likt. Det er Antall arbeidsforhold og lønn som gir fullstendig tall på antall jobber. Hovedforskjellen mellom antall jobber med lønn i lønnsstatistikken og antall jobber i statistikken Antall arbeidsforhold og lønn, er at sistnevnte også omfatter jobber hvor det er utbetalt andre lønnstyper enn det som inngår i lønnsstatistikken samt noen grupper som ikke har mottatt lønn i statistikkmåneden. Sistnevnte gruppe omfatter bl.a. personer som mottar ytelser fra NAV som erstatter lønn (sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger) samt ulønnede permisjoner og permitteringer med en forventet varighet på under 90 dager. I den årlige lønnsstatistikken er det kun aktive arbeidsforhold med lønn i tellingsmåneden som inngår. Statistikken avgrenser populasjonen med formål om å måle lønn, ikke antall jobber. Derfor omfatter lønnsstatistikken kun jobber hvor det er utbetalt lønn etter lønnsstatistikkens lønnsbegrep, dvs. har utbetalt fastlønn, timelønn, faste tillegg, uregelmessige tillegg, og/eller bonus. Antallene som oppgis i lønnsstatistikken er derfor ikke et mål på antall jobber i de ulike yrkesgrupper, næringer, sektorer, osv.

Registerbasert sysselsettingsstatistikk benytter også det samme datagrunnlaget fra a-ordningen som en av kildene til statistikk over antall sysselsatte. Denne statistikken omfatter også selvstendig næringsdrivende, men er avgrenset til bosatte 15-74 år.

Nasjonalregnskapet utarbeider tall over påløpt årslønn på basis av data fra a-ordningen. Dette begrepet er relativt nært knyttet til årslønn i lønnsstistikken, men har noen forskjeller. Nasjonalregnskapet inkluderer i motsetning til lønnsstatistikken også utenlandske arbeidstakere i utenriks sjøfart. Populasjonen i nasjonalregnskapet er alle lønnstakere i bedriftene som inngår i produksjonsavgrensningen for Norge, det vil si alle lønnstakere som bidrar til norsk verdiskaping.

«Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå § 10 jf. lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 3.»

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006

Kommisjonsforordninger som også regulerer lønnsstatistikken:

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 1022/2009, (EU) nr. 317/2013 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 1726/1999 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1737/2005 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 698/2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009 og (EF) nr. 317/2013

Lønnsstatistikken i SSB er bygget opp omkring de europeiske forordningene for måling av lønn, i tillegg til at nasjonale behov knyttet til blant annet lønnsforhandlinger er ivaretatt.

Rapporteringsenheten i lønnsstatistikken er foretak. Hvert foretak omfatter en eller flere virksomheter (underenheter) som grupperes etter sektor i henhold til Standard for institusjonell sektorgruppering, og næringstilknytning i henhold til Standard for næringsgruppering (SN2007). Analyseenheten i statistikken er arbeidsforhold per virksomhet. En lønnstaker kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, men arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett. Antallet arbeidsforhold vil dermed overstige antall lønnstakere i populasjonen.

Populasjonen i lønnsstatistikken er nært knyttet til hvem som faktisk mottar lønn i en gitt periode. Hva som regnes som lønn blir dermed en avgjørende faktor for populasjonsforståelsen. Lønnsbegrepet er i utgangspunktet begrenset til å omfatte kontante ytelser for avtalt arbeid, og er noe smalere enn for eksempel i nasjonalregnskapet.

Statistikken omfatter ikke naturalytelser, forsikringer, trekkfrie utgiftsgodtgjørelser eller lignende. Videre avgrenses det kontante beløpet til å omfatte beløp utbetalt for den jobben/stillingen de tilhører. Av dette følger at heller ikke kontante ytelser som sluttvederlag, styrehonorar, honorarer for andre råd/utvalg eller fungeringstillegg inngår i lønnsbegrepet. Overtidsgodtgjørelse inngår i statistikken som egen lønnsvariabel, men inngår ikke i månedslønnen.

