Lønn

Oppdatert: 5. februar 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i månedslønn (november til november)
Endring i månedslønn (november til november)
2022 - 2023
6,0
%
Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
Månedslønn
20222023Endring i prosent
Sum alle sektorer53 15056 3606,0
Menn56 25059 4605,7
Kvinner49 28052 5306,6
Privat sektor og offentlige eide foretak54 06057 2005,8
Menn56 46059 5805,5
Kvinner49 22052 4106,5
Kommuneforvaltningen47 37050 5606,7
Menn49 42052 6806,6
Kvinner46 64049 8006,8
Statsforvaltningen57 31061 1706,7
Menn61 37065 5006,7
Kvinner54 62058 2906,7
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
  Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
  Månedslønn
  20222023Endring i prosent
  Alle yrker53 15056 3606,0
  Ledere78 33082 3005,1
  Administrerende direktører93 24096 8203,8
  Akademiske yrker59 98063 7506,3
  Høyskoleyrker59 21062 5105,6
  Kontoryrker44 61047 1205,6
  Salgs- og serviceyrker38 76041 0906,0
  Bønder, fiskere mv.40 22042 7206,2
  Håndverkere43 93046 4205,7
  Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.44 68047 0405,3
  Renholdere, hjelpearbeidere mv.37 56039 8806,2
  Standardtegn i tabeller
 • Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
  Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
  Månedslønn
  20222023Endring i prosent
  Alle næringer53 15056 3606,0
  Jordbruk, skogbruk og fiske46 42049 7207,1
  Bergverksdrift og utvinning82 13086 7005,6
  Industri53 67056 4105,1
  Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning71 27076 9107,9
  Vann, avløp, renovasjon49 51052 4405,9
  Bygge- og anleggsvirksomhet50 02052 8505,7
  Varehandel, reparasjon av motorvogner48 36050 6904,8
  Transport og lagring51 76054 4505,2
  Overnattings- og serveringsvirksomhet36 26038 4806,1
  Informasjon og kommunikasjon69 10072 9105,5
  Finansierings- og forsikringsvirksomhet77 80080 0402,9
  Omsetning og drift av fast eiendom65 12066 8002,6
  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting66 27069 4604,8
  Forretningsmessig tjenesteyting44 90048 7808,6
  Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning56 87061 0307,3
  Undervisning49 82053 2806,9
  Helse- og sosialtjenester48 71051 8106,4
  Kultur, underholdning og fritid46 23048 9005,8
  Annen tjenesteyting48 45051 7506,8
  Standardtegn i tabeller
 • 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og sektor
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  2023
  Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
  0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres47 39047 69046 75041 650
  0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad82 240::82 440
  0210 Befal med sersjant grad74 500:.74 520
  0310 Menige:::54 720
  1111 Politikere83 47063 14089 50094 860
  1112 Toppledere i offentlig administrasjon113 21082 73099 190136 130
  1114 Toppledere i interesseorganisasjoner73 22073 53065 920:
  1120 Administrerende direktører96 82096 58090 290123 760
  1211 Finans- og økonomisjefer105 450106 98076 12091 950
  1212 Personalsjefer91 99093 32078 090:
  1213 Strategi- og planleggingssjefer80 21080 85080 74079 630
  1219 Andre administrative ledere80 86088 59069 14083 700
  1221 Salgs- og markedssjefer88 41088 450::
  1222 PR- og informasjonssjefer81 34081 040:90 010
  1223 Forsknings- og utviklingsledere95 08096 890:86 510
  1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.69 25075 91060 960:
  1312 Ledere innen akvakultur mv.84 06084 080::
  1321 Ledere av industriproduksjon mv.84 40084 550::
  1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.125 930126 040:.
  1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet74 03074 50063 41076 440
  1324 Ledere av logistikk og transport mv.77 66077 720:76 510
  1330 Ledere av IKT-enheter95 59096 300:83 500
  1341 Ledere av omsorgstjenester for barn63 27061 57064 50074 390
  1342 Ledere av helsetjenester74 21072 22064 06081 630
  1343 Ledere av eldreomsorg69 51064 69071 22065 670
  1344 Ledere av sosialomsorg65 82066 03063 000:
  1345 Ledere av utdanning og undervisning70 84069 46070 16080 200
  1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet113 500113 540::
  1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting84 51089 75071 22080 350
  1411 Hotellsjefer54 75054 750..
  1412 Restaurantsjefer48 87048 620::
  1420 Varehandelssjefer58 51058 510::
  1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere61 03059 55061 10075 390
  1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter56 82057 130::
  2111 Fysikere og astronomer72 44078 150:62 230
  2112 Meteorologer59 160:.57 940
  2113 Kjemikere75 09076 390::
  2114 Geologer og geofysikere100 700103 920:66 920
  2120 Matematikere, statistikere mv.64 00073 540:57 290
  2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.66 60068 350:63 660
  2132 Sivilagronomer mv.62 16064 090:60 260
  2133 Miljøvernrådgivere66 38069 85051 860:
  2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)69 85080 360:62 480
  2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)74 44075 93062 63067 070
  2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)70 00070 500::
  2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)80 06081 010:64 950
  2145 Sivilingeniører (kjemi)73 69079 700:55 620
  2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)94 88095 760:76 550
  2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)78 80083 300:65 560
  2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)82 92083 110::
  2152 Sivilingeniører (elektronikk)81 11082 760:64 390
  2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)77 89083 580:67 540
  2161 Sivilarkitekter70 67071 45062 170:
  2162 Landskapsarkitekter68 68068 910::
  2163 Produkt- og klesdesignere60 55060 610::
  2164 Arealplanleggere65 04067 72060 29060 120
  2165 Landmålere, kartografer mv.59 68062 02059 05058 450
  2166 Grafiske- og multimediadesignere57 72057 760::
  2211 Allmennpraktiserende leger84 69087 40087 29079 420
  2212 Legespesialister102 270104 47085 860102 230
  2221 Spesialsykepleiere60 02062 03055 35062 770
  2222 Jordmødre65 650:58 32068 250
  2223 Sykepleiere53 88056 39054 53052 440
  2224 Vernepleiere52 69052 06052 05055 960
  2250 Veterinærer62 43062 500:63 730
  2261 Tannleger73 21077 90068 34069 120
  2262 Farmasøyter60 35060 400:60 190
  2263 Helse- og miljørådgivere65 750:::
  2264 Fysioterapeuter50 27055 08047 89049 890
  2265 Ernæringsfysiologer58 18062 130:53 380
  2266 Audiografer og logopeder51 69053 74053 84048 480
  2267 Ergoterapeuter48 66050 50047 77051 130
  2269 Kiropraktorer mv.60 53060 580:.
  2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere58 76060 51050 49058 690
  2320 Yrkesfaglærere52 09051 87051 390:
  2330 Lektorer mv. (videregående skole)57 04056 74057 07057 430
  2341 Grunnskolelærere53 21051 46053 310:
  2342 Førskole-/barnehagelærere47 67047 49047 80047 580
  2351 Spesialister i pedagogikk58 25056 02060 69050 830
  2352 Spesiallærere / spesialpedagoger52 14050 39051 22055 620
  2353 Andre språklærere46 98047 090:.
  2354 Andre musikklærere51 99044 71052 340:
  2355 Andre lærere i estetiske fag47 36047 220::
  2356 Andre IKT-lærere::.:
  2359 Andre lærere56 29057 02048 52055 840
  2411 Revisorer, regnskapsrådgivere71 19074 75055 44056 990
  2412 Finans- og investeringsrådgivere77 06077 150::
  2413 Finansanalytikere74 41075 33057 68059 190
  2421 Organisasjonsrådgivere mv.73 22075 21053 90066 390
  2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet59 28070 10057 30058 350
  2423 Personal- og karriererådgivere65 31068 50056 52060 180
  2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling66 16066 510::
  2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere59 44059 550:49 940
  2432 Informasjonsrådgivere62 33063 88056 19059 550
  2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter73 63073 630..
  2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter74 70074 700..
  2511 Systemanalytikere/-arkitekter73 59075 56058 64065 170
  2512 Programvareutviklere72 37072 410::
  2513 Nett- og multimediautviklere61 52061 550::
  2514 Applikasjonsprogrammerere69 11069 320::
  2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere70 84071 87055 69056 970
  2521 Databasedesignere og -administratorer71 25071 540::
  2522 Systemadministratorer66 13066 160:66 080
  2523 Nettverksansvarlige::..
  2529 Sikkerhetsanalytikere mv.76 03076 950::
  2611 Jurister og advokater81 54085 22074 71070 590
  2612 Dommere96 650:.96 740
  2619 Andre juridiske yrker74 27078 850:65 030
  2621 Arkivarer og kuratorer52 54050 38052 26054 490
  2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere49 66052 21048 59050 740
  2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi78 30090 85062 39064 800
  2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap66 70066 960:65 650
  2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag54 23054 850:51 530
  2634 Psykologer63 99068 99059 76065 120
  2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt51 65051 91050 69056 250
  2636 Geistlige yrker58 99050 26054 03063 880
  2641 Forfattere mv.63 83062 360:79 220
  2642 Journalister61 31061 980:59 510
  2643 Oversettere, tolker mv.53 97056 43045 01053 960
  2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere49 00049 010::
  2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere55 30051 21054 06059 270
  2653 Koreografer og dansere47 39042 550:53 010
  2654 Regissører60 82060 910::
  2655 Skuespillere48 47046 25050 09050 200
  2656 Programledere i TV og radio66 74065 780.:
  2659 Andre utøvende kunstneriske yrker54 48054 490:.
  3112 Bygningsingeniører64 58066 96060 65055 440
  3113 Elkraftingeniører68 71068 800:64 670
  3114 Elektronikkingeniører67 90067 990:65 380
  3115 Maskiningeniører62 54062 690:56 000
  3116 Kjemiingeniører64 20065 530:47 570
  3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi85 39085 520::
  3118 Tekniske tegnere58 87059 01057 760:
  3119 Andre ingeniører65 90067 29061 65057 780
  3121 Arbeidsleder, bergfag66 42066 420..
  3122 Arbeidsleder, industri56 55056 720::
  3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg62 39062 87051 16066 300
  3131 Energikontrolloperatører68 53068 570:.
  3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.::::
  3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri60 56060 560..
  3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg75 83076 040::
  3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon54 19054 190..
  3139 Andre prosesskontrolloperatører:::.
  3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)48 39049 980:44 920
  3142 Agroteknikere54 20055 920:47 440
  3143 Skogteknikere55 59056 010::
  3151 Skipsmaskinister76 65076 980::
  3152 Dekksoffiserer og loser75 53075 240:80 630
  3153 Flygere104 220104 220..
  3154 Flygeledere::..
  3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet74 60074 600..
  3211 Radiografer mv.52 82051 370:53 040
  3212 Bioingeniører51 99054 180:51 330
