Lønn

Oppdatert: 8. februar 2021

Neste oppdatering: 8. februar 2022

Endring i månedslønn
Endring i månedslønn
2019 - 2020
2,2
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
Månedslønn
20192020Endring i prosent
Alle yrker47 72048 7502,2
Ledere70 10071 2701,7
Administrerende direktører80 98083 0302,5
Akademiske yrker54 47055 0901,1
Høyskoleyrker53 02054 0501,9
Kontoryrker40 08040 9902,3
Salgs- og serviceyrker35 40036 0801,9
Bønder, fiskere mv.35 85036 9203,0
Håndverkere39 81040 6402,1
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.40 56041 2801,8
Renholdere, hjelpearbeidere mv.33 89034 6402,2
Standardtegn i tabeller
Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
Månedslønn
20192020Endring i prosent
Alle næringer47 72048 7502,2
Jordbruk, skogbruk og fiske39 84041 8805,1
Bergverksdrift og utvinning74 40074 290-0,1
Industri48 40049 0901,4
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning62 86063 7501,4
Vann, avløp, renovasjon44 45045 1401,6
Bygge- og anleggsvirksomhet44 98046 1102,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner42 82044 2203,3
Transport og lagring46 82047 8602,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet32 66033 3402,1
Informasjon og kommunikasjon61 83063 2702,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet68 58070 3602,6
Omsetning og drift av fast eiendom57 20059 6004,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting58 85060 1402,2
Forretningsmessig tjenesteyting40 38041 0001,5
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning51 59052 2101,2
Undervisning46 39046 7500,8
Helse- og sosialtjenester44 40044 8601,0
Kultur, underholdning og fritid41 29042 2202,3
Annen tjenesteyting43 83045 1603,0
Standardtegn i tabeller
11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og sektor
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
2020
Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres44 39044 65041 49045 370
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad66 620::66 680
0210 Befal med sersjant grad52 180:.52 100
0310 Menige:::42 190
1111 Politikere70 11054 56075 50084 550
1112 Toppledere i offentlig administrasjon98 95071 60087 810117 100
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner65 16065 400::
1120 Administrerende direktører83 03082 73079 390108 930
1211 Finans- og økonomisjefer89 49090 80064 98081 310
1212 Personalsjefer81 14082 85066 530:
1213 Strategi- og planleggingssjefer68 79070 54067 60069 360
1219 Andre administrative ledere70 55078 53059 95073 010
1221 Salgs- og markedssjefer77 57077 610::
1222 PR- og informasjonssjefer71 10070 800:77 560
1223 Forsknings- og utviklingsledere82 88083 850:78 170
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.58 98065 43052 450:
1312 Ledere innen akvakultur mv.71 29071 440:.
1321 Ledere av industriproduksjon mv.72 37072 480::
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.108 230108 350::
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet64 18064 65055 46068 090
1324 Ledere av logistikk og transport mv.67 35067 460:61 460
1330 Ledere av IKT-enheter81 59082 360:68 910
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn54 78053 37055 75065 200
1342 Ledere av helsetjenester64 83063 45055 61071 930
1343 Ledere av eldreomsorg60 060:62 23055 560
1344 Ledere av sosialomsorg57 80058 02054 360:
1345 Ledere av utdanning og undervisning61 89061 96060 84070 500
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet98 30098 410::
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting72 39076 37062 46070 610
1411 Hotellsjefer47 21047 210..
1412 Restaurantsjefer41 49041 290::
1420 Varehandelssjefer51 36051 370::
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere53 39051 89053 29067 070
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter50 75051 150::
2111 Fysikere og astronomer63 46067 850:53 740
2112 Meteorologer53 630:.52 660
2113 Kjemikere66 98068 140::
2114 Geologer og geofysikere85 29087 740:59 380
2120 Matematikere, statistikere mv.57 20068 850:49 260
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.59 35060 850:56 620
2132 Sivilagronomer mv.54 74057 500:51 130
2133 Miljøvernrådgivere56 12060 010::
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)59 26070 520:53 120
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)65 62067 54054 55057 360
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)61 73062 230::
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)70 92071 940:57 370
2145 Sivilingeniører (kjemi)64 84068 440:50 600
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)82 31083 250:66 490
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)70 65073 790:60 350
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)70 86071 250::
2152 Sivilingeniører (elektronikk)69 75071 170:55 740
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)66 68070 300.59 960
2161 Sivilarkitekter62 73063 50054 410:
2162 Landskapsarkitekter60 74060 900:.
2163 Produkt- og klesdesignere54 44054 410::
2164 Arealplanleggere55 72058 40051 77050 920
2165 Landmålere, kartografer mv.53 15055 45054 37048 900
2166 Grafiske- og multimediadesignere49 42049 430::
2211 Allmennpraktiserende leger72 73074 85074 25069 330
2212 Legespesialister86 35093 13079 54085 740
2221 Spesialsykepleiere50 64053 22048 07051 930
2222 Jordmødre54 930:49 88056 730
2223 Sykepleiere47 02049 18047 30046 110
2224 Vernepleiere45 94045 48045 55048 000
2250 Veterinærer55 49055 590:56 400
2261 Tannleger66 38070 93061 87059 900
2262 Farmasøyter53 70053 750:53 160
2263 Helse- og miljørådgivere::::
2264 Fysioterapeuter43 12046 72041 59042 360
2265 Ernæringsfysiologer51 14054 220:46 830
2266 Audiografer og logopeder44 57046 98047 17041 530
2267 Ergoterapeuter42 12043 19041 75042 960
2269 Kiropraktorer mv.50 40050 450::
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere52 26052 15045 09052 340
2320 Yrkesfaglærere46 40046 56045 960:
2330 Lektorer mv. (videregående skole)49 87050 28049 82051 220
2341 Grunnskolelærere46 46044 65046 560:
2342 Førskolelærere41 62041 41041 79040 910
2351 Spesialister i pedagogikk51 76048 78054 15049 570
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger45 81042 76045 38048 250
2353 Andre språklærere43 50043 580:.
2354 Andre musikklærere45 41039 50045 840:
2355 Andre lærere i estetiske fag39 40039 160::
2356 Andre IKT-lærere::.:
2359 Andre lærere49 68050 20042 31050 940
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere61 46065 14048 40049 260
2412 Finans- og investeringsrådgivere66 18066 270::
2413 Finansanalytikere65 61066 51052 24052 910
2421 Organisasjonsrådgivere mv.63 55065 80047 11056 780
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet51 49061 00050 20050 450
2423 Personal- og karriererådgivere57 32060 85049 90052 310
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling57 31057 600::
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere52 88053 020:46 580
2432 Informasjonsrådgivere54 05055 50048 26051 650
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter64 66064 660..
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter64 14064 140..
2511 Systemanalytikere/-arkitekter64 52066 19052 14056 320
2512 Programvareutviklere62 11062 150::
2513 Nett- og multimediautviklere51 58051 660.:
2514 Applikasjonsprogrammerere59 42059 030.:
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere62 35063 26049 18049 140
2521 Databasedesignere og -administratorer59 44059 710::
2522 Systemadministratorer56 33056 090::
2523 Nettverksansvarlige::..
2529 Sikkerhetsanalytikere mv.63 53064 140::
2611 Jurister og advokater70 95074 96064 63059 770
2612 Dommere83 730:.83 790
2619 Andre juridiske yrker60 74063 090:56 350
2621 Arkivarer og kuratorer46 62044 84046 00048 490
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere43 48045 76042 84043 960
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi67 12077 72055 02056 640
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap60 15059 950:61 730
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag46 62048 350:43 150
2634 Psykologer55 26059 28051 97056 040
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt44 76045 47043 95047 650
2636 Geistlige yrker52 15044 68046 47056 290
2641 Forfattere mv.55 02053 640:71 120
2642 Journalister53 77054 310:52 520
2643 Oversettere, tolker mv.43 49043 83038 81046 240
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere45 44045 480::
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere48 90044 55046 63053 700
2653 Koreografer og dansere42 30040 090:45 780
2654 Regissører54 68054 770::
2655 Skuespillere48 33052 050:44 630
2656 Programledere i TV og radio55 85055 380.:
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker48 94049 060:.
3112 Bygningsingeniører56 01058 67052 10047 610
3113 Elkraftingeniører59 94060 050::
3114 Elektronikkingeniører59 08059 150:55 750
3115 Maskiningeniører55 26055 370::
3116 Kjemiingeniører56 24057 500:43 380
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi72 08072 190::
3118 Tekniske tegnere52 03052 34049 510:
3119 Andre ingeniører57 35058 69051 11050 080
3121 Arbeidsleder, bergfag57 32057 320..
3122 Arbeidsleder, industri49 33049 530::
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg54 88055 71044 23046 840
3131 Energikontrolloperatører56 21056 250::
3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.:::.
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri53 16053 210:.
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg68 04068 210::
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon47 93047 930..
3139 Andre prosesskontrolloperatører:::.
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)42 59044 540:38 950
3142 Agroteknikere46 98048 320::
3143 Skogteknikere47 48047 670::
3151 Skipsmaskinister67 17067 540::
3152 Dekksoffiserer og loser66 36066 370:66 910
3153 Flygere88 77088 770..
3154 Flygeledere93 73093 730..
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet62 75062 750..
3211 Radiografer mv.45 84046 440:45 760
3212 Bioingeniører44 79046 890:44 220
3213 Reseptarer44 06044 060.:
3214 Protese- og tannteknikere45 95045 950::
3230 Yrker innen alternativ medisin44 81044 810:.
3240 Dyrepleiere33 40033 170::
3251 Tannpleiere41 61043 53040 390:
3254 Optikere48 14048 190.:
3256 Helsesekretærer36 43036 56037 11035 980
3257 Helse- og miljøkontrollører58 93064 13047 96047 020
3258 Ambulansepersonell44 78055 11041 62044 350
