Dere kan velge å bruke en eller flere deler av opplegget, og i tillegg til å lese tekst, tabeller og figurer kan elevene lære om temaene ved å løse oppgaver. Dere vurderer selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse.

Lærere kan få fasit til talldelen av oppgavene i «Del 3. Ikke-heterofile har dårligere levekår enn andre» ved å skrive til skole@ssb.no.

  • Utforske og presentere fakta om samlivsformer, og om ikke-heterofile og deres livskvalitet i Norge.
  • Reflektere over faktaene, taler og diskusjoner om ikke-heterofiles livsvilkår i Norge.

Undervisningsopplegget er et tilbud til lærere med undervisning om folkehelse og livsmestring, og samfunnskunnskap. Opplegget tar utgangspunkt i læreplanen i samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2.

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.