Temaene i undervisningsopplegget er:

  • Hva er de tre viktige sentralmålene gjennomsnitt, median og typetall?
  • Hvordan kan man finne sentralmålene?
  • Hvordan kan sentralmålene brukes?

I dette undervisningsopplegget får elevene en kort introduksjon til sentralmålene gjennomsnitt, median og typetall og hvordan de brukes til å beskrive data i Statistisk sentralbyrå (SSB). Her får elevene også en kort innføring i hvilket mål man bør velge når. I oppgavene kan elevene regne på tall for lønn og navn fra SSB. Elevene kan også øve seg på å finne gjennomsnittet, medianen og typetallet i et datasett vi har laget for denne oppgaven. Fasiten ligger på slutten av oppgavene.

Hvis dere har innspill på hva vi kan gjøre bedre i dette undervisningsopplegget, eller har andre tema dere gjerne ser at SSB lager opplegg om, så skriv til oss på skole@ssb.no.

  • kunne hva sentralmålene gjennomsnitt, median og typetall er
  • kjenne til hvordan sentralmålene brukes i noen statistikker
  • kunne velge et mål som best sier noe om sentralpunkt i et tallmateriale

Undervisningopplegget kan arbeides med tverrfaglig, med vekt på matematikk og samfunnsfag/-kunnskap.

Vi tar utgangspunkt i følgende kompetansemål for matematikk i dette undervisningsopplegget:

  • finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett (9. trinn i læreplan i matematikk 1.–10. trinn (MAT01-05) på udir.no)
  • bruke og vurdere val av formålstenlege sentralmål og spreiingsmål for statistisk datamateriale (videregående skole og læreplan i matematikk 2P (MAT05-04) på udir.no)

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.