  3213 Reseptarer49 47049 460::
  3214 Protese- og tannteknikere53 31053 310::
  3230 Yrker innen alternativ medisin51 78051 790:.
  3240 Dyrepleiere39 64039 140.:
  3251 Tannpleiere47 76051 34045 830:
  3254 Optikere53 58053 640.:
  3256 Helsesekretærer41 73041 53042 25041 790
  3257 Helse- og miljøkontrollører68 51073 25054 18055 740
  3258 Ambulansepersonell53 10077 40049 95052 430
  3259 Andre helseyrker49 07048 31049 760:
  3311 Finansmeglere102 730102 890::
  3312 Kundebehandlere lån og kreditt64 69064 690::
  3313 Regnskapsførere59 56060 15052 28053 330
  3315 Takstmenn60 38060 380..
  3321 Forsikringsagenter67 74067 770::
  3322 Selgere (engros)63 92063 940::
  3323 Innkjøpere61 89061 980:60 080
  3324 Handels- og skipsmeglere123 560123 560..
  3331 Speditører og befraktere57 19057 200::
  3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.57 54058 060::
  3333 Arbeidsformidlere55 20055 330::
  3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere74 46074 630::
  3339 Andre yrker innen forretningstjenester:::.
  3341 Arbeidsledere for kontorpersonell67 28068 11064 87064 210
  3342 Advokatsekretær50 17050 170..
  3343 Sjefssekretærer56 87061 05047 32051 330
  3351 Tollere50 960:.50 970
  3352 Skattefunksjonærer49 630::49 580
  3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser46 89048 77047 22046 660
  3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::.:
  3355 Politibetjenter mv.61 410:.61 410
  3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning49 75052 58047 79053 760
  3411 Privatetterforskere mv.::..
  3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt49 21048 63048 55053 040
  3413 Religiøse yrker46 51043 71048 690:
  3421 Idrettsutøvere57 51057 510..
  3422 Trenere og idrettsdommere45 60045 530::
  3423 Sports- og aktivitetsinstruktører39 84039 68044 080:
  3431 Fotografer og filmfotografer53 18053 340::
  3432 Interiørdesignere og dekoratører48 42048 400::
  3433 Tekniske konservatorer48 810:::
  3434 Sjefskokker44 65044 07047 53052 870
  3439 Andre yrker innen estetiske fag51 38051 58048 89051 760
  3511 Driftsteknikere, IKT62 54065 32046 89057 020
  3512 Brukerstøtte, IKT55 36055 460:54 630
  3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT67 67068 240::
  3514 Internett-teknikere60 13060 050::
  3521 Teknikere innen radio og tv54 17053 56048 36059 110
  3522 Teknikere innen telekom48 03047 030:60 410
  4110 Kontormedarbeidere47 24048 81043 33043 940
  4131 Stenografer mv.::.:
  4132 Dataregistrere56 22056 450::
  4211 Kundebehandlere, bank og postkontor43 27043 270.:
  4212 Bingoverter, bookmakere mv.36 33036 330..
  4213 Pantelånere mv.....
  4214 Inkassomedarbeidere mv.45 78045 750:.
  4221 Reisebyråmedarbeidere mv.44 71044 680::
  4222 Kundesentermedarbeidere45 56045 51046 920:
  4223 Sentralbordoperatører42 97042 460::
  4224 Hotellresepsjonister36 50036 440::
  4225 Informasjonsskrankemedarbeidere46 86046 310.:
  4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)43 32043 32042 930:
  4227 Intervjuere31 24030 440.37 960
  4229 Andre opplysningsmedarbeidere46 51046 420::
  4311 Regnskapsmedarbeidere53 02053 05049 47053 940
  4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere51 63051 720::
  4313 Lønningsmedarbeidere52 71053 33048 380:
  4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere45 60045 600:45 540
  4322 Logistikkmedarbeidere52 27052 700:42 620
  4323 Transportfunksjonærer50 24048 95046 59060 430
  4411 Bibliotekassistenter43 740:42 560:
  4412 Postbud og postsorterere::.:
  4413 Kodere mv.::..
  4415 Arkivassistenter48 81048 39047 94049 280
  4416 Personalkontormedarbeidere55 08055 250::
  5111 Flyverter, båtverter mv.40 53040 530:.
  5112 Konduktører58 88058 940::
  5113 Reiseledere og guider39 55039 69034 65046 300
  5120 Kokker39 93039 54041 30043 170
  5131 Servitører34 82034 800::
  5132 Bartendere35 40035 380::
  5141 Frisører37 83037 820::
  5142 Kosmetologer mv.38 70038 590::
  5151 Renholdsledere i virksomheter45 34045 31044 860:
  5152 Husholdere46 54046 530::
  5153 Vaktmestre46 27047 95043 59046 350
  5161 Astrologer mv.::..
  5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere50 45050 510:.
  5164 Dyrepassere og - trenere mv.35 18034 990::
  5165 Kjøreskolelærere54 69054 700:.
  5169 Andre personlige tjenesteytere37 20037 24034 760:
  5211 Torghandlere57 86057 860..
  5212 Gateselgere, mat::..
  5221 Innehavere av kiosk/liten butikk44 75044 750..
  5222 Butikkavdelingssjefer46 17046 160::
  5223 Butikkmedarbeidere38 10038 09040 330:
  5230 Billettselgere42 40041 520::
  5241 Mannekenger og modeller36 42036 420..
  5242 Demonstrasjonsselgere44 35044 370:.
  5243 Dørselgere45 80045 800..
  5244 Telefon- og nettselgere44 86044 860::
  5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)38 64038 640..
  5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.33 28033 25037 900:
  5249 Andre salgsmedarbeidere42 95042 960::
  5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.37 71037 26037 65050 780
  5312 Skoleassistenter36 41037 19036 31034 670
  5321 Helsefagarbeidere46 58044 71046 75047 890
  5322 Hjemmehjelper40 58041 56039 370:
  5329 Andre pleiemedarbeidere42 77041 34042 97043 510
  5411 Brannkonstabler57 29058 48057 110:
  5413 Fengselsbetjenter48 220.:48 220
  5414 Vektere40 95040 26053 86049 420
  5419 Andre sikkerhetsarbeidere39 48038 14040 670:
  6111 Korn- og grønnsaksprodusenter39 38039 350:.
  6112 Frukt- og bærprodusenter::..
  6113 Gartnere39 13038 54042 370:
  6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster....
  6121 Melke- og husdyrprodusenter35 83035 730::
  6122 Egg- og fjærfeprodusenter39 13039 140:.
  6123 Birøktere mv.::..
  6129 Andre dyreoppdrettere og røktere::..
  6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)35 01034 950::
  6210 Skogbrukere40 22040 200::
  6221 Havbruksarbeidere53 07053 120::
  6222 Fiskere45 07043 440::
  6224 Fangstfolk:::.
  7112 Murere45 49045 490:.
  7113 Steinhoggere mv.46 88046 910::
  7114 Betongarbeidere49 03049 030:.
  7115 Tømrere og snekkere43 73043 72043 02050 430
  7119 Andre bygningsarbeidere43 23043 230:.
  7121 Taktekkere46 28046 280..
  7122 Gulv- og flisleggere46 04046 040..
  7123 Gips- og sparklingsarbeidere::.:
  7124 Isolatører mv.43 48043 480..
  7125 Glassarbeidere44 61044 640:.
  7126 Rørleggere og VVS-montører48 33048 35047 450:
  7127 Kuldemontører mv.50 25050 250..
  7131 Malere og byggtapetserere43 23043 230::
  7132 Overflatebehandlere og lakkerere44 49044 490:.
  7133 Feiere, fasaderenholdere mv.44 59042 41044 980.
  7211 Støpere44 21044 210:.
  7212 Sveisere46 69046 690::
  7213 Kopper- og blikkenslagere45 46045 460::
  7214 Platearbeidere44 33044 320::
  7215 Riggere og spleisere52 13052 160:.
  7221 Smeder43 25043 570::
  7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.47 28047 290::
  7223 Metalldreiere mv.44 54044 51045 000.
  7224 Metallslipere::..
  7231 Bilmekanikere43 62043 000:55 910
  7232 Mekanikere innen flytekniske fag64 48064 480..
  7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere49 50049 95044 44038 430
  7234 Sykkelreparatører mv.35 46035 460..
  7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører55 81057 350::
  7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::::
  7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.44 78044 900:.
  7314 Keramikere mv.::::
  7315 Glasshåndverkere::::
  7316 Dekormalere mv.::::
  7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::..
  7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)37 79037 670::
  7319 Andre kunsthåndverkere42 91042 910..
  7321 Førtrykkere45 01045 020::
  7322 Trykkere43 43043 820::
  7323 Innbindere mv.39 97039 970..
  7411 Elektrikere48 69048 72046 24048 080
  7412 Automatikere54 48054 340::
  7413 Energimontører48 89048 830::
  7421 Serviceelektronikere49 44049 440:.
  7422 Tele- og IKT-installatører40 94043 66020 43040 400
  7511 Slaktere, fiskehandlere mv.42 65042 650::
  7512 Bakere, konditorer mv.40 32040 320:.
  7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon)::..
  7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::..
  7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke::..
  7522 Møbelsnekkere42 12042 100::
  7531 Skreddere, buntmakere mv.42 68038 900:46 650
  7532 Gradører::.:
  7534 Møbeltapetserere mv.43 59043 740::
  7535 Skinnberedere og garvere:::.
  7536 Skomakere::.:
  7541 Yrkesdykkere55 16055 150:.
  7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere64 90064 920::
  7543 Produkttestere (ikke matprodukter)::.:
  7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere44 14044 140..
  7549 Andre håndverkere36 56036 550::
  8111 Bergfagarbeidere51 85051 860:.
  8112 Prosessoperatører (oppredning)58 22058 220..
  8113 Operatører innen boring mv.72 02072 020:.
  8114 Operatører innen produksjon av betong mv.44 66044 660..
  8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag44 96044 960::
  8122 Operatører innen metallflatebehandling....
  8131 Operatører innen kjemisk industri52 41052 470::
  8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::.:
  8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter42 21042 210..
  8142 Operatører innen plastprodukter43 42043 420..
  8143 Operatører innen papirprodukter41 41041 410..
  8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører38 90038 860:.
  8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.41 25041 250::
  8153 Industrisyere39 34039 340::
  8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::.:
  8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding::..
  8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::..
  8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører37 42037 31037 860:
  8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær....
  8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon41 62041 620::
  8171 Operatører innen treforedling43 08043 070::
  8172 Operatører innen trelastproduksjon41 40041 390:.
  8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon41 97041 970:.
  8182 Fyrkjele- og turbinoperatører51 15052 96050 180:
  8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører44 05044 050..
  8189 Andre stasjonære maskinoperatører....
  8211 Montører av mekaniske produkter45 68045 710::
  8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter45 92045 920.:
  8219 Andre montører::..
  8311 Lokomotiv og T-baneførere65 13064 980::
  8312 Skiftekonduktører mv59 12059 290.:
  8322 Bil-, drosje- og varebilførere39 24039 06042 90044 570
  8331 Bussjåfører og trikkeførere43 48043 490:.
  8332 Lastebil- og trailersjåfører44 20044 200::
  8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere42 83042 900:.
  8342 Anleggsmaskinførere48 05048 13045 38061 340
  8343 Kran- og heisførere mv.51 43051 430:.
  8344 Truckførere44 40044 400..
  8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)51 07051 060::
  9111 Renholdere i private hjem37 10037 050:.
  9112 Renholdere i virksomheter38 62038 48038 19041 020