3259 Andre helseyrker42 23041 60043 040:
3311 Finansmeglere95 99096 150::
3312 Kundebehandlere lån og kreditt56 10056 100::
3313 Regnskapsførere51 98052 60045 31047 620
3315 Takstmenn52 24052 250:.
3321 Forsikringsagenter58 86058 950::
3322 Selgere (engros)55 39055 410::
3323 Innkjøpere53 78053 820:53 100
3324 Handels- og skipsmeglere122 030122 030..
3331 Speditører og befraktere48 58048 600::
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.51 91052 270::
3333 Arbeidsformidlere45 53045 520:.
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere73 01073 200::
3339 Andre yrker innen forretningstjenester:::.
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell57 89058 56056 38054 190
3342 Advokatsekretær44 65044 650..
3343 Sjefssekretærer48 07051 39041 63043 720
3351 Tollere42 410:.42 480
3352 Skattefunksjonærer42 550::42 510
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser40 24043 89041 80039 850
3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::.:
3355 Politibetjenter mv.52 360..52 360
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning43 08046 47041 74044 890
3411 Privatetterforskere mv.::..
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt42 87042 37042 45045 520
3413 Religiøse yrker40 86038 49042 590:
3421 Idrettsutøvere45 76045 760..
3422 Trenere og idrettsdommere40 41040 400::
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører35 74035 62039 140:
3431 Fotografer og filmfotografer46 16046 450::
3432 Interiørdesignere og dekoratører43 05043 030::
3433 Tekniske konservatorer42 400:::
3434 Sjefskokker38 10037 47041 72043 350
3439 Andre yrker innen estetiske fag44 95044 74043 59045 530
3511 Driftsteknikere, IKT53 99056 64040 09048 130
3512 Brukerstøtte, IKT47 59047 700:46 800
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT57 88058 830::
3514 Internett-teknikere54 94055 100::
3521 Teknikere innen radio og tv47 74047 45041 42051 750
3522 Teknikere innen telekom41 72041 310::
4110 Kontormedarbeidere40 80042 16037 53038 350
4131 Stenografer mv.::.:
4132 Dataregistrere46 97047 290::
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor38 81038 830::
4212 Bingoverter, bookmakere mv.31 32031 320..
4213 Pantelånere mv.....
4214 Inkassomedarbeidere mv.41 46041 470:.
4221 Reisebyråmedarbeidere mv.37 78037 730::
4222 Kundesentermedarbeidere39 84039 77041 240:
4223 Sentralbordoperatører37 22036 880::
4224 Hotellresepsjonister31 98031 930::
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere39 87039 430.:
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)37 57037 58035 81037 530
4227 Intervjuere28 00027 470.31 540
4229 Andre opplysningsmedarbeidere41 43041 380::
4311 Regnskapsmedarbeidere45 64045 66042 95046 210
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere45 53045 620::
4313 Lønningsmedarbeidere46 09046 78042 530:
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere39 82039 820:39 190
4322 Logistikkmedarbeidere45 84046 200:37 330
4323 Transportfunksjonærer43 32042 58039 84049 680
4411 Bibliotekassistenter37 340:37 180:
4412 Postbud og postsorterere36 91036 900::
4413 Kodere mv.::..
4415 Arkivassistenter42 17042 15041 59042 340
4416 Personalkontormedarbeidere48 83049 060::
5111 Flyverter, båtverter mv.40 09040 090::
5112 Konduktører52 13052 190::
5113 Reiseledere og guider33 99034 18029 820:
5120 Kokker35 27035 02035 93037 160
5131 Servitører29 85029 830::
5132 Bartendere30 10030 080::
5141 Frisører32 45032 440::
5142 Kosmetologer mv.34 12033 980::
5151 Renholdsledere i virksomheter38 91038 76039 39038 360
5152 Husholdere40 18040 320::
5153 Vaktmestre39 89041 24037 98039 560
5161 Astrologer mv.::..
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere44 55044 550:.
5164 Dyrepassere og - trenere mv.32 38032 190.:
5165 Kjøreskolelærere46 08046 080:.
5169 Andre personlige tjenesteytere40 43032 69032 00047 680
5211 Torghandlere51 67051 670..
5212 Gateselgere, mat::..
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk38 53038 530..
5222 Butikkavdelingssjefer40 95040 950::
5223 Butikkmedarbeidere33 76033 76032 680:
5230 Billettselgere38 05037 63038 920:
5241 Mannekenger og modeller::..
5242 Demonstrasjonsselgere37 00037 000..
5243 Dørselgere41 69041 690..
5244 Telefon- og nettselgere38 38038 370::
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)31 86031 840:.
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.28 64028 620::
5249 Andre salgsmedarbeidere38 47038 520::
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.32 98032 63032 92041 730
5312 Skoleassistenter32 11031 90032 140:
5321 Helsefagarbeidere40 90038 69041 09042 030
5322 Hjemmehjelper36 16037 30035 240.
5329 Andre pleiemedarbeidere38 03036 17038 41038 110
5411 Brannkonstabler49 48050 33049 380:
5413 Fengselsbetjenter42 940:.42 930
5414 Vektere36 51035 89047 08041 730
5419 Andre sikkerhetsarbeidere34 07032 95035 150:
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter32 75032 750..
6112 Frukt- og bærprodusenter::..
6113 Gartnere34 26033 81036 490:
6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster....
6121 Melke- og husdyrprodusenter31 14031 090::
6122 Egg- og fjærfeprodusenter34 40034 400..
6123 Birøktere mv.::..
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere::..
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)30 41030 340::
6210 Skogbrukere35 67035 680::
6221 Havbruksarbeidere45 82045 860::
6222 Fiskere41 02039 850::
6224 Fangstfolk:.:.
7112 Murere39 49039 490::
7113 Steinhoggere mv.41 64041 720::
7114 Betongarbeidere42 84042 850::
7115 Tømrere og snekkere38 01038 00037 06044 460
7119 Andre bygningsarbeidere38 19038 190:.
7121 Taktekkere39 48039 480..
7122 Gulv- og flisleggere40 28040 280..
7123 Gips- og sparklingsarbeidere::.:
7124 Isolatører mv.38 47038 470..
7125 Glassarbeidere38 54038 540..
7126 Rørleggere og VVS-montører42 33042 36041 020:
7127 Kuldemontører mv.45 23045 230..
7131 Malere og byggtapetserere37 69037 670::
7132 Overflatebehandlere og lakkerere39 08039 080:.
7133 Feiere, fasaderenholdere mv.38 60037 41038 850.
7211 Støpere39 35039 350:.
7212 Sveisere40 42040 430::
7213 Kopper- og blikkenslagere39 55039 550::
7214 Platearbeidere38 48038 480:.
7215 Riggere og spleisere46 47046 500:.
7221 Smeder38 48038 650::
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.41 88041 880:.
7223 Metalldreiere mv.38 76038 74039 470.
7224 Metallslipere::..
7231 Bilmekanikere38 58038 020:49 020
7232 Mekanikere innen flytekniske fag58 54058 540..
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere42 91043 46038 65030 430
7234 Sykkelreparatører mv.33 82033 820..
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører45 88047 000::
7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::..
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.38 38038 390:.
7314 Keramikere mv.::::
7315 Glasshåndverkere::..
7316 Dekormalere mv.::..
7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::..
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)33 68033 400::
7319 Andre kunsthåndverkere38 02038 020..
7321 Førtrykkere40 69040 670::
7322 Trykkere38 38038 620::
7323 Innbindere mv.33 64033 640..
7411 Elektrikere43 22043 28039 73040 480
7412 Automatikere48 46048 530::
7413 Energimontører42 93042 930::
7421 Serviceelektronikere43 15043 160:.
7422 Tele- og IKT-installatører36 65039 14016 88036 370
7511 Slaktere, fiskehandlere mv.36 73036 730:.
7512 Bakere, konditorer mv.35 15035 150:.
7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon)::..
7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::..
7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke::..
7522 Møbelsnekkere37 10037 100::
7531 Skreddere, buntmakere mv.38 01036 210:40 540
7532 Gradører::.:
7534 Møbeltapetserere mv.37 12037 260::
7535 Skinnberedere og garvere:::.
7536 Skomakere::.:
7541 Yrkesdykkere48 80048 810::
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere59 14059 180:.
7543 Produkttestere (ikke matprodukter):::.
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere41 51041 510:.
7549 Andre håndverkere32 99032 970::
8111 Bergfagarbeidere44 14044 170:.
8112 Prosessoperatører (oppredning)49 46049 460..
8113 Operatører innen boring mv.62 82062 820:.
8114 Operatører innen produksjon av betong mv.38 86038 860..
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag39 37039 370::
8122 Operatører innen metallflatebehandling....
8131 Operatører innen kjemisk industri46 35046 400::
8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::::
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter40 03040 030..
8142 Operatører innen plastprodukter37 61037 610..
8143 Operatører innen papirprodukter34 76034 760..
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører35 39035 300:.
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.36 06036 050::
8153 Industrisyere34 22034 210::
8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::..
8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding::..
8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::..
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører32 85032 66033 770:
8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær....
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon36 54036 540::
8171 Operatører innen treforedling37 62037 620:.
8172 Operatører innen trelastproduksjon36 15036 150:.
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon37 36037 360..
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører44 33046 62043 260:
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører41 19041 190..
8189 Andre stasjonære maskinoperatører....
8211 Montører av mekaniske produkter40 51040 540::
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter40 77040 770..
8219 Andre montører::..
8311 Lokomotiv og T-baneførere57 01057 040::
8312 Skiftekonduktører mv::.:
8322 Bil-, drosje- og varebilførere34 22034 01037 41039 730
8331 Bussjåfører og trikkeførere37 42037 430:.
8332 Lastebil- og trailersjåfører39 07039 070::
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere38 32038 380:.
8342 Anleggsmaskinførere42 14042 57039 45045 380
8343 Kran- og heisførere mv.44 20044 220:.
8344 Truckførere38 25038 240.:
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)44 37044 370::
9111 Renholdere i private hjem32 51032 440:.
9112 Renholdere i virksomheter33 57033 45033 29035 240
9122 Bilvaskere33 36033 360:.
9123 Vinduspussere::..
9129 Andre rengjørere::..
