De 25 best betalte yrkene i 2023
De 25 best betalte yrkene i 2023
Gjennomsnittlig månedslønnJobber¹
Ledere av olje- og gassutvinning mv.125 9308 400
Handels- og skipsmeglere123 560779
Ledere av forsikring og finansvirksomhet113 5005 249
Toppledere i offentlig administrasjon113 210987
Finans- og økonomisjefer105 4509 014
Flygere104 2202 198
Finansmeglere102 7304 944
Legespesialister102 27018 941
Geologer og geofysikere100 7002 724
Administrerende direktører96 82039 894
Dommere96 650808
Ledere av IKT-enheter95 5905 966
Forsknings- og utviklingsledere95 0803 130
Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.)94 88014 457
Personalsjefer91 9902 314
Salgs- og markedssjefer88 41016 457
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi85 39013 720
Allmennpraktiserende leger84 69010 856
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting84 5105 864
Ledere av industriproduksjon mv.84 40012 145
Ledere innen akvakultur mv.84 060378
Politikere83 4702 515
Sivilingeniører (elkraftteknikk)82 9203 829
Offiserer fra fenrik og høyere grad82 2405 288
Jurister og advokater81 54010 896
1Antall arbeidsforhold med lønn
Standardtegn i tabeller

Du kan også se hele lista med oversikt over lønn og antallet jobber i 407 yrker. Den kan sorteres på høy og lav lønn, og antall lønnsmottakere i hvert yrke.

Når vi oppgir gjennomsnittslønnen, kan det gi en månedslønn som mange ikke kjenner seg igjen i. Det kommer blant annet av at høye lønninger drar opp gjennomsnittet. Medianlønnen påvirkes ikke på samme måte av høye lønninger, og er derfor typisk lavere enn gjennomsnittslønnen. Om du vil undersøke om du tjener mer eller mindre enn det som er vanlig i ditt yrke, kan det derfor være mer relevant å se på oversikten over median lønn etter yrke.

Les mer: Gjennomsnitt, median eller kvartiler?

Når lønnen til ulike yrker sammenlignes, er det verdt å merke seg at spesielle forhold på måletidspunktet kan påvirke lønnsnivået til enkelte av yrkene. Eksempler på slike forhold kan være utsettelse av lønnsoppgjør på grunn av konflikter i lønnsforhandlingene eller uforutsette hendelser som gir høyere årlige bonusutbetalinger enn normalt.

Ønsker du å forstå mer om hvordan vi har delt inn yrkene, kan du se på vår standard for yrkesklassifisering.

Lønn og næring

Det kan være stor variasjon i hvor mye personer med samme registrerte yrke tjener, og særlig når det er få personer som har yrket. Om man vil vite mer om lønn i et gitt yrke, er det ofte nyttig å ta utgangspunkt i statistikk over lønn etter næring.

Bedrifter innenfor samme felt har gjerne et jevnere lønnsnivå enn hva lønnstakere i et gitt yrke har. I tabellen over er det for eksempel lett å se at det har mer å si om du jobber innenfor olje og gass enn om du jobber som leder eller ingeniør.

De 10 best betalte næringene i 2023
De 10 best betalte næringene i 2023
Gjennomsnittlig månedslønnJobber¹
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting88 84062 386
Annen finansiell tjenesteyting²88 19014 004
Bank- og forsikringsvirksomhet77 19038 506
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning76 45015 256
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger76 3104 236
IT-tjenester75 24067 638
Sjøfart og kysttrafikk med gods75 2009 585
Eiendomsmegling74 7106 771
Telekommunikasjon73 29011 121
Arkitekter og tekniske konsulenter73 06062 995
1Antall arbeidsforhold med lønn
2Finanstjenester utenom bank- og forsikringsvirksomhet
Standardtegn i tabeller

Se sorterbar liste over lønn i 85 næringer.

Ønsker du å forstå mer om hvordan vi har delt inn næringene, kan du se på vår standard for næringsgruppering.

Lønn og alder

Hvor gammel du er kan også ha betydning for hvor mye du tjener. Høyere alder har ofte sammenheng med økt kompetanse og ansiennitet i jobben, som igjen kan gi høyere lønn.  Du bør derfor også ta med alderen din i vurderingen om du lurer på om du ligger lønnsmessig godt an for din stilling. Det er flere av yrkene med høyest gjennomsnittlig månedslønn der gjennomsnittsalderen også er relativt høy.

Legger vi til gjennomsnittsalder i tabellen fra toppen av artikkel, ser det slik ut:

Gjennomsnittsalderen i de 25 best betalte yrkene i 2023
Gjennomsnittsalderen i de 25 best betalte yrkene i 2023
Gjennomsnittlig månedslønnAlder
Ledere av olje- og gassutvinning mv.125 93050,2
Handels- og skipsmeglere123 56044,3
Ledere av forsikring og finansvirksomhet113 50049,2
Toppledere i offentlig administrasjon113 21052,7
Finans- og økonomisjefer105 45049,3
Flygere104 22045,8
Finansmeglere102 73039,8
Legespesialister102 27044,2
Geologer og geofysikere100 70043,2
Administrerende direktører96 82050,9
Dommere96 65050,3
Ledere av IKT-enheter95 59048,2
Forsknings- og utviklingsledere95 08048,8
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)94 88047,5
Personalsjefer91 99049,2
Salgs- og markedssjefer88 41047,3
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi85 39043,8
Allmennpraktiserende leger84 69039,7
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting84 51049,9
Ledere av industriproduksjon mv.84 40049,8
Ledere innen akvakultur mv.84 06045,2
Politikere83 47046,1
Sivilingeniører (elkraftteknikk)82 92045,3
Offiserer fra fenrik og høyere grad82 24042,3
Jurister og advokater81 54040,3
PR- og informasjonssjefer81 34045,8
Standardtegn i tabeller