  9122 Bilvaskere38 12038 120::
  9123 Vinduspussere::..
  9129 Andre rengjørere::..
  9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon35 80035 800..
  9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon31 54031 240::
  9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk33 82033 740.:
  9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.38 06037 29040 640:
  9215 Hjelpearbeidere i skogbruk:::.
  9216 Hjelpearbeidere innen havbruk41 08040 580.:
  9311 Hjelpearbeidere i bergverk::..
  9312 Hjelpearbeidere i anlegg44 28044 45040 39033 160
  9313 Hjelpearbeidere i bygg40 30040 310:.
  9321 Håndpakkere mv.41 62041 490::
  9329 Andre hjelpearbeidere i industri44 70044 690::
  9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy::..
  9333 Laste- og lossearbeidere43 93043 970::
  9334 Varepåfyllere37 43037 440::
  9412 Kjøkkenassistenter35 09034 29038 87040 470
  9510 Reklamedistributører mv.42 66042 660..
  9611 Renovasjonsarbeidere42 96042 86043 290.
  9612 Gjenvinningsarbeidere40 61040 58040 690.
  9613 Gatefeiere mv.:::.
  9621 Bud mv.39 44039 50034 440.
  9622 Altmuligmann40 84040 46039 55043 060
  9623 Måleravlesere mv.44 47044 790::
  9629 Andre hjelpearbeidere36 10034 94041 50040 510
  Standardtegn i tabeller
 • 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og kjønn
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  20222023
  Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
  0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres45 63045 93044 74047 39047 61046 780
  0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad77 96079 33067 66082 24083 81071 740
  0210 Befal med sersjant grad65 75067 30056 77074 50076 21064 560
  0310 Menige::::::
  1111 Politikere73 53074 52072 29083 47085 35080 970
  1112 Toppledere i offentlig administrasjon108 060109 350106 190113 210113 080113 380
  1114 Toppledere i interesseorganisasjoner68 73071 21065 90073 22075 64070 570
  1120 Administrerende direktører93 24096 97081 14096 820100 37085 720
  1211 Finans- og økonomisjefer99 650111 25084 900105 450117 18090 590
  1212 Personalsjefer87 98090 36086 66091 99093 00091 390
  1213 Strategi- og planleggingssjefer74 98076 80073 55080 21081 81078 910
  1219 Andre administrative ledere77 13083 95069 81080 86087 57073 800
  1221 Salgs- og markedssjefer84 93088 03076 86088 41091 79079 890
  1222 PR- og informasjonssjefer77 53079 95074 83081 34084 21078 160
  1223 Forsknings- og utviklingsledere91 01094 06083 50095 08098 65086 360
  1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.65 57068 62060 02069 25072 59063 570
  1312 Ledere innen akvakultur mv.78 54079 170:84 06085 060:
  1321 Ledere av industriproduksjon mv.79 71079 83078 89084 40084 62082 930
  1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.119 490119 420119 760125 930125 900126 040
  1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet70 00070 03069 62074 03073 85076 350
  1324 Ledere av logistikk og transport mv.74 20074 47072 84077 66077 83076 880
  1330 Ledere av IKT-enheter89 97090 26088 33095 59095 67095 170
  1341 Ledere av omsorgstjenester for barn59 12062 76058 67063 27066 65062 840
  1342 Ledere av helsetjenester70 56081 61066 52074 21084 95070 380
  1343 Ledere av eldreomsorg65 88069 54064 64069 51073 30068 240
  1344 Ledere av sosialomsorg61 83064 29059 13065 82068 18063 220
  1345 Ledere av utdanning og undervisning67 02068 78065 71070 84072 61069 600
  1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet108 660114 97096 290113 500119 540102 020
  1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting78 77081 35074 35084 51087 35079 730
  1411 Hotellsjefer51 72052 77050 44054 75055 71053 530
  1412 Restaurantsjefer46 12048 00043 08048 87050 37046 360
  1420 Varehandelssjefer56 22062 83049 13058 51065 34051 220
  1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere58 01060 35055 56061 03063 57058 310
  1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter55 40064 24050 46056 82066 38051 930
  2111 Fysikere og astronomer68 60071 33062 93072 44075 56065 560
  2112 Meteorologer58 76060 47056 64059 16060 25057 800
  2113 Kjemikere72 47075 91069 88075 09078 54072 610
  2114 Geologer og geofysikere91 86095 45085 040100 700105 07092 550
  2120 Matematikere, statistikere mv.61 21064 67057 81064 00066 55061 080
  2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.63 17066 05060 34066 60069 78063 720
  2132 Sivilagronomer mv.58 38061 10054 94062 16064 40059 460
  2133 Miljøvernrådgivere61 13065 49057 78066 38069 45064 280
  2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)65 72066 61061 77069 85070 64066 480
  2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)71 01072 14066 33074 44075 48070 190
  2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)67 80072 49064 08070 00073 37067 400
  2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)75 97076 86070 93080 06081 01074 790
  2145 Sivilingeniører (kjemi)69 02074 57062 79073 69079 16067 180
  2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)91 98093 94086 77094 88096 92089 420
  2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)76 40080 23070 16078 80083 40072 040
  2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)78 11079 29072 70082 92084 39076 350
  2152 Sivilingeniører (elektronikk)76 58077 66068 69081 11082 22072 970
  2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)70 80071 340:77 89079 220:
  2161 Sivilarkitekter67 86070 97065 22070 67073 55068 220
  2162 Landskapsarkitekter65 08068 10063 76068 68071 82067 220
  2163 Produkt- og klesdesignere57 80061 70054 96060 55065 35057 130
  2164 Arealplanleggere61 24062 72059 47065 04066 90062 840
  2165 Landmålere, kartografer mv.57 38057 72056 73059 68060 48057 850
  2166 Grafiske- og multimediadesignere54 85057 60052 26057 72060 44055 240
  2211 Allmennpraktiserende leger78 89084 52074 54084 69090 12080 650
  2212 Legespesialister95 280101 74090 070102 270108 74097 150
  2221 Spesialsykepleiere56 49060 62055 99060 02064 10059 530
  2222 Jordmødre62 340:62 32065 650:65 640
  2223 Sykepleiere51 02053 34050 75053 88056 41053 580
  2224 Vernepleiere49 46050 86049 01052 69054 26052 170
  2250 Veterinærer59 72066 36057 81062 43071 70060 120
  2261 Tannleger70 34075 60067 14073 21077 60070 600
  2262 Farmasøyter57 58058 90057 25060 35061 76060 000
  2263 Helse- og miljørådgivere:::65 750::
  2264 Fysioterapeuter47 15049 20046 48050 27052 49049 560
  2265 Ernæringsfysiologer55 32064 58052 91058 18067 22055 650
  2266 Audiografer og logopeder48 27048 40048 23051 69051 59051 710
  2267 Ergoterapeuter45 67046 21045 60048 66049 22048 580
  2269 Kiropraktorer mv.57 04058 98053 48060 53062 24057 480
  2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere55 58057 36053 91058 76060 50057 160
  2320 Yrkesfaglærere49 16049 43048 81052 09052 01052 190
  2330 Lektorer mv. (videregående skole)52 84052 91052 79057 04056 94057 120
  2341 Grunnskolelærere49 02049 38048 89053 21053 48053 110
  2342 Førskole-/barnehagelærere43 59042 83043 68047 67047 11047 730
  2351 Spesialister i pedagogikk55 09057 34054 04058 25060 28057 310
  2352 Spesiallærere / spesialpedagoger48 46050 50048 28052 14053 65052 010
  2353 Andre språklærere43 950:43 68046 980:47 770
  2354 Andre musikklærere48 71048 55048 84051 99051 75052 180
  2355 Andre lærere i estetiske fag42 560:42 42047 360:46 740
  2356 Andre IKT-lærere::::::
  2359 Andre lærere52 87055 65049 73056 29059 90052 230
  2411 Revisorer, regnskapsrådgivere68 24073 73063 59071 19076 31066 870
  2412 Finans- og investeringsrådgivere73 70080 34065 81077 06083 29069 810
  2413 Finansanalytikere70 95076 43064 05074 41079 95067 390
  2421 Organisasjonsrådgivere mv.70 64077 97062 33073 22080 28065 200
  2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet55 62059 56053 44059 28063 32057 080
  2423 Personal- og karriererådgivere62 03066 77060 30065 31069 77063 670
  2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling61 94063 78058 87066 16067 90063 180
  2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere57 20062 10054 18059 44064 17056 550
  2432 Informasjonsrådgivere59 20062 35057 30062 33065 57060 460
  2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter69 94070 31067 17073 63073 95071 220
  2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter71 41072 96065 73074 70075 89070 010
  2511 Systemanalytikere/-arkitekter69 94071 57065 08073 59075 24068 860
  2512 Programvareutviklere68 38069 47061 73072 37073 62064 810
  2513 Nett- og multimediautviklere56 51057 06054 59061 52062 76056 950
  2514 Applikasjonsprogrammerere65 47066 830:69 11069 880:
  2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere67 84068 92064 21070 84072 10066 660
  2521 Databasedesignere og -administratorer67 13068 78062 96071 25072 90067 530
  2522 Systemadministratorer62 80064 43057 89066 13068 00060 570
  2523 Nettverksansvarlige::::::
  2529 Sikkerhetsanalytikere mv.70 20071 20065 32076 03076 97071 780
  2611 Jurister og advokater77 61083 61072 62081 54088 00076 370
  2612 Dommere91 03093 85087 91096 65098 01095 160
  2619 Andre juridiske yrker69 64074 23067 27074 27080 03071 500
  2621 Arkivarer og kuratorer49 21050 10048 78052 54053 57052 070
  2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere46 71046 86046 66049 66049 64049 660
  2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi81 46093 06067 42078 30085 42069 940
  2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap63 64066 92061 32066 70070 17064 300
  2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag51 33050 53051 90054 23054 43054 080
  2634 Psykologer60 21064 15059 22063 99067 99063 000
  2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt48 36049 28048 14051 65052 62051 400
  2636 Geistlige yrker54 68054 72054 61058 99058 98059 020
  2641 Forfattere mv.59 43062 19057 52063 83067 70061 410
  2642 Journalister58 05059 76056 07061 31062 98059 410
  2643 Oversettere, tolker mv.47 09047 83046 77053 97054 85053 580
  2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere47 79048 16046 96049 00048 86049 350
  2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere51 78051 81051 73055 30055 79054 570
  2653 Koreografer og dansere44 70045 36044 46047 39048 27046 850
  2654 Regissører58 65058 87058 31060 82061 24060 200
  2655 Skuespillere46 38046 66046 09048 47049 22047 740
  2656 Programledere i TV og radio62 74064 35061 15066 74068 70064 810
  2659 Andre utøvende kunstneriske yrker54 95059 20048 82054 48057 43050 260
  3112 Bygningsingeniører61 04061 67058 11064 58065 18061 730
  3113 Elkraftingeniører64 89065 48060 45068 71069 36063 890
  3114 Elektronikkingeniører64 31064 30064 43067 90067 99067 150
  3115 Maskiningeniører59 67059 76058 60062 54062 62061 710
  3116 Kjemiingeniører61 19065 43056 26064 20068 52059 160
  3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi79 97081 01074 07085 39086 47079 260
  3118 Tekniske tegnere56 51057 29055 00058 87059 78057 000
  3119 Andre ingeniører62 62063 12060 53065 90066 41063 880