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon28 94028 940..
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon26 50026 200::
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk29 20029 140::
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.33 58032 93035 500:
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk:::.
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk35 79035 620.:
9311 Hjelpearbeidere i bergverk::..
9312 Hjelpearbeidere i anlegg38 47038 55034 800:
9313 Hjelpearbeidere i bygg34 91034 920:.
9321 Håndpakkere mv.35 91035 860::
9329 Andre hjelpearbeidere i industri39 17039 160::
9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy....
9333 Laste- og lossearbeidere37 26037 330::
9334 Varepåfyllere31 99032 000::
9412 Kjøkkenassistenter30 56029 76034 46035 280
9510 Reklamedistributører mv.37 35037 350..
9611 Renovasjonsarbeidere37 17037 15037 230.
9612 Gjenvinningsarbeidere35 31035 49034 850.
9613 Gatefeiere mv.::..
9621 Bud mv.33 72033 750::
9622 Altmuligmann35 10034 72035 28036 890
9623 Måleravlesere mv.37 44037 440::
9629 Andre hjelpearbeidere32 81031 66035 56037 670
Standardtegn i tabeller
11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og kjønn
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
20192020
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres41 26041 18041 60044 39044 48044 080
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad65 23066 26056 71066 62067 80057 170
0210 Befal med sersjant grad47 91048 58044 97052 18053 16047 790
0310 Menige::::::
1111 Politikere73 00074 43071 08070 11071 58068 320
1112 Toppledere i offentlig administrasjon100 430100 050100 94098 95099 10098 740
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner63 73066 95059 92065 16068 16061 600
1120 Administrerende direktører80 98084 14069 83083 03086 23071 910
1211 Finans- og økonomisjefer86 54097 48072 73089 490100 66075 390
1212 Personalsjefer79 62083 95077 27081 14084 30079 440
1213 Strategi- og planleggingssjefer67 62069 45066 00068 79070 50067 300
1219 Andre administrative ledere69 74075 95062 98070 55076 70063 870
1221 Salgs- og markedssjefer75 66078 19068 25077 57080 08070 320
1222 PR- og informasjonssjefer69 01071 79065 65071 10072 96068 880
1223 Forsknings- og utviklingsledere82 80085 64075 15082 88085 62075 520
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.58 20060 83053 66058 98061 62054 250
1312 Ledere innen akvakultur mv.68 60068 360:71 29071 400:
1321 Ledere av industriproduksjon mv.71 23071 26071 00072 37072 35072 540
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.110 480111 370106 820108 230108 830105 880
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet63 34063 49061 16064 18064 33062 020
1324 Ledere av logistikk og transport mv.66 61066 57066 79067 35067 48066 690
1330 Ledere av IKT-enheter78 75078 86077 99081 59081 94079 430
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn54 79058 95054 33054 78059 03054 300
1342 Ledere av helsetjenester64 17074 30060 19064 83075 07060 870
1343 Ledere av eldreomsorg59 91063 19058 74060 06063 59058 820
1344 Ledere av sosialomsorg56 49059 09053 28057 80060 43054 790
1345 Ledere av utdanning og undervisning61 40063 13060 02061 89063 61060 560
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet94 71099 47085 05098 300103 16088 270
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting70 77073 25066 13072 39074 74068 190
1411 Hotellsjefer48 47050 10046 52047 21048 27045 890
1412 Restaurantsjefer41 74042 93039 70041 49042 91039 080
1420 Varehandelssjefer50 07055 77043 68051 36057 15044 970
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere52 84054 87050 80053 39055 68051 120
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter50 67059 66044 96050 75059 12045 760
2111 Fysikere og astronomer63 13066 07056 52063 46066 34057 330
2112 Meteorologer53 72055 66051 20053 63055 60051 190
2113 Kjemikere66 77069 83064 36066 98069 78064 720
2114 Geologer og geofysikere86 42090 52078 24085 29089 26077 730
2120 Matematikere, statistikere mv.55 81059 01052 26057 20060 52053 760
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.58 36060 33055 91059 35061 69056 670
2132 Sivilagronomer mv.55 27056 69053 58054 74056 24053 060
2133 Miljøvernrådgivere54 91058 99051 19056 12059 84052 540
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)59 58059 95057 80059 26059 50058 090
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)64 76065 89059 89065 62066 79060 670
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)62 30066 77057 95061 73066 22057 550
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)69 91070 82063 80070 92071 67066 160
2145 Sivilingeniører (kjemi)64 46068 72059 68064 84069 43059 540
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)82 56084 70076 70082 31084 41076 550
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)70 07073 24064 45070 65073 88064 940
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)71 89073 05066 35070 86071 80066 460
2152 Sivilingeniører (elektronikk)69 40070 21062 95069 75070 61063 180
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)61 07061 470:66 68067 610:
2161 Sivilarkitekter61 97064 87059 38062 73065 46060 330
2162 Landskapsarkitekter59 92062 24058 67060 74063 40059 360
2163 Produkt- og klesdesignere52 33056 68049 25054 44058 37051 550
2164 Arealplanleggere55 53057 01053 67055 72057 01053 930
2165 Landmålere, kartografer mv.53 17053 75051 96053 15053 77052 030
2166 Grafiske- og multimediadesignere47 68049 52045 86049 42051 70047 100
2211 Allmennpraktiserende leger71 75076 66067 39072 73078 21068 090
2212 Legespesialister85 58091 07080 67086 35091 96081 520
2221 Spesialsykepleiere50 27053 47049 89050 64053 76050 260
2222 Jordmødre54 740:54 73054 930:54 920
2223 Sykepleiere46 69048 86046 47047 02049 24046 780
2224 Vernepleiere45 53046 72045 15045 94047 11045 560
2250 Veterinærer54 70060 51052 75055 49061 95053 500
2261 Tannleger66 48070 69063 70066 38071 81062 800
2262 Farmasøyter53 70055 49053 26053 70055 48053 260
2263 Helse- og miljørådgivere::::::
2264 Fysioterapeuter42 90044 84042 30043 12044 76042 610
2265 Ernæringsfysiologer51 08057 90049 41051 14057 28049 450
2266 Audiografer og logopeder43 74043 75043 74044 57045 50044 330
2267 Ergoterapeuter42 07042 67041 99042 12042 54042 070
2269 Kiropraktorer mv.51 21052 520:50 40051 560:
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere51 53053 32049 75052 26054 01050 530
2320 Yrkesfaglærere46 22046 44045 99046 40046 60046 140
2330 Lektorer mv. (videregående skole)49 81050 00049 66049 87050 00049 770
2341 Grunnskolelærere46 17046 54046 05046 46046 78046 350
2342 Førskolelærere41 46040 79041 53041 62040 78041 720
2351 Spesialister i pedagogikk52 13054 94050 72051 76054 13050 660
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger45 67047 60045 50045 81047 26045 680
2353 Andre språklærere43 620:44 32043 500:44 640
2354 Andre musikklærere44 98044 71045 21045 41045 33045 490
2355 Andre lærere i estetiske fag39 870:40 01039 400:39 380
2356 Andre IKT-lærere::::::
2359 Andre lærere48 75050 99046 26049 68051 48047 660
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere60 37065 51055 97061 46066 61057 090
2412 Finans- og investeringsrådgivere63 34068 83057 16066 18072 29059 130
2413 Finansanalytikere64 15068 93057 84065 61070 49059 210
2421 Organisasjonsrådgivere mv.62 28068 61054 70063 55069 94056 020
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet50 71054 63048 48051 49055 40049 270
2423 Personal- og karriererådgivere56 02060 35054 38057 32061 54055 730
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling57 42058 27055 88057 31058 73054 850
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere51 67056 23048 70052 88057 31050 040
2432 Informasjonsrådgivere52 41055 34050 60054 05057 17052 050
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter63 45063 84060 24064 66065 04061 620
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter61 84063 02057 39064 14065 10060 580
2511 Systemanalytikere/-arkitekter63 59064 74059 75064 52065 79060 440
2512 Programvareutviklere60 46060 91056 84062 11062 73057 480
2513 Nett- og multimediautviklere50 87051 390:51 58052 650:
2514 Applikasjonsprogrammerere57 12057 840:59 42059 910:
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere60 81061 82057 02062 35063 41058 530
2521 Databasedesignere og -administratorer59 71060 97056 79059 44060 78056 010
2522 Systemadministratorer55 01056 57050 81056 33057 78052 230
2523 Nettverksansvarlige::.::.
2529 Sikkerhetsanalytikere mv.61 51062 26057 76063 53064 29059 800
2611 Jurister og advokater69 46075 19064 42070 95076 82065 920
2612 Dommere82 51085 53079 00083 73087 43079 530
2619 Andre juridiske yrker62 69068 17059 43060 74064 51058 660
2621 Arkivarer og kuratorer45 86047 35045 18046 62047 90046 000
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere43 04042 78043 11043 48043 19043 570
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi66 19071 39059 09067 12072 25060 250
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap58 47062 16055 67060 15063 80057 490
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag45 80046 42045 37046 62047 44046 040
2634 Psykologer55 25059 08054 14055 26059 14054 150
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt44 57045 74044 29044 76045 85044 470
2636 Geistlige yrker51 99051 96052 05052 15052 47051 570
2641 Forfattere mv.53 80056 72051 71055 02057 76053 170
2642 Journalister52 28053 98050 11053 77055 37051 780
2643 Oversettere, tolker mv.42 42042 62042 32043 49043 79043 340
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere43 17043 390:45 44045 220:
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere48 27048 61047 76048 90049 48048 070
2653 Koreografer og dansere41 24040 77041 43042 30041 79042 500
2654 Regissører54 14055 52051 96054 68055 27053 760
2655 Skuespillere42 59043 06042 05048 33047 81048 880
2656 Programledere i TV og radio54 22058 81050 50055 85057 88053 830
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker42 75046 44038 35048 940::
3112 Bygningsingeniører55 22055 90051 92056 01056 71052 670
3113 Elkraftingeniører60 19060 64056 59059 94060 39056 320
3114 Elektronikkingeniører58 74058 75058 71059 08059 10058 950
3115 Maskiningeniører55 01055 08054 20055 26055 26055 190
3116 Kjemiingeniører58 53063 97051 81056 24060 47051 490
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi71 93072 87066 48072 08073 00066 650
