Lønn og arbeidskraftkostnader

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

Internal labor markets: A worker flow approach

Denne artikkelen studerer hvordan lønnsvekst påvirkes av jobbytter innad i foretak i Norge. Vi utvikler en ny metode for å estimere foretaks karrierestiger uten direkte kjennskap til organisasjonskart ved bruk av relative strømmer mellom stillingstitler i foretak og administrative registerdata.

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke

Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her er en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn i nærmere 400 ulike yrker.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet lønn og arbeidskraftkostnader.

faktasider