  3121 Arbeidsleder, bergfag64 91065 010:66 42066 890:
  3122 Arbeidsleder, industri53 21053 44050 66056 55056 84053 590
  3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg59 39059 51055 64062 39062 49059 620
  3131 Energikontrolloperatører62 58062 47064 05068 53068 38070 260
  3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.::::::
  3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri57 81057 990:60 56060 910:
  3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg73 10073 35070 72075 83076 02073 650
  3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon51 81052 340:54 19054 520:
  3139 Andre prosesskontrolloperatører::::::
  3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)45 70046 28045 32048 39049 46047 720
  3142 Agroteknikere51 13052 53049 26054 20055 47052 620
  3143 Skogteknikere52 73053 180:55 59056 150:
  3151 Skipsmaskinister71 24071 470:76 65076 880:
  3152 Dekksoffiserer og loser70 40070 76058 55075 53076 02061 120
  3153 Flygere96 61097 35081 900104 220105 02089 670
  3154 Flygeledere::::::
  3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet66 88067 210:74 60074 790:
  3211 Radiografer mv.50 31051 64049 81052 82054 28052 290
  3212 Bioingeniører49 09051 22048 58051 99053 86051 530
  3213 Reseptarer46 91044 82047 45049 47047 28050 130
  3214 Protese- og tannteknikere49 93051 56048 28053 31054 66051 960
  3230 Yrker innen alternativ medisin47 860:46 86051 780:50 380
  3240 Dyrepleiere36 730:36 62039 640:39 580
  3251 Tannpleiere45 260:45 30047 760:47 720
  3254 Optikere51 27054 86049 33053 58057 39051 560
  3256 Helsesekretærer39 54040 31039 53041 73041 92041 730
  3257 Helse- og miljøkontrollører63 88069 05059 11068 51073 73063 740
  3258 Ambulansepersonell50 10052 28047 38053 10055 61050 210
  3259 Andre helseyrker46 00046 40045 68049 07049 75048 540
  3311 Finansmeglere107 820124 91073 460102 730116 98076 570
  3312 Kundebehandlere lån og kreditt61 88069 79055 26064 69071 80058 540
  3313 Regnskapsførere56 41061 55053 97059 56064 53057 150
  3315 Takstmenn58 13060 45050 73060 38063 06051 490
  3321 Forsikringsagenter64 38069 21058 69067 74072 40062 370
  3322 Selgere (engros)61 06063 15055 91063 92066 16058 540
  3323 Innkjøpere58 54060 67055 74061 89063 77059 420
  3324 Handels- og skipsmeglere116 970124 86072 760123 560130 46083 970
  3331 Speditører og befraktere53 92056 19049 08057 19059 64052 080
  3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.54 38059 72049 74057 54063 67052 270
  3333 Arbeidsformidlere55 37060 19051 34055 20058 00053 580
  3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere75 97081 89066 66074 46079 46066 600
  3339 Andre yrker innen forretningstjenester::::::
  3341 Arbeidsledere for kontorpersonell63 87070 53058 76067 28073 76062 370
  3342 Advokatsekretær47 860:47 80050 170:50 130
  3343 Sjefssekretærer53 25059 55050 64056 87064 79053 650
  3351 Tollere46 85047 96045 52050 96052 36049 250
  3352 Skattefunksjonærer46 13048 28045 14049 63051 76048 630
  3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser43 68044 00043 58046 89047 18046 800
  3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::::::
  3355 Politibetjenter mv.55 93057 48053 18061 41063 13058 390
  3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning46 92049 80045 60049 75052 69048 360
  3411 Privatetterforskere mv.::.:::
  3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt46 33046 99046 09049 21049 93048 960
  3413 Religiøse yrker43 17043 36043 06046 51046 68046 430
  3421 Idrettsutøvere54 43057 98033 97057 51062 00034 670
  3422 Trenere og idrettsdommere43 97045 83039 78045 60047 54041 200
  3423 Sports- og aktivitetsinstruktører37 46038 08037 03039 84040 89039 090
  3431 Fotografer og filmfotografer49 70051 39045 44053 18054 54049 670
  3432 Interiørdesignere og dekoratører45 97050 37044 80048 42053 41047 130
  3433 Tekniske konservatorer45 260::48 810::
  3434 Sjefskokker41 90043 64040 08044 65046 55042 540
  3439 Andre yrker innen estetiske fag48 69048 88048 40051 38051 74050 830
  3511 Driftsteknikere, IKT59 90060 40057 81062 54063 12060 080
  3512 Brukerstøtte, IKT52 48053 39050 54055 36056 19053 560
  3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT64 61064 45065 51067 67068 44063 490
  3514 Internett-teknikere57 50062 97052 16060 13065 97054 990
  3521 Teknikere innen radio og tv51 59051 83050 72054 17054 29053 660
  3522 Teknikere innen telekom45 43046 36043 60048 03049 34045 230
  4110 Kontormedarbeidere44 72046 71044 09047 24049 57046 500
  4131 Stenografer mv.::::::
  4132 Dataregistrere54 31058 23050 47056 22059 05053 420
  4211 Kundebehandlere, bank og postkontor42 54042 71042 35043 27043 11043 410
  4212 Bingoverter, bookmakere mv.32 85032 70032 93036 33039 60034 410
  4213 Pantelånere mv.......
  4214 Inkassomedarbeidere mv.45 20046 15044 68045 78046 52045 380
  4221 Reisebyråmedarbeidere mv.42 08043 68041 32044 71046 49043 860
  4222 Kundesentermedarbeidere42 58043 03042 21045 56045 76045 400
  4223 Sentralbordoperatører41 02041 28040 94042 97042 70043 060
  4224 Hotellresepsjonister34 28034 59034 12036 50036 68036 410
  4225 Informasjonsskrankemedarbeidere44 31044 38044 20046 86046 83046 920
  4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)40 68043 63037 67043 32046 53040 020
  4227 Intervjuere30 16030 27030 06031 24031 52030 910
  4229 Andre opplysningsmedarbeidere42 73041 57043 54046 51045 43047 270
  4311 Regnskapsmedarbeidere50 30051 92049 80053 02054 71052 480
  4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere49 050:47 76051 630:50 910
  4313 Lønningsmedarbeidere50 43050 78050 39052 71051 74052 830
  4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere43 36043 81041 23045 60046 09043 310
  4322 Logistikkmedarbeidere49 74050 07048 86052 27052 53051 570
  4323 Transportfunksjonærer47 37048 11044 65050 24051 02047 410
  4411 Bibliotekassistenter41 09039 76041 57043 74043 11043 960
  4412 Postbud og postsorterere::::::
  4413 Kodere mv.::::::
  4415 Arkivassistenter45 59044 76045 89048 81048 90048 780
  4416 Personalkontormedarbeidere51 85051 35051 93055 08055 85054 940
  5111 Flyverter, båtverter mv.38 82039 64038 54040 53041 43040 220
  5112 Konduktører57 01058 08055 50058 88059 61057 870
  5113 Reiseledere og guider37 10037 96036 30039 55039 68039 430
  5120 Kokker37 99038 50037 17039 93040 38039 220
  5131 Servitører32 89033 81032 22034 82035 82034 090
  5132 Bartendere33 36034 42032 25035 40036 45034 270
  5141 Frisører36 16036 89036 07037 83038 13037 790
  5142 Kosmetologer mv.36 96037 69036 90038 70039 78038 610
  5151 Renholdsledere i virksomheter42 27044 93041 40045 34048 78044 240
  5152 Husholdere43 540:43 00046 540:46 600
  5153 Vaktmestre43 54043 76041 41046 27046 50044 050
  5161 Astrologer mv....:.:
  5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere47 66049 03045 79050 45052 21048 100
  5164 Dyrepassere og - trenere mv.34 24036 57033 72035 18036 64034 860
  5165 Kjøreskolelærere51 08051 69049 08054 69055 30052 650
  5169 Andre personlige tjenesteytere35 53037 56033 63037 20038 02036 470
  5211 Torghandlere54 55054 880:57 86059 890:
  5212 Gateselgere, mat::::::
  5221 Innehavere av kiosk/liten butikk44 740:42 62044 750:42 860
  5222 Butikkavdelingssjefer44 27046 96042 26046 17048 71044 230
  5223 Butikkmedarbeidere36 40038 43035 00038 10039 99036 760
  5230 Billettselgere39 64040 10039 41042 40042 35042 420
  5241 Mannekenger og modeller32 810::36 420::
  5242 Demonstrasjonsselgere44 930::44 350::
  5243 Dørselgere46 99047 410:45 80046 240:
  5244 Telefon- og nettselgere41 71042 20041 00044 86045 43043 980
  5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)36 84038 94033 56038 64040 57035 400
  5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.31 02031 59030 59033 28033 68032 970
  5249 Andre salgsmedarbeidere40 37041 27039 34042 95043 80041 920
  5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.35 05034 94035 07037 71037 58037 740
  5312 Skoleassistenter34 35033 55034 69036 41035 65036 740
  5321 Helsefagarbeidere43 95043 92043 96046 58046 60046 580
  5322 Hjemmehjelper38 48039 30038 26040 58041 36040 350
  5329 Andre pleiemedarbeidere40 56041 43040 25042 77043 78042 420
  5411 Brannkonstabler53 06053 43047 03057 29057 76050 130
  5413 Fengselsbetjenter45 62046 60044 28048 22049 31046 790
  5414 Vektere38 95039 49037 24040 95041 57038 990
  5419 Andre sikkerhetsarbeidere37 08037 62036 22039 48039 77039 010
  6111 Korn- og grønnsaksprodusenter35 69036 380:39 38039 920:
  6112 Frukt- og bærprodusenter::::::
  6113 Gartnere37 03038 59033 61039 13040 49036 000
  6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster......
  6121 Melke- og husdyrprodusenter33 86035 50030 49035 83037 60032 140
  6122 Egg- og fjærfeprodusenter37 45037 93036 17039 13039 62037 950
  6123 Birøktere mv.::::::
  6129 Andre dyreoppdrettere og røktere::.::.
  6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)32 72032 97031 98035 01035 25034 250
  6210 Skogbrukere38 83038 830:40 22040 330:
  6221 Havbruksarbeidere49 82050 98044 28053 07054 40047 120
  6222 Fiskere43 73044 07042 24045 07046 45039 900
  6224 Fangstfolk::::::
  7112 Murere43 37043 530:45 49045 640:
  7113 Steinhoggere mv.44 98045 000:46 88047 000:
  7114 Betongarbeidere46 19046 26040 49049 03049 12041 710
  7115 Tømrere og snekkere41 43041 52035 09043 73043 84036 990
  7119 Andre bygningsarbeidere41 13041 30031 98043 23043 39033 510
  7121 Taktekkere43 40043 480:46 28046 340:
  7122 Gulv- og flisleggere43 46043 470:46 04046 060:
  7123 Gips- og sparklingsarbeidere::::::
  7124 Isolatører mv.42 54042 610:43 48043 520:
  7125 Glassarbeidere41 89041 990:44 61044 720:
  7126 Rørleggere og VVS-montører45 63045 78038 70048 33048 51040 770
  7127 Kuldemontører mv.48 87049 020:50 25050 450:
  7131 Malere og byggtapetserere40 84041 07037 64043 23043 47040 010
  7132 Overflatebehandlere og lakkerere41 76041 92038 63044 49044 78039 850
  7133 Feiere, fasaderenholdere mv.41 91042 26039 32044 59045 10041 070
  7211 Støpere42 38042 510:44 21044 490:
  7212 Sveisere43 62043 68041 80046 69046 76044 600
  7213 Kopper- og blikkenslagere42 93043 39029 16045 46046 06030 880
  7214 Platearbeidere41 74041 840:44 33044 46037 180
  7215 Riggere og spleisere49 10049 160:52 13052 420:
  7221 Smeder40 73041 110:43 25043 260:
  7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.44 45044 73038 70047 28047 63040 400
  7223 Metalldreiere mv.42 24042 53037 70044 54044 84039 890
  7224 Metallslipere::::::
  7231 Bilmekanikere41 76041 98033 87043 62043 86035 670
  7232 Mekanikere innen flytekniske fag61 46062 410:64 48065 620:
  7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere46 58046 88039 82049 50049 81043 120
  7234 Sykkelreparatører mv.34 80034 770:35 46035 480:
  7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører50 43051 030:55 81056 500:
  7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::::::
  7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.41 76042 91040 85044 78046 01043 770