3118 Tekniske tegnere50 86051 87049 02052 03053 17049 910
3119 Andre ingeniører57 04057 58054 64057 35057 85055 190
3121 Arbeidsleder, bergfag57 22057 070:57 32057 130:
3122 Arbeidsleder, industri48 66048 82046 13049 33049 48046 920
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg53 83053 93049 78054 88055 02050 170
3131 Energikontrolloperatører55 68055 620:56 21056 300:
3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.::::::
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri53 08053 380:53 16053 300:
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg69 97070 15068 24068 04068 35065 300
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon47 59047 950:47 93048 320:
3139 Andre prosesskontrolloperatører::::::
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)41 88042 63041 40042 59042 96042 340
3142 Agroteknikere46 01047 04044 55046 98048 31045 210
3143 Skogteknikere47 54047 960:47 48047 810:
3151 Skipsmaskinister65 78065 850:67 17067 330:
3152 Dekksoffiserer og loser65 17065 40056 27066 36066 67055 150
3153 Flygere90 98091 280:88 77089 240:
3154 Flygeledere88 61091 48080 14093 73097 32083 300
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet63 70063 930:62 75062 910:
3211 Radiografer mv.45 44047 15044 79045 84047 58045 210
3212 Bioingeniører44 37046 21043 95044 79046 80044 330
3213 Reseptarer43 61042 08043 89044 06042 49044 370
3214 Protese- og tannteknikere45 41047 08043 60045 95047 82044 030
3230 Yrker innen alternativ medisin43 200:41 59044 810:43 130
3240 Dyrepleiere32 920:32 58033 400:33 180
3251 Tannpleiere42 170:42 22041 610:41 620
3254 Optikere46 81049 96044 89048 14051 75046 110
3256 Helsesekretærer35 82035 21035 83036 43036 58036 420
3257 Helse- og miljøkontrollører58 38063 02053 71058 93063 82054 260
3258 Ambulansepersonell44 07045 97041 30044 78046 89041 890
3259 Andre helseyrker41 74041 88041 63042 23042 42042 080
3311 Finansmeglere95 400108 73064 59095 990109 25066 330
3312 Kundebehandlere lån og kreditt55 36063 33049 03056 10063 50050 130
3313 Regnskapsførere50 49055 22048 26051 98057 17049 550
3315 Takstmenn50 63052 90043 87052 24054 34045 710
3321 Forsikringsagenter57 54062 01052 34058 86063 24053 800
3322 Selgere (engros)53 82055 80048 78055 39057 31050 420
3323 Innkjøpere52 33054 38049 51053 78055 74051 040
3324 Handels- og skipsmeglere104 840112 000:122 030132 03062 640
3331 Speditører og befraktere47 70049 48043 86048 58050 55044 500
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.50 91056 05046 10051 91058 13046 310
3333 Arbeidsformidlere41 13042 48039 48045 53046 58044 340
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere68 33073 44059 89073 01078 14064 630
3339 Andre yrker innen forretningstjenester::::::
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell56 38061 31052 42057 89063 67053 630
3342 Advokatsekretær43 130:42 89044 650:44 400
3343 Sjefssekretærer48 62056 05046 07048 07054 06046 030
3351 Tollere41 87042 91040 68042 41043 46041 180
3352 Skattefunksjonærer41 69043 53040 85042 55044 27041 750
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser39 38039 99039 19040 24040 71040 090
3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::::::
3355 Politibetjenter mv.51 52052 97048 60052 36053 73049 700
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning42 47045 27041 36043 08046 33041 750
3411 Privatetterforskere mv.:::::.
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt42 66043 30042 44042 87043 62042 610
3413 Religiøse yrker39 87039 93039 83040 86041 03040 770
3421 Idrettsutøvere44 30046 61029 10045 76048 19031 060
3422 Trenere og idrettsdommere39 96041 86036 49040 41042 34036 830
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører34 75034 82034 70035 74035 74035 730
3431 Fotografer og filmfotografer44 10046 00039 00046 16048 04041 120
3432 Interiørdesignere og dekoratører41 67046 26040 45043 05047 31041 830
3433 Tekniske konservatorer42 160::42 400::
3434 Sjefskokker37 69039 13036 32038 10039 19037 060
3439 Andre yrker innen estetiske fag44 10044 32043 79044 95045 51044 180
3511 Driftsteknikere, IKT52 62053 00051 02053 99054 32052 580
3512 Brukerstøtte, IKT46 57047 69044 17047 59048 87044 860
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT56 51056 850:57 88058 360:
3514 Internett-teknikere53 74058 03048 44054 94059 78049 630
3521 Teknikere innen radio og tv46 14046 32045 42047 74047 87047 310
3522 Teknikere innen telekom41 22042 08039 69041 72043 01039 720
4110 Kontormedarbeidere40 09042 30039 45040 80042 82040 200
4131 Stenografer mv.::::::
4132 Dataregistrere44 32046 00043 17046 97048 93045 240
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor38 32038 50038 17038 81038 82038 800
4212 Bingoverter, bookmakere mv.30 79030 19031 08031 32030 98031 460
4213 Pantelånere mv.::....
4214 Inkassomedarbeidere mv.41 23042 48040 51041 46042 78040 720
4221 Reisebyråmedarbeidere mv.39 08040 75038 38037 78040 22036 640
4222 Kundesentermedarbeidere38 74039 09038 48039 84040 25039 520
4223 Sentralbordoperatører36 63038 11036 23037 22038 21036 940
4224 Hotellresepsjonister31 27031 26031 28031 98031 81032 060
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere37 72036 47039 95039 87039 63040 240
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)36 47039 16033 87037 57040 56034 590
4227 Intervjuere26 08026 11026 05028 00028 33027 640
4229 Andre opplysningsmedarbeidere38 80037 40039 76041 43040 70041 860
4311 Regnskapsmedarbeidere44 56046 42044 05045 64047 26045 190
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere44 110:43 74045 530:45 120
4313 Lønningsmedarbeidere45 46046 76045 31046 09046 82046 010
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere39 07039 39037 38039 82040 19037 910
4322 Logistikkmedarbeidere45 63046 20044 08045 84046 15044 970
4323 Transportfunksjonærer42 78043 37040 60043 32043 71041 660
4411 Bibliotekassistenter36 83034 95037 48037 34034 89038 020
4412 Postbud og postsorterere36 09036 02036 20036 91036 86036 980
4413 Kodere mv.::::::
4415 Arkivassistenter41 62041 95041 50042 17042 05042 210
4416 Personalkontormedarbeidere47 680:47 53048 830:48 910
5111 Flyverter, båtverter mv.37 32038 82036 87040 09041 21039 770
5112 Konduktører49 76050 89048 01052 13053 03050 730
5113 Reiseledere og guider32 80033 36032 26033 99034 38033 640
5120 Kokker34 58035 07033 82035 27035 80034 470
5131 Servitører29 74030 47029 23029 85030 56029 360
5132 Bartendere29 80030 48029 08030 10030 90029 300
5141 Frisører31 38033 02031 22032 45033 03032 390
5142 Kosmetologer mv.32 94034 35032 83034 12035 67034 000
5151 Renholdsledere i virksomheter38 50040 06037 97038 91040 61038 320
5152 Husholdere39 960:39 33040 180:39 580
5153 Vaktmestre39 27039 45037 20039 89040 11037 670
5161 Astrologer mv.::.::.
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere43 57044 18042 51044 55045 29043 350
5164 Dyrepassere og - trenere mv.31 320:30 53032 380:31 940
5165 Kjøreskolelærere45 11045 66043 36046 08046 69044 140
5169 Andre personlige tjenesteytere37 33039 35033 72040 43042 52036 980
5211 Torghandlere46 59048 17043 57051 67053 040:
5212 Gateselgere, mat28 030:::::
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk37 570:35 41038 530:36 180
5222 Butikkavdelingssjefer39 93042 41038 27040 95043 55039 210
5223 Butikkmedarbeidere32 79034 54031 68033 76035 64032 510
5230 Billettselgere37 13038 64036 40038 05039 38037 440
5241 Mannekenger og modeller28 610:::::
5242 Demonstrasjonsselgere35 880:33 50037 000:35 210
5243 Dørselgere43 23042 400:41 69041 010:
5244 Telefon- og nettselgere37 46038 66036 00038 38039 53036 890
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)30 40032 30028 49031 86034 06029 380
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.28 57028 91028 31028 64029 12028 280
5249 Andre salgsmedarbeidere36 81037 24036 29038 47039 30037 470
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.32 80032 43032 88032 98032 73033 030
5312 Skoleassistenter32 14031 24032 51032 11031 28032 450
5321 Helsefagarbeidere40 55040 25040 60040 90040 73040 930
5322 Hjemmehjelper35 78036 65035 56036 16037 20035 900
5329 Andre pleiemedarbeidere37 69038 41037 44038 03038 75037 780
5411 Brannkonstabler49 03049 31043 37049 48049 80043 450
5413 Fengselsbetjenter42 00042 84040 75042 94043 73041 780
5414 Vektere35 72036 24034 10036 51037 30034 100
5419 Andre sikkerhetsarbeidere33 56034 07032 62034 07034 65033 130
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter31 94032 190:32 75033 030:
6112 Frukt- og bærprodusenter::::::
6113 Gartnere33 86034 90031 19034 26035 51031 310
6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster......
6121 Melke- og husdyrprodusenter30 37031 44027 92031 14032 39028 280
6122 Egg- og fjærfeprodusenter31 96032 15031 54034 40035 34032 380
6123 Birøktere mv.::::::
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere::::::
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)29 40029 53028 97030 41030 78029 250
6210 Skogbrukere35 26035 390:35 67035 760:
6221 Havbruksarbeidere44 77045 67039 48045 82046 67040 970
6222 Fiskere38 46039 79033 12041 02042 42034 370
6224 Fangstfolk::::::
7112 Murere38 73038 760:39 49039 570:
7113 Steinhoggere mv.40 47040 600:41 64041 740:
7114 Betongarbeidere41 75041 79036 28042 84042 90036 600
7115 Tømrere og snekkere37 07037 11033 44038 01038 06033 680
7119 Andre bygningsarbeidere37 99038 11029 66038 19038 35029 350
7121 Taktekkere38 54038 590:39 48039 500:
7122 Gulv- og flisleggere38 78038 770:40 28040 290:
7123 Gips- og sparklingsarbeidere::::::
7124 Isolatører mv.38 95038 990:38 47038 510:
7125 Glassarbeidere37 80037 830:38 54038 570:
7126 Rørleggere og VVS-montører41 45041 52036 59042 33042 40038 250
7127 Kuldemontører mv.44 15044 240:45 23045 280:
7131 Malere og byggtapetserere36 97037 04035 55037 69037 83035 280
7132 Overflatebehandlere og lakkerere38 23038 42034 15039 08039 26035 860
7133 Feiere, fasaderenholdere mv.37 41037 610:38 60038 800:
7211 Støpere39 16039 360:39 35039 490:
7212 Sveisere39 44039 42040 13040 42040 44039 540
7213 Kopper- og blikkenslagere38 64038 85029 31039 55039 79029 730
7214 Platearbeidere38 07038 120:38 48038 530:
7215 Riggere og spleisere45 13045 310:46 47046 580:
7221 Smeder38 76039 210:38 48039 030:
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.41 46041 620:41 88042 050:
7223 Metalldreiere mv.38 39038 74032 99038 76039 02034 440
7224 Metallslipere::::::