Det er for øvrig utover dette ingen begrensning knyttet til egenskaper ved lønnstakeren (arbeidstid, hovedstilling/bistilling, bosatt/ikke bosatt, alder, yrke, midlertidighet eller lignende). Selvstendig næringsdrivende inkluderes ikke.

Avgrensingen av hvilke jobber/arbeidsforhold som inngår i statistikken er som følger:

 1. Arbeidsforhold til personer som er ansatt i referanseuken i november, som er tellingsmåneden, inkluderes (regnes som sysselsatt).
 2. Lønnstakeren må ha mottatt fastlønn eller timelønn for arbeidsforholdet i løpet av tellingsmåneden.

Referanseuken er uken som inneholder den 16., som stort sett er 3. uke i tellingsmåneden.

Praktiske utfordringer ved populasjonsavgrensningen er i stor grad knyttet til å avgjøre hva slags lønnsutbetaling lønnstakeren har mottatt for arbeidsforholdet i tellingsmåneden, samt å vurdere lønnen opp mot informasjon om ansettelsesforholdet, altså om lønnstakeren gjennom arbeidsforholdet er ansatt, har utført arbeid og fått utbetalt lønn for dette i tellingsmåneden.

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-ordningen (for mer informasjon se Skatteetaten). A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk.

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må månedlig levere a-melding. Datagrunnlaget omfatter dermed alle lønnstakere i alle foretak i de næringer lønnsstatistikkene dekker.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fra registre i offentlig sektor. Det ble innhentet informasjon om blant annet avtalt lønn, bonus, uregelmessige tillegg og arbeidstid til den enkelte ansatte i virksomheten.

Datainnsamling

Statistikken har ingen egen datainnsamling, men baserer seg på en rekke ulike registre. Data fra a-ordningen innhentes månedlig fra Skatteetaten som forvalter a-ordningen på vegne av de tre eieretatene: Skatteetaten, NAV og SSB. Variabler som arbeidsstedskommune og næring innhentes fra Enhetsregisteret og SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF). Personrelaterte kjennemerker innhentes fra Det sentrale folkeregisteret (DSF).

Editering

Det gjennomføres kontroller i flere ledd:

 • Forretningsregler i mottaket hos Skatteetaten
 • I SSBs produksjonssystem for lønn og sysselsetting

Forretningsregler (kontroller) i mottaket hos Skatteetaten:

Etter at a-meldingen er mottatt av Skatteetaten kjøres det en rekke forretningsregler (kontroller) for å avdekke feil/mangler i de innleverte opplysningene. Små og mellomstore opplysningspliktige får tilbakemelding i løpet av kort tid (under ett minutt), mens store opplysningspliktige må vente litt lenger. Tilbakemeldingen fra Skatteetaten inneholder bl.a. alle avvik som er avdekket dokumentert med hvor i meldingen avviket er og hvilken forretningsregel som er brutt.

Forretningsregler og feilmeldinger er dokumentert på a-ordningen sine sider hos Skatteetaten.

Kontroller i SSBs produksjonssystem:

I produksjonsopplegget gjennomføres det en rekke kontroller og automatiske tiltak, der formålet er å sikre datakvaliteten for statistikkformål. Vi skiller på tre typer kontroller:

 1. Automatiske kontroller og tiltak
 2. Rapporter (overvåking)
 3. Manuelle kontroller

I tillegg til dette vil det bli gjennomført kontroller løpende gjennom året uavhengig av publisering.

