I undervisningsopplegget får elevene kunnskap om:

  • Tema 1: Hvor mange norske barn og unge er i fare for å vokse opp i fattigdom?
  • Tema 2: Barn og unge og lavinntekt i tre aldersgrupper, i store kommuner og etter innvandrerbakgrunn
  • Tema 3: Hva kan lavinntekt bety for barn og unges liv?

Elevene får øvelse i å jobbe med statistikk om temaene gjennom oppgaveløsing.

Dere kan velge å bruke bare deler av opplegget.

Oppgavene omfatter talloppgaver og refleksjonsoppgaver. Lærere kan få fasit til talloppgaver ved å skrive til skole@ssb.no.

Dere vurderer selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse.

Hvis dere har innspill på hva vi kan gjøre bedre i dette undervisningsopplegget, eller har andre tema dere gjerne ser at SSB lager opplegg om, så skriv til oss på skole@ssb.no.

  • kjenne til inntekt som begrep – hva er det?
  • kjenne til hvor stor andel av barn og unge som lever med lavinntekt i minst tre år
  • lære å finne tall om temaet lavinntekt for barn og unge i SSBs statistikk
  • ha kjennskap til noen mulige konsekvenser for barn og unge av å ha lavinntekt
  • kunne reflektere over hva lavinntekt kan bety for barn og unges liv

Opplegget er laget for elever som har samfunnsfag på 10. trinn, samfunnsfag som fellesfag i videregående skole, samfunnsøkonomi på 1. trinn eller sosiologi og sosialantropologi. Vi har tatt utgangspunkt i disse kompetansemålene:

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.