7231 Bilmekanikere37 42037 54031 15038 58038 73031 660
7232 Mekanikere innen flytekniske fag55 96056 79044 78058 54059 450:
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere42 57042 79036 68042 91043 14037 170
7234 Sykkelreparatører mv.34 00034 000:33 82033 810:
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører44 57044 910:45 88046 310:
7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::::::
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.37 31038 00036 74038 38039 42037 550
7314 Keramikere mv.::::::
7315 Glasshåndverkere::::::
7316 Dekormalere mv.::::::
7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::::::
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)33 000:33 05033 680:33 800
7319 Andre kunsthåndverkere36 35036 810:38 02038 000:
7321 Førtrykkere39 91040 16039 58040 69041 10040 170
7322 Trykkere38 28039 64032 77038 38039 80032 990
7323 Innbindere mv.33 99034 970:33 64034 510:
7411 Elektrikere42 38042 54036 32043 22043 40037 080
7412 Automatikere47 53048 07036 99048 46048 93038 950
7413 Energimontører42 70042 94036 08042 93043 23035 280
7421 Serviceelektronikere42 98042 59046 60043 15042 82046 100
7422 Tele- og IKT-installatører36 30036 45033 59036 65036 78034 610
7511 Slaktere, fiskehandlere mv.35 91037 12032 43036 73038 04033 070
7512 Bakere, konditorer mv.34 96037 33031 07035 15037 70031 470
7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon)::::.:
7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::::::
7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke::::::
7522 Møbelsnekkere35 99036 17033 17037 10037 27034 480
7531 Skreddere, buntmakere mv.36 820:37 10038 010:37 950
7532 Gradører::::::
7534 Møbeltapetserere mv.37 40038 14035 76037 12037 75035 520
7535 Skinnberedere og garvere38 140:::::
7536 Skomakere::::::
7541 Yrkesdykkere47 42047 470:48 80048 870:
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere55 58055 630:59 14059 230:
7543 Produkttestere (ikke matprodukter)::::::
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere41 29041 710:41 51042 030:
7549 Andre håndverkere31 850:31 78032 990:32 960
8111 Bergfagarbeidere43 24043 380:44 14044 370:
8112 Prosessoperatører (oppredning)49 12049 790:49 46049 780:
8113 Operatører innen boring mv.62 27062 52059 27062 82063 18058 580
8114 Operatører innen produksjon av betong mv.38 43038 430:38 86038 850:
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag39 58039 72038 49039 37039 62037 380
8122 Operatører innen metallflatebehandling......
8131 Operatører innen kjemisk industri44 78045 29042 06046 35046 84043 710
8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::::::
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter38 47038 610:40 03040 120:
8142 Operatører innen plastprodukter37 19037 52035 02037 61038 02035 130
8143 Operatører innen papirprodukter34 57035 000:34 76035 270:
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører33 140::35 390::
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.36 23037 48034 72036 06037 48034 390
8153 Industrisyere33 76032 33034 17034 22033 15034 550
8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::::::
8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding...::.
8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::::::
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører32 54032 23032 71032 85032 62032 970
8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær......
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon36 08036 95034 55036 54037 45034 940
8171 Operatører innen treforedling36 73037 20033 72037 62037 97035 300
8172 Operatører innen trelastproduksjon35 24035 32034 34036 15036 24035 140
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon36 62036 99034 71037 36037 71035 390
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører43 68043 620:44 33044 340:
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører39 98041 23037 72041 19042 27039 140
8189 Andre stasjonære maskinoperatører......
8211 Montører av mekaniske produkter39 43039 560:40 51040 630:
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter39 63041 01036 46040 77042 11037 730
8219 Andre montører::.::.
8311 Lokomotiv og T-baneførere56 25056 78051 47057 01057 55052 340
8312 Skiftekonduktører mv50 720:::::
8322 Bil-, drosje- og varebilførere34 14034 24032 96034 22034 33033 000
8331 Bussjåfører og trikkeførere36 84036 85036 76037 42037 43037 400
8332 Lastebil- og trailersjåfører38 29038 33036 37039 07039 14036 380
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere37 48037 530:38 32038 410:
8342 Anleggsmaskinførere41 48041 60037 66042 14042 28037 880
8343 Kran- og heisførere mv.43 25043 480:44 20044 420:
8344 Truckførere37 53037 550:38 25038 280:
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)43 45043 84036 02044 37044 75036 800
9111 Renholdere i private hjem31 520:31 58032 510:32 470
9112 Renholdere i virksomheter33 27033 79033 12033 57034 07033 410
9122 Bilvaskere32 20032 41029 82033 36033 64030 450
9123 Vinduspussere::::::
9129 Andre rengjørere::::::
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon27 25028 190:28 94029 910:
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon26 09028 29024 96026 50029 74024 710
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk28 52028 89027 12029 20029 59027 710
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.32 81033 17030 67033 58033 80032 480
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk::::::
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk32 800::35 790::
9311 Hjelpearbeidere i bergverk::.:::
9312 Hjelpearbeidere i anlegg37 71037 84033 77038 47038 63034 410
9313 Hjelpearbeidere i bygg34 12034 19032 21034 91035 01032 620
9321 Håndpakkere mv.35 66036 33034 69035 91037 08034 210
9329 Andre hjelpearbeidere i industri37 34037 77034 74039 17039 84035 400
9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy......
9333 Laste- og lossearbeidere36 06036 46032 59037 26037 67033 170
9334 Varepåfyllere31 47031 62030 83031 99032 31030 680
9412 Kjøkkenassistenter29 86029 04030 25030 56029 62030 970
9510 Reklamedistributører mv.36 24036 310:37 35037 710:
9611 Renovasjonsarbeidere36 48036 59035 20037 17037 28035 860
9612 Gjenvinningsarbeidere34 17034 71031 29035 31035 71032 830
9613 Gatefeiere mv.::::::
9621 Bud mv.31 75031 71031 88033 72033 84033 280
9622 Altmuligmann34 04034 50031 69035 10035 44033 430
9623 Måleravlesere mv.37 51038 920:37 440::
9629 Andre hjelpearbeidere31 28032 19030 42032 81033 68032 000
Standardtegn i tabeller
12525: Månedslønn, etter statistikkmål, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Månedslønn (kr)
20192020
Gjennomsnitt
Innvandrere
Alle land42 25043 420
Norden51 26052 790
Vest-Europa ellers52 03053 330
EU-land i Øst-Europa38 02039 150
Øst-Europa ellers42 65043 760
Nord-Amerika og Oseania55 26056 350
Asia40 01041 090
Afrika37 44038 300
Sør- og Mellom-Amerika43 07044 370
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter statistikkmål, sektor, statistikkvariabel og år
Månedslønn (kr)
201520162017201820192020
Gjennomsnitt
Sum alle sektorer42 58043 64044 66046 01047 72048 750
Privat sektor og offentlige eide foretak43 17044 02044 95046 39048 12049 460
Kommuneforvaltningen38 62040 05041 31042 16043 81044 120
Statsforvaltningen45 72047 26048 46050 19051 82052 460
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkmål, statistikkvariabel og år
Gjennomsnitt
Månedslønn (kr)Avtalt månedslønn (kr)Uregelmessige tillegg (kr)Bonus (kr)Overtidsgodtgjørelse (kr)
2019202020192020201920202019202020192020
10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri43 78044 33041 08041 5601 7701 8209309502 2902 380
13-15 Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri41 45042 99040 17041 810480430800760740810
16 Trelast- og trevareindustri41 08041 95039 79040 6907908205004401 4101 450
17 Papir- og papirvareindustri44 85045 91042 36043 2801 7501 5307401 0903 0202 780
18 Trykking, grafisk industri43 16043 28041 70042 0108307706305001 180870
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri58 86059 07053 95054 4301 9701 8702 9402 7702 5502 250
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri46 03046 85043 81044 5301 3301 2208801 1002 5202 490
24 Metallindustri53 10053 74048 92049 5702 2002 0701 9902 1002 4302 080
25 Metallvareindustri45 38046 74043 67045 0301 1201 0105907002 6202 220
26-27 Data- og elektrisk utstyrsindustri56 44057 35053 96054 4509201 0701 5601 8302 4202 210
28 Maskinindustri55 11054 96051 43052 0001 8001 3901 8801 5703 7402 760
29-30 Annen verkstedindustri50 37051 23047 23048 2302 2901 7808501 2103 1902 420
31-32 Møbelindustri og annen industri43 82044 53042 81043 630340250670660760850
33 Maskinreparasjon og -installasjon49 42050 14046 79047 5901 9301 8007007503 6703 330
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), yrke, statistikkvariabel, statistikkmål og år
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
201520162017201820192020
F Bygge- og anleggsvirksomhet
Alle yrker39 82041 19042 24043 53044 98046 110
Ledere59 57061 74063 71065 86068 19069 790
Administrerende direktører62 47064 92067 71069 36072 77075 530
Akademiske yrker58 65059 59060 94063 14064 37065 360
Høyskoleyrker48 79050 94052 22054 06055 63056 800
Kontoryrker37 96038 97040 04041 55043 10043 540
Salgs- og serviceyrker34 38035 58036 84037 73038 69039 590
Bønder, fiskere mv.32 77034 10035 85036 70037 07037 670
Håndverkere35 40036 68037 56038 59039 75040 710
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.36 70038 06039 10040 32041 57042 350
Renholdere, hjelpearbeidere mv.32 47033 35034 07035 34036 49037 250
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkvariabel, statistikkmål, sektor og år
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
20192020201920202019202020192020
85.1-85.2 Førskole- og grunnskoleundervisning44 38044 65042 17042 67044 48044 74048 06048 600
85.3 Undervisning på videregående skoles nivå47 83047 85048 24048 68047 79047 76047 11047 600
85.4 Undervisning i høyere utdanning50 00050 78052 13053 39052 56052 07049 79050 540
85.5-85.6 Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning45 58045 93044 33044 88046 68046 870::
88.911 Barnehager37 13037 30036 98037 14037 26037 45036 35036 770
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning og kjønn. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken bygger på data fra a-ordningen.

Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for avtalt arbeidstid. Statistikken omfatter følgelig ikke naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende. Alle lønnsbegrepene er før skatt, altså bruttolønn.

Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er kontant kompensasjon knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig. Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid (eksempel på uregelmessig tillegg for ikke arbeidet tid er beredskapsvakt hjemme).

Bonuser

Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer mv. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Overtidsgodtgjørelse

Overtidsgodtgjørelse omfatter kun kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønna. Overtidsgodtgjørelse er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn, men egne tall for overtidsgodtgjørelse publiseres i statistikken.

Overtidstimer

Overtidstimer omfatter kun de timene som det er betalt godtgjørelse for, ikke timer som går til avspasering. I enkelte næringer er det ikke uvanlig at overtidstimer blir godtgjort med både betaling og tid til avspasering. I slike tilfeller rapporteres alle timene og den kontante ytelsen rapporteres under overtidsgodtgjørelse.

Årslønn

Årslønn i lønnsstatistikken er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året. Den omfatter de tre hovedelementene i månedslønnsbegrepet: avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsgodtgjørelse relaterer seg til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden, og er ikke inkludert i årslønnsbegrepet. Det samme gjelder naturalytelser, feriepengetillegg og sluttvederlag. Etterbetalinger inkluderes i årslønnsberegningen, og plasseres i den måneden de faktisk kommer til utbetaling.

Årslønna beregnes på aggregert nivå per sektor og næringshovedområde, og omfatter både hel- og deltidsansatte. Deltidsansattes lønn er omregnet til heltidslønn (se: heltidsekvivalenter). Et fullt årsverk for heltidsansatte utgjør her ikke det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Forskjeller kan for eksempel skyldes omfang av skift- og turnusarbeid.

Utgangspunktet for beregning av årslønn er en enkel modell der gjennomsnittlig årslønn uttrykkes som summen av gjennomsnittslønna for alle måneder i ett kalenderår. Utviklingen (profilen) på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av gjennomsnittlig lønn måned for måned, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året.

For beregningsopplegg av årslønn i perioden fra 1997 til 2015, se: Dokumentasjon av beregningsopplegg for årslønn

Heltid og deltid

Fra og med 2015 defineres heltidsansatte som ansatte med stillingsprosent lik 100. Alle med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte. Ved å kombinere informasjon om stillingsprosent og antall timer i full stilling, beregnes en avtalt arbeidstid per uke for hver ansatt. Majoriteten av de heltidsansatte har en ukentlig avtalt arbeidstid på 37,5 timer.

Avtalt arbeidstid

Avtalt arbeidstid defineres som avtalt arbeidstid per uke. Det gjøres ingen fradrag for fravær grunnet ferie, sykdom, permisjon med eller uten lønn e.l. Avtalt arbeidstid beregnes ut fra stillingsprosent og antall timer i full stilling.

Heltidsekvivalenter

For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn med de heltidsansatte slik at man kan beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte.

Alder og kjønn

Alder og kjønn er avledet av fødselsnummer.

Jobber (arbeidsforhold)

Analyseenheten i statistikken er jobber (arbeidsforhold) per virksomhet. Begrepene «jobb» og «arbeidsforhold» brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold /jobber i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold/jobber i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold/en jobb.

Innvandringskategori

Bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregister og inkluderer også midlertidige innflyttere med planlagt opphold i Norge på seks måneder eller mer.

Ikke-bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge.

Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og som har innvandret til Norge. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB.

Landbakgrunn

For personer født i utlandet, er ‘landbakgrunn’ (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller hvor foreldrene har ulikt fødeland, definerer mors fødeland ’landbakgrunn’. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen: mormor, morfar, farmor, farfar. For personer som har et midlertidig personnummer (D-nummer) har vi kun opplysninger om statsborgerskap.

Utdanningsgruppering

Utdanningsnivå er hentet fra Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB) og blir gruppert etter lengden på utdanningen i samsvar med Norsk standard for utdanningsgruppering (C617)

Fra og med 2011 er det inkludert resultater fra spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet i NUDB. Denne spørreundersøkelsen førte til at andelen uoppgitt i befolkningens høyeste utdanningsnivå ble redusert fra om lag 43 prosent til 20 prosent. Dette får utslag i lønnsstatistikken fra og med 2012. Mer informasjon om spørreundersøkelsen:

Undersøkelse om utdanning i utlandet

Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet

Lærlinger

En lærling er en person som har tegnet kontrakt med en arbeidsgiver og er knyttet til arbeid i en bestemt virksomhet eller et opplæringskontor og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år – ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Elever i fagopplæring i skole er også definert som lærlinger. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass.

Sektor

Sektor baserer seg på institusjonell sektorgruppering og hentes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). I tabellene benyttes følgende tredeling:

 1. Statlig forvaltning (statsforvaltningen): omfatter stats- og trygdeforvaltningen. Helseforetakene er inkludert.
 2. Kommunal- og fylkeskommunal forvaltning (kommuneforvaltningen): omfatter kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Består av virksomheter som ikke er næringsrettet, dvs. vei, skole, kultur mv.
 3. Privat sektor og offentlig foretak: Omfatter privat næringsvirksomhet og offentlig kontrollerte foretak som ikke er med i stats- eller kommuneforvaltningen. Offentlig kontrollerte foretak omfatter her statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen. Eksempler på slike foretak per mars 2020: statens forretningsdrift (statens kartverk, de regionale sykehusapotekene, mv.), statlige eide aksjeselskaper mv. (Equinor, Statnett, Statkraft, Mesta, Vinmonopolet, Telenor, mv), kommunale foretak med ubegrenset ansvar (inkluderer kommunale foretak (KS) og interkommunale foretak (IKF)), kommunalt eide aksjeselskap mv., Norges Bank, statlige låneinstitusjoner mv.

Sektor er kodet etter Standard for institusjonell sektorgruppering.

Yrke

Opplysninger om yrke baserer seg på standard for yrkesklassifisering (STYRK08). Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavene. Det vil si at yrkeskoden skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje.

Arbeidsgivere rapporterer 7-siffer yrkeskode etter gammel standard for yrkesklassifisering (STYRK98) i a-ordningen. SSB foretar en omkoding av alle 7 siffer kodene til 4 siffer STYRK-08. Denne tabellen viser omkodingen: Korrespondansetabell mellom yrkeskatalogen, basert på STYRK-98.

Mer informasjon om yrkeskoder i artikkelen Om variabelen yrke (gjelder f.o.m. 2015).