Kontroller som har som formål å avdekke feil og mangler som bør korrigeres, er stort sett rettet mot arbeidsforhold. Det er laget mange kontroller som viser feil og mangler ved timeantall fulltid og stillingsprosent, kombinert med andre kjennemerker som type arbeidsforhold og arbeidstidsordning, blant annet:

 • Timeantall fulltid mangler
 • Timeantall fulltid sannsynlig feilrapportert
 • Timeantall fulltid avviker fra rapportert arbeidstidsordning
 • Timeantall fulltid ekstremt høyt eller lavt
 • Stillingsprosent mangler

I produksjonsopplegget blir mange registrerte arbeidsforhold fjernet (anses ikke som aktive) fordi det ikke er registrert lønn på arbeidsforholdet i referansemåneden. Dette vil kunne gjelde sesongarbeidere som ikke har utført arbeid i referansemåneden (og derfor ikke har fått lønn), der det (feilaktig) ikke er meldt sluttdato på opphørte arbeidsforhold, og tilfeller der personer feilaktig har blitt rapportert med aktivt arbeidsforhold (f. eks. personer på vikarlister som ikke har utført arbeid i perioden).

Kontroll og editering av lønnsstatistikken foregår i flere ledd, der de fleste operasjonene er automatisert, både med hensyn til selve kontrollen og korrigeringen som følger. Ved mottak av data fra a-ordningen foretas det kontroll av en rekke sentrale variabler. Videre skjer det kontroll av lønnsdataene, både på mikro- og makronivå.

A-meldingen er basert på et kontantprinsipp, det vil si at kroner (lønn) innrapporteres i den måneden de utbetales til de ansatte. Dette betyr at utbetalt lønn i enkelte tilfeller vil avvike fra avtalt månedslønn for en ansatt. Eksempelvis kan dette skje ved etterbetaling av lønnsoppgjør. I slike tilfeller vil SSB beregne den avtalte månedslønnen ved å sammenholde informasjon fra flere måneder sett i sammenheng.

Åpenbare feil og mangler i lønnsrapporteringen utløser imputering av verdier ved hjelp av statistiske metoder. Omfanget av dette er om lag 5 prosent av det samlede antall arbeidsforhold. Imputeringen kan skje fra en tidligere periode eller fra et tilsvarende (sammenlignbart) arbeidsforhold.

Fra og med frigivingen av november 2020 er det tatt i bruk en ny metode for beregning av arbeidstid, dette er gjort på alle årganger av statistikken fra og med november 2016. Denne endringer medfører først og fremst at vi justerer avtalt arbeidstid for jobber der vi mangler eller har mangelfull informasjon om den avtalte arbeidstiden som er innrapportert av arbeidsgivere gjennom a-ordningen. En mer detaljert beskrivelse av metodikken er beskrevet i artikkelen det lenkes til over. Samlet er det om lag 6 prosent av jobbene som får en endring i den avtalte arbeidstiden.

Strukturelle endringer i næringene har betydning for statistikken. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, hvor mange som har endret arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen.

Beregninger

Siden statistikken utelukkende er basert på registerdata er de statistikken stort sett konsentrert om presentasjon av opptellinger av gjennomsnitt, median, kvartilsgrenser og andre mål for fordeling. Se ellers heltidsekvivalenter og kontroller og feilretting over. Likevel vil det forekomme feil i innrapportering eller frafall som påvirker resultatene (se også feilkilder og usikkerhet).

Ikke relevant.

Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå og SSBs regler for konfidensialitet følges. Konfidensialitet sikres på følgende måte:

Tall for lønn undertrykkes dersom det er færre enn 100 arbeidsforhold som ikke har imputert lønn. Det sikrer både personvern, kvalitet og bidrar til å redusere kostnadene ved produksjonen av lønnsstatistikken ved at vi unngår at enkelte ekstreme lønninger, høye eller lave, påvirker resultatene unødig.

I tillegg undertrykkes tall der det er dominerende foretak som står for en høy andel av arbeidsforholdene eller summen av månedslønnene.

Referanseperiode ble endret fra september til november ved publiseringen i februar 2021. Det foreligger sammenlignbare tall tilbake til november 2016. Tall for 2015 er per september og etter gammel metode for beregning av arbeidstid og dermed ikke direkte sammenlignbar med tallene fra og med 2016 (se informasjon om ny metode for behandling av arbeidstid lenger ned under «Datainnsamling, editeringer og beregninger»).