  7314 Keramikere mv.::::::
  7315 Glasshåndverkere::::::
  7316 Dekormalere mv.::::::
  7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::::::
  7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)36 120:36 25037 790:37 960
  7319 Andre kunsthåndverkere40 21040 580:42 91043 370:
  7321 Førtrykkere43 61043 79043 35045 01045 45044 390
  7322 Trykkere42 00043 60036 41043 43045 30037 540
  7323 Innbindere mv.38 50039 590:39 97041 060:
  7411 Elektrikere46 21046 46038 75048 69048 96040 780
  7412 Automatikere52 09052 66041 68054 48055 09043 190
  7413 Energimontører46 85047 16039 83048 89049 16043 130
  7421 Serviceelektronikere46 75046 54048 47049 44049 15051 900
  7422 Tele- og IKT-installatører38 89039 11035 69040 94041 04039 520
  7511 Slaktere, fiskehandlere mv.40 20041 29035 93042 65043 74038 160
  7512 Bakere, konditorer mv.38 47041 17034 77040 32043 25036 400
  7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon):.::.:
  7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::::::
  7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke::::::
  7522 Møbelsnekkere40 09040 33036 83042 12042 47037 480
  7531 Skreddere, buntmakere mv.39 880:39 54042 680:42 600
  7532 Gradører::::::
  7534 Møbeltapetserere mv.41 94043 24039 34043 59044 95041 060
  7535 Skinnberedere og garvere42 570:::::
  7536 Skomakere::::::
  7541 Yrkesdykkere51 59051 700:55 16055 300:
  7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere59 66059 780:64 90065 240:
  7543 Produkttestere (ikke matprodukter)::::::
  7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere41 93042 520:44 14044 710:
  7549 Andre håndverkere35 160:35 07036 560:36 480
  8111 Bergfagarbeidere47 99048 460:51 85052 230:
  8112 Prosessoperatører (oppredning)54 12054 470:58 22058 870:
  8113 Operatører innen boring mv.69 19069 59065 10072 02072 50067 230
  8114 Operatører innen produksjon av betong mv.41 79041 83040 72044 66044 720:
  8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag42 38042 66040 43044 96045 24043 010
  8122 Operatører innen metallflatebehandling......
  8131 Operatører innen kjemisk industri50 47051 07047 51052 41053 11049 130
  8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::::::
  8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter39 81040 030:42 21042 530:
  8142 Operatører innen plastprodukter40 96041 37038 58043 42043 84040 990
  8143 Operatører innen papirprodukter39 42039 880:41 41042 00038 700
  8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører37 430::38 900::
  8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.39 04040 20037 59041 25042 62039 560
  8153 Industrisyere37 53036 46037 88039 34038 26039 690
  8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::::::
  8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding...::.
  8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::::::
  8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører35 14035 02035 20037 42037 19037 550
  8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær......
  8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon39 48040 45037 77041 62042 68039 730
  8171 Operatører innen treforedling41 46042 00038 23043 08043 68039 320
  8172 Operatører innen trelastproduksjon39 51039 70037 74041 40041 56039 920
  8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon39 94040 38037 70041 97042 47039 490
  8182 Fyrkjele- og turbinoperatører47 84048 100:51 15051 290:
  8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører42 41044 17039 15044 05045 63040 980
  8189 Andre stasjonære maskinoperatører......
  8211 Montører av mekaniske produkter43 21043 300:45 68045 750:
  8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter43 92045 63040 32045 92047 50042 600
  8219 Andre montører::::::
  8311 Lokomotiv og T-baneførere63 33064 09056 62065 13065 76059 660
  8312 Skiftekonduktører mv56 83056 940:59 120::
  8322 Bil-, drosje- og varebilførere37 52037 68035 88039 24039 34038 130
  8331 Bussjåfører og trikkeførere40 98040 99040 84043 48043 49043 350
  8332 Lastebil- og trailersjåfører41 88041 96039 56044 20044 29041 730
  8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere40 66040 660:42 83042 870:
  8342 Anleggsmaskinførere45 35045 50040 89048 05048 22043 340
  8343 Kran- og heisførere mv.48 40048 660:51 43051 87041 600
  8344 Truckførere42 37042 390:44 40044 440:
  8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)47 07047 56038 62051 07051 58043 350
  9111 Renholdere i private hjem35 600:35 39037 100:37 000
  9112 Renholdere i virksomheter36 36037 16036 12038 62039 45038 370
  9122 Bilvaskere36 09036 44033 20038 12038 46035 210
  9123 Vinduspussere::::::
  9129 Andre rengjørere::::::
  9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon33 78035 010:35 80034 25038 620
  9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon29 16032 30027 62031 54036 02029 410
  9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk31 66032 39029 45033 82034 97030 690
  9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.36 48036 78035 23038 06038 68035 560
  9215 Hjelpearbeidere i skogbruk::::::
  9216 Hjelpearbeidere innen havbruk38 110::41 08042 900:
  9311 Hjelpearbeidere i bergverk::::::
  9312 Hjelpearbeidere i anlegg41 91042 14036 99044 28044 52039 420
  9313 Hjelpearbeidere i bygg38 05038 14035 73040 30040 41037 890
  9321 Håndpakkere mv.39 34040 44037 56041 62042 50040 120
  9329 Andre hjelpearbeidere i industri42 18042 90038 19044 70045 45039 910
  9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy...:.:
  9333 Laste- og lossearbeidere40 71041 10037 44043 93044 42039 630
  9334 Varepåfyllere35 60035 87034 36037 43037 88035 480
  9412 Kjøkkenassistenter32 96032 26033 31035 09034 21035 520
  9510 Reklamedistributører mv.39 58040 030:42 66043 020:
  9611 Renovasjonsarbeidere40 47040 66038 57042 96043 16040 930
  9612 Gjenvinningsarbeidere38 07038 53035 57040 61040 89038 770
  9613 Gatefeiere mv.::::::
  9621 Bud mv.37 47037 73036 62039 44039 39039 680
  9622 Altmuligmann38 38039 06035 50040 84041 52038 110
  9623 Måleravlesere mv.41 980::44 470::
  9629 Andre hjelpearbeidere33 75035 07032 28036 10037 37034 730
  Standardtegn i tabeller
 • 12525: Månedslønn, etter statistikkmål, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
  Månedslønn (kr)
  20222023
  Gjennomsnitt
  Innvandrere
  Alle land47 39050 270
  Norden58 06061 510
  EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden58 03061 290
  Nye EU-land etter 200443 03045 640
  Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia47 71050 000
  Nord-Amerika og Oseania61 96065 860
  Asia45 05048 090
  Afrika41 81044 780
  Latin-Amerika og Karibia48 78052 060
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter statistikkmål, sektor, statistikkvariabel og år
  Månedslønn (kr)
  201520162017201820192020202120222023
  Gjennomsnitt
  Sum alle sektorer42 58043 64044 66046 01047 72048 75050 79053 15056 360
  Privat sektor og offentlige eide foretak43 17044 02044 95046 39048 12049 46051 46054 06057 200
  Kommuneforvaltningen38 62040 05041 31042 16043 81044 12046 07047 37050 560
  Statsforvaltningen45 72047 26048 46050 19051 82052 46054 71057 31061 170
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkmål, statistikkvariabel og år
  Gjennomsnitt
  Månedslønn (kr)Avtalt månedslønn (kr)Uregelmessige tillegg (kr)Bonus (kr)Overtidsgodtgjørelse (kr)Alder (år)Avtalt arbeidstid per uke (timer)
  20222023202220232022202320222023202220232022202320222023
  10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri48 22050 10045 14047 0801 9301 9801 1501 0402 2602 38042,542,532,432,4
  13-15 Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri47 09049 43045 05047 6604204901 6201 29080080044,744,930,930,7
  16 Trelast- og trevareindustri46 14048 45044 21046 6601 0901 0808507201 5201 32044,545,234,434,4
  17 Papir- og papirvareindustri52 09055 28048 95051 6102 0102 0201 1301 6403 8303 63044,544,335,135,0
  18 Trykking, grafisk industri47 32049 38045 70047 7508007308209101 2601 13047,547,531,632,2
  19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri65 46068 76059 06062 5902 2702 2104 1303 9702 8402 47043,443,435,435,6
  22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri50 81054 11048 19051 1801 4101 4801 2101 4503 0502 92044,244,434,434,6
  24 Metallindustri58 87061 96053 31056 5102 7602 5502 8002 9002 7702 78042,342,134,635,1
  25 Metallvareindustri51 18054 00048 90051 7201 3301 4309508502 5102 79043,443,335,135,1
  26-27 Data- og elektrisk utstyrsindustri62 56065 02059 08061 7201 2201 1902 2602 1202 5502 72044,043,635,836,0
  28 Maskinindustri60 14062 89056 63059 0701 5901 7301 9202 1003 3003 72043,943,935,835,7
  29-30 Annen verkstedindustri55 62058 54051 90054 7202 3702 6001 3401 2202 6602 89044,144,135,835,9
  31-32 Møbelindustri og annen industri49 58052 40047 73050 9303803501 4701 12093076045,145,433,433,6
  33 Maskinreparasjon og -installasjon54 63057 60051 63054 3301 9902 2101 0101 0603 5503 99042,742,634,934,9
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), yrke, statistikkvariabel, statistikkmål og år
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  201520162017201820192020202120222023
  F Bygge- og anleggsvirksomhet
  Alle yrker39 82041 19042 24043 53044 98046 11047 73050 02052 850
  Ledere59 57061 74063 71065 86068 19069 79072 41076 48080 520
  Administrerende direktører62 47064 92067 71069 36072 77075 53078 99084 80089 530
  Akademiske yrker58 65059 59060 93063 14064 37065 36067 88070 64074 030
  Høyskoleyrker48 79050 94052 22054 06055 63056 80058 60061 21064 490
  Kontoryrker37 96038 97040 04041 55043 10043 54045 59047 52050 260
  Salgs- og serviceyrker34 38035 58036 84037 73038 69039 59040 78043 32046 580
  Bønder, fiskere mv.32 77034 10035 85036 70037 07037 67039 12041 12043 820
  Håndverkere35 40036 68037 56038 59039 75040 71042 01043 97046 350
  Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.36 70038 06039 10040 32041 57042 35043 47045 42048 230
  Renholdere, hjelpearbeidere mv.32 47033 35034 07035 34036 49037 25038 42040 44042 740
  Standardtegn i tabeller
 • 11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkvariabel, statistikkmål, sektor og år
  Månedslønn (kr)
  Gjennomsnitt
  Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
  20222023202220232022202320222023
  85.1-85.2 Førskole- og grunnskoleundervisning47 29050 90045 66049 13047 35050 98053 28056 360
  85.3 Undervisning på videregående skoles nivå50 98054 73051 04055 14050 96054 69053 31053 340
  85.4 Undervisning i høyere utdanning54 27057 31056 68060 59056 31059 96054 01056 950
  85.5-85.6 Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning49 68053 07049 17052 11050 12053 870::
  88.911 Barnehager39 37042 68038 67042 65039 97042 71041 00043 270
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning og kjønn. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken bygger på data fra a-ordningen.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 7. mars 2023.

Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for avtalt arbeidstid. Statistikken omfatter følgelig ikke naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende. Alle lønnsbegrepene er før skatt, altså bruttolønn.

Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er kontant kompensasjon knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig. Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid (eksempel på uregelmessig tillegg for ikke arbeidet tid er beredskapsvakt hjemme).

Bonuser

Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer mv. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Overtidsgodtgjørelse

Overtidsgodtgjørelse omfatter kun kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønna. Overtidsgodtgjørelse er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn, men egne tall for overtidsgodtgjørelse publiseres i statistikken.

Overtidstimer

Overtidstimer omfatter kun de timene som det er betalt godtgjørelse for, ikke timer som går til avspasering. I enkelte næringer er det ikke uvanlig at overtidstimer blir godtgjort med både betaling og tid til avspasering. I slike tilfeller rapporteres alle timene og den kontante ytelsen rapporteres under overtidsgodtgjørelse.

Årslønn

Årslønn i lønnsstatistikken er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året. Den omfatter de tre hovedelementene i månedslønnsbegrepet: avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsgodtgjørelse relaterer seg til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden, og er ikke inkludert i årslønnsbegrepet. Det samme gjelder naturalytelser, feriepengetillegg og sluttvederlag. Etterbetalinger inkluderes i årslønnsberegningen, og plasseres i den måneden de faktisk kommer til utbetaling.

Årslønna beregnes på aggregert nivå per sektor og næringshovedområde, og omfatter både hel- og deltidsansatte. Deltidsansattes lønn er omregnet til heltidslønn (se: heltidsekvivalenter). Et fullt årsverk for heltidsansatte utgjør her ikke det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Forskjeller kan for eksempel skyldes omfang av skift- og turnusarbeid.

Utgangspunktet for beregning av årslønn er en enkel modell der gjennomsnittlig årslønn uttrykkes som summen av gjennomsnittslønna for alle måneder i ett kalenderår. Utviklingen (profilen) på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av gjennomsnittlig lønn måned for måned, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året.

For beregningsopplegg av årslønn i perioden fra 1997 til 2015, se: Dokumentasjon fra SSB av beregningsopplegg for årslønn (PDF)

Foreløpig årslønn

Foreløpig årslønn publiseres samtidig som «månedslønn» i starten av februar og er gjeldende fram til midten av mars. Da publiseres endelig tall og erstatter foreløpige tall i statistikkbanktabellene. Foreløpig årslønn publiseres kun på overordnet nivå og statistikken fordeles ikke per næring/sektor.

For å beregne foreløpig årslønn benytter vi første versjonen av data for desember måneden samtidig som vi fortsetter å bruke endelig versjon av data for de resterende månedene. Dette gjør vi fordi endelig versjon av data for desember ikke finnes på beregningstidspunktet.

Samtidig frigis veksten i årslønn i nasjonalregnskapet i egen tabell (tabell 09786). Det er noen forskjeller i definisjoner mellom de to statistikkene, blant annet behandling av lønn som utbetales et annet år enn den opptjenes og behandlingen av ansatte som er permitterte eller sykmeldte. Det betyr for eksempel at tallene i nasjonalregnskapet korrigeres for den anslåtte virkningen når lønnsoppgjør forsinkes, slik at lønn først kommer til utbetaling etter årsskiftet.

Heltid og deltid

Fra og med 2015 defineres heltidsansatte som ansatte med stillingsprosent lik 100. Alle med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte. Ved å kombinere informasjon om stillingsprosent og antall timer i full stilling, beregnes en avtalt arbeidstid per uke for hver ansatt. Majoriteten av de heltidsansatte har en ukentlig avtalt arbeidstid på 37,5 timer.

Avtalt arbeidstid

Avtalt arbeidstid defineres som avtalt arbeidstid per uke. Det gjøres ingen fradrag for fravær grunnet ferie, sykdom, permisjon med eller uten lønn e.l. Avtalt arbeidstid beregnes ut fra stillingsprosent og antall timer i full stilling.

Heltidsekvivalenter

For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn med de heltidsansatte slik at man kan beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte.

Desil- og persentilfordeling

Desilfordeling innebærer å sortere alle i statistikkgrunnlaget i rekkefølge fra laveste til høyeste lønn. Så deles dette sorterte statistikkgrunnlaget i ti like store grupper målt i antall heltidsekvivalenter, fra desil 1 til 10. «Desil 1» er den tidelen av alle heltidsekvivalenter i statistikkgrunnlaget med lavest lønn, mens «desil 10» omfatter tidelen med høyest lønn.
Desil 10 er inndelt videre i 10 grupper, såkalte persentiler. Inndelingen blir fra persentil 91 til 100, der persentil 100 er den høyst lønte prosenten i fordelingen av månedslønn.

Ginikoeffisienten

Ginikoeffisienten er et summarisk mål som varierer fra 0 (minst ulikhet) og 1 (størst ulikhet).

P90/P10

P90/P10 viser til forholdstallet mellom lønn til den personen som befinner seg mellom desil 9 og desil 10 (P90) og lønnen til den personen som befinner seg mellom desil 1 og desil 2 (P10).

Alder og kjønn

Alder og kjønn er avledet av fødselsnummer.

Jobber (arbeidsforhold)

Analyseenheten i statistikken er jobber (arbeidsforhold) per virksomhet. Begrepene «jobb» og «arbeidsforhold» brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold /jobber i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold/jobber i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold/en jobb.

Innvandringskategori

Bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregister og inkluderer også midlertidige innflyttere med planlagt opphold i Norge på seks måneder eller mer.

Ikke-bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge.

Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og som har innvandret til Norge. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB.

Landbakgrunn

For personer født i utlandet, er ‘landbakgrunn’ (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller hvor foreldrene har ulikt fødeland, definerer mors fødeland ’landbakgrunn’. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen: mormor, morfar, farmor, farfar. For personer som har et midlertidig personnummer (D-nummer) har vi kun opplysninger om statsborgerskap.

Utdanningsgruppering

Utdanningsnivå er hentet fra Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB - se variabellista for utdanning på ssb.no) og blir gruppert etter lengden på utdanningen i samsvar med Norsk standard for utdanningsgruppering (C617) (PDF).

Fra og med 2011 er det inkludert resultater fra spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet i NUDB. Denne spørreundersøkelsen førte til at andelen uoppgitt i befolkningens høyeste utdanningsnivå ble redusert fra om lag 43 prosent til 20 prosent. Dette får utslag i lønnsstatistikken fra og med 2012. Mer informasjon om spørreundersøkelsen:

Undersøkelse om utdanning i utlandet

Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet (rapport, PDF)

Lærlinger

En lærling er en person som har tegnet kontrakt med en arbeidsgiver og er knyttet til arbeid i en bestemt virksomhet eller et opplæringskontor og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år – ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Elever i fagopplæring i skole er også definert som lærlinger. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass.