Vi mangler opplysninger om yrke for utenlandske oppdragstakere som kun er rapportert til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister. Feil i rapporteringen gjør også at SSB mangler yrkesopplysninger for en del arbeidsforhold. I tillegg var det frivillig for arbeidsgivere å rapportere yrkeskode i a-ordningen for gruppen frilansere, oppdragstakere og honorarpersoner fra 2015 til mars 2019. Fra og med april 2019 var yrkeskode obligatorisk også for denne gruppen. Sistnevnte bidrar til en stor nedgang i antall med uoppgitt yrke mellom 2018 og 2019.

Standard klassifikasjoner

Navn: Lønn

Emne: Arbeid og lønn

8. februar 2022

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Nasjonalt nivå. Fylke. Kommune.

Hyppighet: Årlig med november måned som referansemåned.

Aktualitet: Statistikken blir publisert i februar påfølgende år.

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 Rapportering skjer innen 18 måneder etter utgangen av tellingsåret.

Grunnlagsfiler for lønnsstatistikken blir lagret.

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere uavhengig næringstilknytning og arbeidstid. Statistikken ble etablert i 1997, basert på utvalgsundersøkelser i privat sektor og registerinformasjon i offentlig sektor.

Det er to brudd i tidsserien i lønnsstatistikken, i 2008 og 2015.

1997-2008: Lønnsstatistikken var basert på gammel Standard for næringsgruppering (SN2002), og ligger som avsluttede serier i Statistikkbanken.

2008-2015: Fra og med 2009 ble det tatt i bruk ny norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) . Tallene for 2008 ble regnet om etter den nye standarden. For 2015 ble tallene basert på informasjon fra a-ordningen, men for å få sammenlignbarhet mot 2014 ble tallene utarbeidet på grunnlag av et utvalg av foretak fra a-ordningen i 2015 med samme utvalgsmodell som ble benyttet i lønnsstatistikken frem til og med 2014. Denne tidsserien ligger som avsluttede tall i Statistikkbanken.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fulltelling fra registre i offentlig sektor. Fra og med 2015 ble utvalgsundersøkelsen i privat sektor og de offentlige registrene erstattet av a-ordningen.

2015-: Fra og med 2015 baseres statistikken på fulltelling fra a-ordningen, og nye tidsserier i statistikkbanken med 2015 som startår er derfor opprettet. Det er også et brudd i tidsserien knyttet til at yrkesinformasjonen i den nye serien er basert på ny yrkesstandard i henhold til Standard for yrkesklassifisering-08 (STYRK-08). Arbeidsgivere innrapporterer de ansatte etter den tidligere yrkesstandarden STYRK-98, deretter foretar SSB en konvertering fra den tidligere til den nåværende standarden.

Se mer informasjon om bruddet i tidsserien under «Produksjon».

Sentrale brukere er Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), forsknings- og utredningsinstitutter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Eurostat, media, næringsliv og enkeltpersoner. Statistikken benyttes som input internt i SSB i arbeidskraftsregnskapet og i kvartalsvise lønnsindekser.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne .

Den årlige lønnsstatistikken er nært knyttet til den kvartalsvise statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn». Begge bygger på data fra a-ordningen.

Utviklingen i avtalt lønn i den årlige og den kvartalsvise lønnsstatistikken er direkte sammenlignbar, men utviklingen i månedslønn kan ikke sammenlignes. Årsaken til dette er at uregelmessige tillegg og bonuser beregnes som et snitt over året i den årlige lønnsstatistikken, mens gjennomsnittet i den kvartalsvise lønnsindeksen kun beregnes for gjeldende kvartal.

I begge statistikkene brukes også begrepet jobber/arbeidsforhold, men er ikke definert likt. Det er Antall arbeidsforhold og lønn som gir fullstendig tall på antall jobber. Hovedforskjellen mellom antall jobber med lønn i lønnsstatistikken og antall jobber i statistikken Antall arbeidsforhold og lønn, er at sistnevnte også omfatter jobber hvor det er utbetalt andre lønnstyper enn det som inngår i lønnsstatistikken (f.eks. honorar) samt noen grupper som ikke har mottatt lønn i statistikkmåneden. Sistnevnte gruppe omfatter bl.a. personer som mottar ytelser fra NAV som erstatter lønn (sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger) samt ulønnede permisjoner og permitteringer med en forventet varighet på under 90 dager. I den årlige lønnsstatistikken er det kun aktive arbeidsforhold med lønn i tellingsmåneden som inngår. Statistikken avgrenser populasjonen med formål om å måle lønn, ikke antall jobber. Derfor omfatter lønnsstatistikken kun jobber hvor det er utbetalt lønn etter lønnsstatistikkens lønnsbegrep, dvs. har utbetalt fastlønn, timelønn, faste tillegg, uregelmessige tillegg, og/eller bonus. Antallene som oppgis i lønnsstatistikken er derfor ikke et mål på antall jobber i de ulike yrkesgrupper, næringer, sektorer, osv.

Registerbasert sysselsettingsstatistikk benytter også det samme datagrunnlaget fra a-ordningen som en av kildene til statistikk over antall sysselsatte. Denne statistikken omfatter også selvstendig næringsdrivende, men er avgrenset til bosatte 15-74 år. Se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar.

For mer informasjon om forskjellen mellom lønnsstatistikk og sysselsettingsstatistikk se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/hvorfor-er-ikke-lonnsstatistikken-en-sysselsettingsstatistikk.

Nasjonalregnskapet utarbeider tall over påløpt årslønn på basis av data fra a-ordningen. Dette begrepet er relativt nært knyttet til årslønn i lønnsstistikken, men har noen forskjeller. Nasjonalregnskapet inkluderer i motsetning til lønnsstatistikken også utenlandske arbeidstakere i utenriks sjøfart. Populasjonen i nasjonalregnskapet er alle lønnstakere i bedriftene som inngår i produksjonsavgrensningen for Norge, det vil si alle lønnstakere som bidrar til norsk verdiskaping.

«Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå § 10 jf. lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 3.»

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006

Kommisjonsforordninger som også regulerer lønnsstatistikken:

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 1022/2009, (EU) nr. 317/2013 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 1726/1999 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1737/2005 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 698/2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009 og (EF) nr. 317/2013

Lønnsstatistikken i SSB er bygget opp omkring de europeiske forordningene for måling av lønn, i tillegg til at nasjonale behov knyttet til blant annet lønnsforhandlinger er ivaretatt.

Rapporteringsenheten i lønnsstatistikken er foretak. Hvert foretak omfatter en eller flere virksomheter (underenheter) som grupperes etter sektor i henhold til Standard for institusjonell sektorgruppering, og næringstilknytning i henhold til Standard for næringsgruppering (SN2007). Analyseenheten i statistikken er arbeidsforhold per virksomhet. En lønnstaker kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, men arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett. Antallet arbeidsforhold vil dermed overstige antall lønnstakere i populasjonen.

Populasjonen i lønnsstatistikken er nært knyttet til hvem som faktisk mottar lønn i en gitt periode. Hva som regnes som lønn blir dermed en avgjørende faktor for populasjonsforståelsen. Lønnsbegrepet er i utgangspunktet begrenset til å omfatte kontante ytelser for avtalt arbeid, og er noe smalere enn for eksempel i nasjonalregnskapet.

Statistikken omfatter ikke naturalytelser, forsikringer, trekkfrie utgiftsgodtgjørelser eller lignende. Videre avgrenses det kontante beløpet til å omfatte beløp utbetalt for den jobben/stillingen de tilhører. Av dette følger at heller ikke kontante ytelser som sluttvederlag, styrehonorar, honorarer for andre råd/utvalg eller fungeringstillegg inngår i lønnsbegrepet. Overtidsgodtgjørelse inngår i statistikken som egen lønnsvariabel, men inngår ikke i månedslønnen.

Det er for øvrig utover dette ingen begrensning knyttet til egenskaper ved lønnstakeren (arbeidstid, hovedstilling/bistilling, bosatt/ikke bosatt, alder, yrke, midlertidighet eller lignende). Selvstendig næringsdrivende eller vernepliktige inkluderes ikke.

Avgrensingen av hvilke jobber/arbeidsforhold som inngår i statistikken er som følger:

 1. Arbeidsforhold til personer som er ansatt i referanseuken i november, som er tellingsmåneden, inkluderes (regnes som sysselsatt).
 2. Lønnstakeren må ha mottatt fastlønn eller timelønn for arbeidsforholdet i løpet av tellingsmåneden.

Referanseuken er uken som inneholder den 16., som stort sett er 3. uke i tellingsmåneden.

Praktiske utfordringer ved populasjonsavgrensningen er i stor grad knyttet til å avgjøre hva slags lønnsutbetaling lønnstakeren har mottatt for arbeidsforholdet i tellingsmåneden, samt å vurdere lønnen opp mot informasjon om ansettelsesforholdet, altså om lønnstakeren gjennom arbeidsforholdet er ansatt, har utført arbeid og fått utbetalt lønn for dette i tellingsmåneden.

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-ordningen (https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/). A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk.

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må månedlig levere a-melding. Datagrunnlaget omfatter dermed alle lønnstakere i alle foretak i de næringer lønnsstatistikkene dekker.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fra registre i offentlig sektor. Det ble innhentet informasjon om blant annet avtalt lønn, bonus, uregelmessige tillegg og arbeidstid til den enkelte ansatte i virksomheten.

Datainnsamling

Statistikken har ingen egen datainnsamling, men baserer seg på en rekke ulike registre. Data fra a-ordningen innhentes månedlig fra Skatteetaten som forvalter a-ordningen på vegne av de tre eieretatene: Skatteetaten, NAV og SSB. Variabler som arbeidsstedskommune og næring innhentes fra Enhetsregisteret og SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF). Personrelaterte kjennemerker innhentes fra Det sentrale folkeregisteret (DSF).

