Lønn og arbeidskraftkostnader

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
De fleste jobber i oljeindustrien får økt arbeidsgiveravgift

I 2021 hadde 60 prosent av jobbene innen bergverksdrift og utvinning utbetalinger på over 750 000 kroner, som er grenseverdien for ekstra arbeidsgiveravgift, lagt frem i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Dette er også næringen som totalt sett må betale mest i ekstra arbeidsgiveravgift.

Hva er vanlig lønn i Norge?

Det kan være fristende å se på gjennomsnittslønn når en lurer på hva som er vanlig å tjene. Imidlertid har over 60 prosent lavere lønn enn gjennomsnittet. Her får du flere nyttige tips til hvordan du kan bruke lønnsstatistikken til å sjekke lønnsnivåer.

Alder og arbeidstid er med på å forklare lønnsnivået

Sykepleiere er i snitt 4,7 år yngre enn legespesialister, og jobber 6,7 timer mindre i uken. Gjennomsnittlig alder kan si noe om yrkeserfaring og ansiennitet, mens gjennomsnittlig avtalt arbeidstid kan si noe om utbredelsen av deltidsarbeid.

Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares

Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,9 prosent av menns lønn i 2021. Statistikken kan gi oss flere svar på hvorfor det er slik. Blant annet kan det i stor grad forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn.

Lønnsveksten har tatt seg opp

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020.

Internal labor markets: A worker flow approach

Denne artikkelen studerer hvordan lønnsvekst påvirkes av jobbytter innad i foretak i Norge. Vi utvikler en ny metode for å estimere foretaks karrierestiger uten direkte kjennskap til organisasjonskart ved bruk av relative strømmer mellom stillingstitler i foretak og administrative registerdata.

Lønnsveksten bremset opp gjennom 2020

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 2,2 prosent fra november 2019 til november 2020. Veksten i månedslønn fra 2018 til 2019 var til sammenlikning 3,7 prosent.

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke

Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her er en oversikt over gjennomsnitt og median for månedslønnen i nærmere 400 ulike yrker.

Mastergrad gir høyere lønn

Lønnstakere med mastergrad og doktorgrad har 25 prosent høyere gjennomsnittslønn enn ansatte med bachelorgrad. Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet lønn og arbeidskraftkostnader.

faktasider