Sektor

Sektor baserer seg på institusjonell sektorgruppering og hentes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). I tabellene benyttes følgende tredeling:

 1. Statlig forvaltning (statsforvaltningen): omfatter stats- og trygdeforvaltningen. Helseforetakene er inkludert.
 2. Kommunal- og fylkeskommunal forvaltning (kommuneforvaltningen): omfatter kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Består av virksomheter som ikke er næringsrettet, dvs. vei, skole, kultur mv.
 3. Privat sektor og offentlig foretak: Omfatter privat næringsvirksomhet og offentlig kontrollerte foretak som ikke er med i stats- eller kommuneforvaltningen. Offentlig kontrollerte foretak omfatter her statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen. Eksempler på slike foretak per mars 2020: statens forretningsdrift (statens kartverk, de regionale sykehusapotekene, mv.), statlige eide aksjeselskaper mv. (Equinor, Statnett, Statkraft, Mesta, Vinmonopolet, Telenor, mv), kommunale foretak med ubegrenset ansvar (inkluderer kommunale foretak (KS) og interkommunale foretak (IKF)), kommunalt eide aksjeselskap mv., Norges Bank, statlige låneinstitusjoner mv.

Sektor er kodet etter Standard for institusjonell sektorgruppering.

Yrke

Opplysninger om yrke baserer seg på standard for yrkesklassifisering (STYRK08) (PDF). Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavene. Det vil si at yrkeskoden skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje.

Arbeidsgivere rapporterer 7-siffer yrkeskode etter gammel standard for yrkesklassifisering (STYRK98) i a-ordningen (lenke til Skatteetaten sin nettside). SSB foretar en omkoding av alle 7 siffer kodene til 4 siffer STYRK-08. Denne tabellen viser omkodingen: Korrespondansetabell mellom yrkeskatalogen, basert på STYRK-98.

Mer informasjon om yrkeskoder i artikkelen Om variabelen yrke (gjelder f.o.m. 2015).

Vi mangler opplysninger om yrke for utenlandske oppdragstakere som kun er rapportert til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister. Feil i rapporteringen gjør også at SSB mangler yrkesopplysninger for en del arbeidsforhold. I tillegg var det frivillig for arbeidsgivere å rapportere yrkeskode i a-ordningen for gruppen frilansere, oppdragstakere og honorarpersoner (for mer informasjon se Skatteetaten) fra 2015 til mars 2019. Fra og med april 2019 var yrkeskode obligatorisk også for denne gruppen. Sistnevnte bidrar til en stor nedgang i antall med uoppgitt yrke mellom 2018 og 2019.

Standard klassifikasjoner

Navn: Lønn
Emne: Arbeid og lønn

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Nasjonalt nivå. Fylke. Kommune.

Hyppighet: Årlig med november måned som referansemåned.

Aktualitet: Statistikken blir publisert i februar påfølgende år.

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 Rapportering skjer innen 18 måneder etter utgangen av tellingsåret.

Grunnlagsfiler for lønnsstatistikken blir lagret.

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere uavhengig næringstilknytning og arbeidstid. Statistikken ble etablert i 1997, basert på utvalgsundersøkelser i privat sektor og registerinformasjon i offentlig sektor.

Det er to brudd i tidsserien i lønnsstatistikken, i 2008 og 2015.

1997-2008: Lønnsstatistikken var basert på gammel Standard for næringsgruppering (SN2002), og ligger som avsluttede serier i Statistikkbanken.

2008-2015: Fra og med 2009 ble det tatt i bruk ny norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) . Tallene for 2008 ble regnet om etter den nye standarden. For 2015 ble tallene basert på informasjon fra a-ordningen, men for å få sammenlignbarhet mot 2014 ble tallene utarbeidet på grunnlag av et utvalg av foretak fra a-ordningen i 2015 med samme utvalgsmodell som ble benyttet i lønnsstatistikken frem til og med 2014. Denne tidsserien ligger som avsluttede tall i Statistikkbanken.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fulltelling fra registre i offentlig sektor. Fra og med 2015 ble utvalgsundersøkelsen i privat sektor og de offentlige registrene erstattet av a-ordningen.

2015-: Fra og med 2015 baseres statistikken på fulltelling fra a-ordningen, og nye tidsserier i statistikkbanken med 2015 som startår er derfor opprettet. Det er også et brudd i tidsserien knyttet til at yrkesinformasjonen i den nye serien er basert på ny yrkesstandard i henhold til Standard for yrkesklassifisering-08 (STYRK-08). Arbeidsgivere innrapporterer de ansatte etter den tidligere yrkesstandarden STYRK-98, deretter foretar SSB en konvertering fra den tidligere til den nåværende standarden.

Se mer informasjon om bruddet i tidsserien under «Produksjon».

Sentrale brukere er Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), forsknings- og utredningsinstitutter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Eurostat, media, næringsliv og enkeltpersoner. Statistikken benyttes som input internt i SSB i arbeidskraftsregnskapet og i kvartalsvise lønnsindekser.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne .

Den årlige lønnsstatistikken er nært knyttet til den kvartalsvise statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn». Begge bygger på data fra a-ordningen.

Utviklingen i avtalt lønn i den årlige og den kvartalsvise lønnsstatistikken er direkte sammenlignbar, men utviklingen i månedslønn kan ikke sammenlignes. Årsaken til dette er at uregelmessige tillegg og bonuser beregnes som et snitt over året i den årlige lønnsstatistikken, mens gjennomsnittet i den kvartalsvise lønnsindeksen kun beregnes for gjeldende kvartal.

I begge statistikkene brukes også begrepet jobber/arbeidsforhold, men er ikke definert likt. Det er Antall arbeidsforhold og lønn som gir fullstendig tall på antall jobber. Hovedforskjellen mellom antall jobber med lønn i lønnsstatistikken og antall jobber i statistikken Antall arbeidsforhold og lønn, er at sistnevnte også omfatter jobber hvor det er utbetalt andre lønnstyper enn det som inngår i lønnsstatistikken samt noen grupper som ikke har mottatt lønn i statistikkmåneden. Sistnevnte gruppe omfatter bl.a. personer som mottar ytelser fra NAV som erstatter lønn (sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger) samt ulønnede permisjoner og permitteringer med en forventet varighet på under 90 dager. I den årlige lønnsstatistikken er det kun aktive arbeidsforhold med lønn i tellingsmåneden som inngår. Statistikken avgrenser populasjonen med formål om å måle lønn, ikke antall jobber. Derfor omfatter lønnsstatistikken kun jobber hvor det er utbetalt lønn etter lønnsstatistikkens lønnsbegrep, dvs. har utbetalt fastlønn, timelønn, faste tillegg, uregelmessige tillegg, og/eller bonus. Antallene som oppgis i lønnsstatistikken er derfor ikke et mål på antall jobber i de ulike yrkesgrupper, næringer, sektorer, osv.

Registerbasert sysselsettingsstatistikk benytter også det samme datagrunnlaget fra a-ordningen som en av kildene til statistikk over antall sysselsatte. Denne statistikken omfatter også selvstendig næringsdrivende, men er avgrenset til bosatte 15-74 år.

Nasjonalregnskapet utarbeider tall over påløpt årslønn på basis av data fra a-ordningen. Dette begrepet er relativt nært knyttet til årslønn i lønnsstistikken, men har noen forskjeller. Nasjonalregnskapet inkluderer i motsetning til lønnsstatistikken også utenlandske arbeidstakere i utenriks sjøfart. Populasjonen i nasjonalregnskapet er alle lønnstakere i bedriftene som inngår i produksjonsavgrensningen for Norge, det vil si alle lønnstakere som bidrar til norsk verdiskaping.

«Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå § 10 jf. lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 3.»

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006

Kommisjonsforordninger som også regulerer lønnsstatistikken:

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 1022/2009, (EU) nr. 317/2013 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 1726/1999 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1737/2005 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 698/2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009 og (EF) nr. 317/2013

Lønnsstatistikken i SSB er bygget opp omkring de europeiske forordningene for måling av lønn, i tillegg til at nasjonale behov knyttet til blant annet lønnsforhandlinger er ivaretatt.

Rapporteringsenheten i lønnsstatistikken er foretak. Hvert foretak omfatter en eller flere virksomheter (underenheter) som grupperes etter sektor i henhold til Standard for institusjonell sektorgruppering, og næringstilknytning i henhold til Standard for næringsgruppering (SN2007). Analyseenheten i statistikken er arbeidsforhold per virksomhet. En lønnstaker kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, men arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett. Antallet arbeidsforhold vil dermed overstige antall lønnstakere i populasjonen.

Populasjonen i lønnsstatistikken er nært knyttet til hvem som faktisk mottar lønn i en gitt periode. Hva som regnes som lønn blir dermed en avgjørende faktor for populasjonsforståelsen. Lønnsbegrepet er i utgangspunktet begrenset til å omfatte kontante ytelser for avtalt arbeid, og er noe smalere enn for eksempel i nasjonalregnskapet.

Statistikken omfatter ikke naturalytelser, forsikringer, trekkfrie utgiftsgodtgjørelser eller lignende. Videre avgrenses det kontante beløpet til å omfatte beløp utbetalt for den jobben/stillingen de tilhører. Av dette følger at heller ikke kontante ytelser som sluttvederlag, styrehonorar, honorarer for andre råd/utvalg eller fungeringstillegg inngår i lønnsbegrepet. Overtidsgodtgjørelse inngår i statistikken som egen lønnsvariabel, men inngår ikke i månedslønnen.

Det er for øvrig utover dette ingen begrensning knyttet til egenskaper ved lønnstakeren (arbeidstid, hovedstilling/bistilling, bosatt/ikke bosatt, alder, yrke, midlertidighet eller lignende). Selvstendig næringsdrivende inkluderes ikke.

Avgrensingen av hvilke jobber/arbeidsforhold som inngår i statistikken er som følger:

 1. Arbeidsforhold til personer som er ansatt i referanseuken i november, som er tellingsmåneden, inkluderes (regnes som sysselsatt).
 2. Lønnstakeren må ha mottatt fastlønn eller timelønn for arbeidsforholdet i løpet av tellingsmåneden.

Referanseuken er uken som inneholder den 16., som stort sett er 3. uke i tellingsmåneden.