Editering

Det gjennomføres kontroller i flere ledd:

 • Forretningsregler i mottaket hos Skatteetaten
 • I SSBs produksjonssystem for lønn og sysselsetting

Forretningsregler (kontroller) i mottaket hos Skatteetaten:

Etter at a-meldingen er mottatt av Skatteetaten kjøres det en rekke forretningsregler (kontroller) for å avdekke feil/mangler i de innleverte opplysningene. Små og mellomstore opplysningspliktige får tilbakemelding i løpet av kort tid (under ett minutt), mens store opplysningspliktige må vente litt lenger. Tilbakemeldingen fra Skatteetaten inneholder bl.a. alle avvik som er avdekket dokumentert med hvor i meldingen avviket er og hvilken forretningsregel som er brutt.

Forretningsregler og feilmeldinger er dokumentert på a-ordningen sine sider: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/

Kontroller i SSBs produksjonssystem:

I produksjonsopplegget gjennomføres det en rekke kontroller og automatiske tiltak, der formålet er å sikre datakvaliteten for statistikkformål. Vi skiller på tre typer kontroller:

a) Automatiske kontroller og tiltak

b) Rapporter (overvåking)

c) Manuelle kontroller

I tillegg til dette vil det bli gjennomført kontroller løpende gjennom året uavhengig av publisering.

Kontroller som har som formål å avdekke feil og mangler som bør korrigeres, er stort sett rettet mot arbeidsforhold. Det er laget mange kontroller som viser feil og mangler ved timeantall fulltid og stillingsprosent, kombinert med andre kjennemerker som type arbeidsforhold og arbeidstidsordning, bl.a:

 • Timeantall fulltid mangler
 • Timeantall fulltid sannsynlig feilrapportert
 • Timeantall fulltid avviker fra rapportert arbeidstidsordning
 • Timeantall fulltid ekstremt høyt eller lavt
 • Stillingsprosent mangler

I produksjonsopplegget blir mange registrerte arbeidsforhold fjernet (anses ikke som aktive) fordi det ikke er registrert lønn på arbeidsforholdet i referansemåneden. Dette vil kunne gjelde sesongarbeidere som ikke har utført arbeid i referansemåneden (og derfor ikke har fått lønn), der det (feilaktig) ikke er meldt sluttdato på opphørte arbeidsforhold, og tilfeller der personer feilaktig har blitt rapportert med aktivt arbeidsforhold (f. eks. personer på vikarlister som ikke har utført arbeid i perioden).

Kontroll og editering av lønnsstatistikken foregår i flere ledd, der de fleste operasjonene er automatisert, både med hensyn til selve kontrollen og korrigeringen som følger. Ved mottak av data fra a-ordningen foretas det kontroll av en rekke sentrale variabler. Videre skjer det kontroll av lønnsdataene, både på mikro- og makronivå.

A-meldingen er basert på et kontantprinsipp, det vil si at kroner (lønn) innrapporteres i den måneden de utbetales til de ansatte. Dette betyr at utbetalt lønn i enkelte tilfeller vil avvike fra avtalt månedslønn for en ansatt. Eksempelvis kan dette skje ved etterbetaling av lønnsoppgjør. I slike tilfeller vil SSB beregne den avtalte månedslønnen ved å sammenholde informasjon fra flere måneder sett i sammenheng.

Åpenbare feil og mangler i lønnsrapporteringen utløser imputering av verdier ved hjelp av statistiske metoder. Omfanget av dette er om lag 5 prosent av det samlede antall arbeidsforhold. Imputeringen kan skje fra en tidligere periode eller fra et tilsvarende (sammenlignbart) arbeidsforhold.

Fra og med frigivingen av november 2020 er det tatt i bruk en ny metode for beregning av arbeidstid, dette er gjort på alle årganger av statistikken fra og med november 2016. Denne endringer medfører først og fremst at vi justerer avtalt arbeidstid for jobber der vi mangler eller har mangelfull informasjon om den avtalte arbeidstiden som er innrapportert av arbeidsgivere gjennom a-ordningen. En mer detaljert beskrivelse av metodikken er beskrevet i artikkelen det lenkes til over. Samlet er det om lag 6 prosent av jobbene som får en endring i den avtalte arbeidstiden.

Strukturelle endringer i næringene har betydning for statistikken. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, hvor mange som har endret arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen.

Beregninger

Siden statistikken utelukkende er basert på registerdata er de statistikken stort sett konsentrert om presentasjon av opptellinger av gjennomsnitt, median, kvartilsgrenser og andre mål for fordeling. Se ellers heltidsekvivalenter og kontroller og feilretting over. Likevel vil det forekomme feil i innrapportering eller frafall som påvirker resultatene (se også feilkilder og usikkerhet).

Ikke relevant.

Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå og SSBs regler for konfidensialitet følges. Konfidensialitet sikres på følgende måte:

1) Hvis det er færre enn tre foretak bak tallene – prikker

2) Hvis ett foretak står for mer enn 90 prosent av alle arbeidsforholdene eller mer enn 90 prosent av summen av alle månedslønnene i alt – prikker og gjelder alle tabeller som fordeles på næring, sektor og region

3) Hvis to foretak står for mer enn 95 prosent av alle arbeidsforholdene eller mer enn 95 prosent av summen av alle månedslønnene – prikker og gjelder alle tabeller som fordeles på næring, sektor og region

4) I tillegg: undertrykkes tall med færre enn 100 arbeidsforhold bak

Siste punkt sikrer både personvern, kvalitet og bidrar til å redusere kostnadene ved produksjonen av lønnsstatistikken ved at vi unngår at enkelte ekstreme lønninger, høye eller lave, påvirker resultatene unødig.

Referanseperiode ble endret fra september til november ved publiseringen i februar 2021. Det foreligger sammenlignbare tall tilbake til november 2016. Tall for 2015 er per september og etter gammel metode for beregning av arbeidstid og dermed ikke direkte sammenlignbar med tallene fra og med 2016 (se informasjon om ny metode for behandling av arbeidstid lenger ned under «Datainnsamling, editeringer og beregninger»).

Det foreligger sammenlignbare tall til september 2015, se tabeller under «avslutta tabeller» i statistikkbanken. For mer informasjon om sammenliknbarhet bakover i tid, se ‘Formål og historie’.

Tall for lønn er delvis sammenlignbare med lønn som oppgis i statistikken ‘Antall arbeidsforhold og lønn’ som kommer kvartalsvis (se «Sammenheng med annen statistikk»).

Ny metode for behandling av arbeidstid

Fra og med publiseringen av tall fra november 2020 ble en ny metode for beregning av arbeidstid som er ufullstendig rapportert tatt i bruk i statistikken. Endringen blir tilbakeført til årgangene fra og med november 2016. Endringen påvirker fordelingen av jobber, men også beregningen av lønn for de som får ny arbeidstid. Metoden bidrar ikke til større systematiske endringer mellom grupper, og i de fleste tilfeller vil antallet jobber være lite påvirket sammenlignet med tidligere publisert statistikk.

Kommune- og regionreform

Fra og med 1.kvartal 2020 påvirkes statistikken av kommune- og regionreformen som ble gjennomført 1.januar 2020. Ved reformen opphørte en del virksomheter i de tidligere kommunene/fylkene, og arbeidsforhold i disse ble overført til eksisterende eller nyopprettede virksomheter i de nye kommunene/regionene.

A-ordningen er hovedkilden til denne statistikken. Kvaliteten til a-ordningen er god, med det vil likevel kunne være feil og mangler i dataene.

Måle- og bearbeidingsfeil

Det kan oppstå feil/mangler ved at opplysningspliktige mistolker og innrapporterer feil (målefeil). Videre kan det oppstå feil på gjennom behandling av dataene i SSB (bearbeidingsfeil). Eksempel på sistnevnte kan være SSBs vurdering av hvilke jobber (arbeidsforhold) som skal regnes som aktive. Informasjon om lønn brukes her som hovedkriterium. For gruppen «frilansere/oppdragstakere m.m.» (omfatter også styremedlemmer, folkevalgte, fosterforeldre, støttekontakter, personer med omsorgslønn mv.) er det for eksempel kun krav om å rapportere jobber (arbeidsforhold) i a-ordningen når det utbetales lønn, og det er derfor vanskelig å identifisere når arbeidet faktisk er utført. Det vil si at en del personer i denne gruppen ikke blir inkludert i statistikken. Kun frilansere/oppdragstakere med fast- og eller timelønn blir inkludert i lønnsstatistikken.

Det er noe indikasjon på en gradvis bedre rapportering i a-ordningen fra 2015 til 2016, selv om rapporteringen anses som god også i innføringsåret (2015).

Registerfeil kan oppstå ved at eventuelle feil eller mangler i register som påkobles statistikkgrunnlaget har feil eller mangler i identifisering, klassifisering eller koding. For eksempel vil kobling mot Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) som har opplysninger om blant annet næring og sektor kan føre til at virksomheter blir plassert feil. Feil eller skjevheter i registrering i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) vil også føre til feil i statistikken.

Frafallsfeil

Manglende rapportering til a-meldingen vil kunne gi enhetsfrafall i lønnsstatistikken. Partielt frafall i flere av de postene som samles inn og brukes i lønnsstatistikken kan ofte beregnes logisk ut fra de andre opplysningene som innrapporteres, eventuelt imputeres fra tidligere perioder.

Observasjoner kan også forkastes på grunnlag av manglende opplysninger og/eller feil verdier på variabler. Ved åpenbar feilrapportering vil lønnen kunne imputeres ved hjelp av statistiske metoder. Det samme gjelder arbeidstid, som er sentral for å beregne månedslønn og månedslønn per heltidsekvivalent.

Ikke relevant.

Kontakt

Arbeidsmarked og lønn

arbeidsmarked@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen

magnus.johnsen@ssb.no

40 90 23 75

Fredrik Steinrem Edelmann

fredrik.edelmann@ssb.no

40 90 24 60

Knut Håkon Grini

knut.grini@ssb.no

48 20 51 63