Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg om folkehelse og livsmestring

Undervisningsopplegg med bakgrunn i tverrfaglig tema folkehelse og livsmestring i læreplanenes overordnede del og læreplaner i samfunnsfag og samfunnskunnskap. Oppleggene handler blant annet om utdanningsvalg, personlig økonomi og livskvalitet.

Undervisningsopplegg om demokrati og medborgerskap

Undervisningsopplegg med bakgrunn i tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap i læreplanenes overordnede del og læreplaner i samfunnsfag og samfunnskunnskap.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

Undervisningsopplegg med bakgrunn i tverrfaglig tema bærekraftig utvikling fra læreplanenes overordnede del. 

Undervisningsopplegg om samfunnsfag og samfunnskunnskap

Undervisningsopplegg med bakgrunn i læreplaner i samfunnsfag og samfunnskunnskap. Relevant også for sosiologi og sosialantropologi og samfunnsøkonomi.

Undervisningsopplegg om samfunnsøkonomi

Undervisningsopplegg med bakgrunn i læreplaner i samfunnsøkonomi. 

Undervisningsopplegg om sosiologi og sosialantropologi

Undervisningsopplegg med bakgrunn i læreplaner i sosiologi og sosialantropologi. Relevant også for samfunnsfag/-kunnskap og samfunnsøkonomi. 

Undervisningsopplegg om statistikk og metode

Undervisningsopplegg med bakgrunn i læreplaner i matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. Relevant også for bruk av undervisningsopplegg i de andre fagene.

Ressurser i undervisningen

Hva, hvordan og hvorfor?
Artikler som forklarer og beskriver statistiske begreper, hvordan SSB lager statistikk og analyser av statistikkene.
Videoer
En samling videoer om alt fra toalettets dag til hvordan du finner tall i Statistikkbanken