Praktiske utfordringer ved populasjonsavgrensningen er i stor grad knyttet til å avgjøre hva slags lønnsutbetaling lønnstakeren har mottatt for arbeidsforholdet i tellingsmåneden, samt å vurdere lønnen opp mot informasjon om ansettelsesforholdet, altså om lønnstakeren gjennom arbeidsforholdet er ansatt, har utført arbeid og fått utbetalt lønn for dette i tellingsmåneden.

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-ordningen (for mer informasjon se Skatteetaten). A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk.

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må månedlig levere a-melding. Datagrunnlaget omfatter dermed alle lønnstakere i alle foretak i de næringer lønnsstatistikkene dekker.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fra registre i offentlig sektor. Det ble innhentet informasjon om blant annet avtalt lønn, bonus, uregelmessige tillegg og arbeidstid til den enkelte ansatte i virksomheten.

Datainnsamling

Statistikken har ingen egen datainnsamling, men baserer seg på en rekke ulike registre. Data fra a-ordningen innhentes månedlig fra Skatteetaten som forvalter a-ordningen på vegne av de tre eieretatene: Skatteetaten, NAV og SSB. Variabler som arbeidsstedskommune og næring innhentes fra Enhetsregisteret og SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF). Personrelaterte kjennemerker innhentes fra Det sentrale folkeregisteret (DSF).

Editering

Det gjennomføres kontroller i flere ledd:

 • Forretningsregler i mottaket hos Skatteetaten
 • I SSBs produksjonssystem for lønn og sysselsetting

Forretningsregler (kontroller) i mottaket hos Skatteetaten:

Etter at a-meldingen er mottatt av Skatteetaten kjøres det en rekke forretningsregler (kontroller) for å avdekke feil/mangler i de innleverte opplysningene. Små og mellomstore opplysningspliktige får tilbakemelding i løpet av kort tid (under ett minutt), mens store opplysningspliktige må vente litt lenger. Tilbakemeldingen fra Skatteetaten inneholder bl.a. alle avvik som er avdekket dokumentert med hvor i meldingen avviket er og hvilken forretningsregel som er brutt.

Forretningsregler og feilmeldinger er dokumentert på a-ordningen sine sider hos Skatteetaten.

Kontroller i SSBs produksjonssystem:

I produksjonsopplegget gjennomføres det en rekke kontroller og automatiske tiltak, der formålet er å sikre datakvaliteten for statistikkformål. Vi skiller på tre typer kontroller:

 1. Automatiske kontroller og tiltak
 2. Rapporter (overvåking)
 3. Manuelle kontroller

I tillegg til dette vil det bli gjennomført kontroller løpende gjennom året uavhengig av publisering.

Kontroller som har som formål å avdekke feil og mangler som bør korrigeres, er stort sett rettet mot arbeidsforhold. Det er laget mange kontroller som viser feil og mangler ved timeantall fulltid og stillingsprosent, kombinert med andre kjennemerker som type arbeidsforhold og arbeidstidsordning, blant annet:

 • Timeantall fulltid mangler
 • Timeantall fulltid sannsynlig feilrapportert
 • Timeantall fulltid avviker fra rapportert arbeidstidsordning
 • Timeantall fulltid ekstremt høyt eller lavt
 • Stillingsprosent mangler

I produksjonsopplegget blir mange registrerte arbeidsforhold fjernet (anses ikke som aktive) fordi det ikke er registrert lønn på arbeidsforholdet i referansemåneden. Dette vil kunne gjelde sesongarbeidere som ikke har utført arbeid i referansemåneden (og derfor ikke har fått lønn), der det (feilaktig) ikke er meldt sluttdato på opphørte arbeidsforhold, og tilfeller der personer feilaktig har blitt rapportert med aktivt arbeidsforhold (f. eks. personer på vikarlister som ikke har utført arbeid i perioden).

Kontroll og editering av lønnsstatistikken foregår i flere ledd, der de fleste operasjonene er automatisert, både med hensyn til selve kontrollen og korrigeringen som følger. Ved mottak av data fra a-ordningen foretas det kontroll av en rekke sentrale variabler. Videre skjer det kontroll av lønnsdataene, både på mikro- og makronivå.

A-meldingen er basert på et kontantprinsipp, det vil si at kroner (lønn) innrapporteres i den måneden de utbetales til de ansatte. Dette betyr at utbetalt lønn i enkelte tilfeller vil avvike fra avtalt månedslønn for en ansatt. Eksempelvis kan dette skje ved etterbetaling av lønnsoppgjør. I slike tilfeller vil SSB beregne den avtalte månedslønnen ved å sammenholde informasjon fra flere måneder sett i sammenheng.

Åpenbare feil og mangler i lønnsrapporteringen utløser imputering av verdier ved hjelp av statistiske metoder. Omfanget av dette er om lag 5 prosent av det samlede antall arbeidsforhold. Imputeringen kan skje fra en tidligere periode eller fra et tilsvarende (sammenlignbart) arbeidsforhold.

Fra og med frigivingen av november 2020 er det tatt i bruk en ny metode for beregning av arbeidstid, dette er gjort på alle årganger av statistikken fra og med november 2016. Denne endringer medfører først og fremst at vi justerer avtalt arbeidstid for jobber der vi mangler eller har mangelfull informasjon om den avtalte arbeidstiden som er innrapportert av arbeidsgivere gjennom a-ordningen. En mer detaljert beskrivelse av metodikken er beskrevet i artikkelen det lenkes til over. Samlet er det om lag 6 prosent av jobbene som får en endring i den avtalte arbeidstiden.

Strukturelle endringer i næringene har betydning for statistikken. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, hvor mange som har endret arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen.

Beregninger

Siden statistikken utelukkende er basert på registerdata er de statistikken stort sett konsentrert om presentasjon av opptellinger av gjennomsnitt, median, kvartilsgrenser og andre mål for fordeling. Se ellers heltidsekvivalenter og kontroller og feilretting over. Likevel vil det forekomme feil i innrapportering eller frafall som påvirker resultatene (se også feilkilder og usikkerhet).

Ikke relevant.

Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå og SSBs regler for konfidensialitet følges. Konfidensialitet sikres på følgende måte:

Tall for lønn undertrykkes dersom det er færre enn 100 arbeidsforhold som ikke har imputert lønn. Det sikrer både personvern, kvalitet og bidrar til å redusere kostnadene ved produksjonen av lønnsstatistikken ved at vi unngår at enkelte ekstreme lønninger, høye eller lave, påvirker resultatene unødig.

I tillegg undertrykkes tall der det er dominerende foretak som står for en høy andel av arbeidsforholdene eller summen av månedslønnene.

Referanseperiode ble endret fra september til november ved publiseringen i februar 2021. Det foreligger sammenlignbare tall tilbake til november 2016. Tall for 2015 er per september og etter gammel metode for beregning av arbeidstid og dermed ikke direkte sammenlignbar med tallene fra og med 2016 (se informasjon om ny metode for behandling av arbeidstid lenger ned under «Datainnsamling, editeringer og beregninger»).

Det foreligger sammenlignbare tall til september 2015, se tabeller under «avslutta tabeller» i statistikkbanken. For mer informasjon om sammenliknbarhet bakover i tid, se ‘Formål og historie’.

Tall for lønn er delvis sammenlignbare med lønn som oppgis i statistikken "Antall arbeidsforhold og lønn" som kommer kvartalsvis (se «Sammenheng med annen statistikk»).

Ny metode for behandling av arbeidstid

Fra og med publiseringen av tall fra november 2020 ble en ny metode for beregning av arbeidstid som er ufullstendig rapportert tatt i bruk i statistikken. Endringen blir tilbakeført til årgangene fra og med november 2016. Endringen påvirker fordelingen av jobber, men også beregningen av lønn for de som får ny arbeidstid. Metoden bidrar ikke til større systematiske endringer mellom grupper, og i de fleste tilfeller vil antallet jobber være lite påvirket sammenlignet med tidligere publisert statistikk.

Kommune- og regionreform

Fra og med 1.kvartal 2020 påvirkes statistikken av kommune- og regionreformen som ble gjennomført 1.januar 2020. Ved reformen opphørte en del virksomheter i de tidligere kommunene/fylkene, og arbeidsforhold i disse ble overført til eksisterende eller nyopprettede virksomheter i de nye kommunene/regionene.

A-ordningen er hovedkilden til denne statistikken. Kvaliteten til a-ordningen er god, med det vil likevel kunne være feil og mangler i dataene.

Måle- og bearbeidingsfeil

Det kan oppstå feil/mangler ved at opplysningspliktige mistolker og innrapporterer feil (målefeil). Videre kan det oppstå feil på gjennom behandling av dataene i SSB (bearbeidingsfeil). Eksempel på sistnevnte kan være SSBs vurdering av hvilke jobber (arbeidsforhold) som skal regnes som aktive. Informasjon om lønn brukes her som hovedkriterium. For gruppen «frilansere/oppdragstakere m.m.» (omfatter også styremedlemmer, folkevalgte, fosterforeldre, støttekontakter, personer med omsorgslønn mv.) er det for eksempel kun krav om å rapportere jobber (arbeidsforhold) i a-ordningen når det utbetales lønn, og det er derfor vanskelig å identifisere når arbeidet faktisk er utført. Det vil si at en del personer i denne gruppen ikke blir inkludert i statistikken. Kun frilansere/oppdragstakere med fast- og eller timelønn blir inkludert i lønnsstatistikken.

Det er noe indikasjon på en gradvis bedre rapportering i a-ordningen fra 2015 til 2016, selv om rapporteringen anses som god også i innføringsåret (2015).

Registerfeil kan oppstå ved at eventuelle feil eller mangler i register som påkobles statistikkgrunnlaget har feil eller mangler i identifisering, klassifisering eller koding. For eksempel vil kobling mot Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) som har opplysninger om blant annet næring og sektor kan føre til at virksomheter blir plassert feil. Feil eller skjevheter i registrering i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) vil også føre til feil i statistikken.

Frafallsfeil

Manglende rapportering til a-meldingen vil kunne gi enhetsfrafall i lønnsstatistikken. Partielt frafall i flere av de postene som samles inn og brukes i lønnsstatistikken kan ofte beregnes logisk ut fra de andre opplysningene som innrapporteres, eventuelt imputeres fra tidligere perioder.

Observasjoner kan også forkastes på grunnlag av manglende opplysninger og/eller feil verdier på variabler. Ved åpenbar feilrapportering vil lønnen kunne imputeres ved hjelp av statistiske metoder. Det samme gjelder arbeidstid, som er sentral for å beregne månedslønn og månedslønn per heltidsekvivalent.

Ikke relevant.

Kontakt

Arbeidsmarked og lønn

arbeidsmarked@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen

magnus.johnsen@ssb.no

40 90 23 75

Knut Håkon Grini

knut.grini@ssb.no

48 20 51 63