Det foreligger sammenlignbare tall til september 2015, se tabeller under «avslutta tabeller» i statistikkbanken. For mer informasjon om sammenliknbarhet bakover i tid, se ‘Formål og historie’.

Tall for lønn er delvis sammenlignbare med lønn som oppgis i statistikken "Antall arbeidsforhold og lønn" som kommer kvartalsvis (se «Sammenheng med annen statistikk»).

Ny metode for behandling av arbeidstid

Fra og med publiseringen av tall fra november 2020 ble en ny metode for beregning av arbeidstid som er ufullstendig rapportert tatt i bruk i statistikken. Endringen blir tilbakeført til årgangene fra og med november 2016. Endringen påvirker fordelingen av jobber, men også beregningen av lønn for de som får ny arbeidstid. Metoden bidrar ikke til større systematiske endringer mellom grupper, og i de fleste tilfeller vil antallet jobber være lite påvirket sammenlignet med tidligere publisert statistikk.

Kommune- og regionreform

Fra og med 1.kvartal 2020 påvirkes statistikken av kommune- og regionreformen som ble gjennomført 1.januar 2020. Ved reformen opphørte en del virksomheter i de tidligere kommunene/fylkene, og arbeidsforhold i disse ble overført til eksisterende eller nyopprettede virksomheter i de nye kommunene/regionene.

A-ordningen er hovedkilden til denne statistikken. Kvaliteten til a-ordningen er god, med det vil likevel kunne være feil og mangler i dataene.

Måle- og bearbeidingsfeil

Det kan oppstå feil/mangler ved at opplysningspliktige mistolker og innrapporterer feil (målefeil). Videre kan det oppstå feil på gjennom behandling av dataene i SSB (bearbeidingsfeil). Eksempel på sistnevnte kan være SSBs vurdering av hvilke jobber (arbeidsforhold) som skal regnes som aktive. Informasjon om lønn brukes her som hovedkriterium. For gruppen «frilansere/oppdragstakere m.m.» (omfatter også styremedlemmer, folkevalgte, fosterforeldre, støttekontakter, personer med omsorgslønn mv.) er det for eksempel kun krav om å rapportere jobber (arbeidsforhold) i a-ordningen når det utbetales lønn, og det er derfor vanskelig å identifisere når arbeidet faktisk er utført. Det vil si at en del personer i denne gruppen ikke blir inkludert i statistikken. Kun frilansere/oppdragstakere med fast- og eller timelønn blir inkludert i lønnsstatistikken.

Det er noe indikasjon på en gradvis bedre rapportering i a-ordningen fra 2015 til 2016, selv om rapporteringen anses som god også i innføringsåret (2015).

Registerfeil kan oppstå ved at eventuelle feil eller mangler i register som påkobles statistikkgrunnlaget har feil eller mangler i identifisering, klassifisering eller koding. For eksempel vil kobling mot Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) som har opplysninger om blant annet næring og sektor kan føre til at virksomheter blir plassert feil. Feil eller skjevheter i registrering i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) vil også føre til feil i statistikken.

Frafallsfeil

Manglende rapportering til a-meldingen vil kunne gi enhetsfrafall i lønnsstatistikken. Partielt frafall i flere av de postene som samles inn og brukes i lønnsstatistikken kan ofte beregnes logisk ut fra de andre opplysningene som innrapporteres, eventuelt imputeres fra tidligere perioder.

Observasjoner kan også forkastes på grunnlag av manglende opplysninger og/eller feil verdier på variabler. Ved åpenbar feilrapportering vil lønnen kunne imputeres ved hjelp av statistiske metoder. Det samme gjelder arbeidstid, som er sentral for å beregne månedslønn og månedslønn per heltidsekvivalent.

Ikke relevant.

Kontakt

Arbeidsmarked og lønn

arbeidsmarked@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen

magnus.johnsen@ssb.no

40 90 23 75

Knut Håkon Grini

knut.grini@ssb.no

48 20 51 63

Ingvild Alseth Fløtre

ingvild.flotre@ssb.no

97 40 14 97