Det finnes også en nynorskversjon av undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegget er produsert av SSB som et tilbud til lærere med undervisning om bærekraftig utvikling. Opplegget handler om tall og fakta om klimagassutslipp, mål for å redusere disse og internasjonale forpliktelser om klimagassutslipp. Dere kan velge å bruke bare deler av opplegget.

Dere vurderer selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse.

I noen av oppgavene skal elevene bruke statistikkbanken. Dere finner en film og skriftlige veiledninger om hvordan man bruker statistikkbanken på ssb.no. Dere kan også lære om statistikkbanken i undervisningsopplegget Slik finner du tall i statistikkbanken.

Læreren kan få fasit ved å skrive til skole@ssb.no. Skriv også gjerne til oss hvis dere har innspill til hva vi kan forbedre i dette undervisningsopplegget, eller har andre tema dere gjerne ser at SSB lager undervisningsopplegg om.

Ved å gjennomføre undervisningsopplegget vil elevene lære om:

  • sentrale begreper om klimagassutslipp og fakta om norske og utvalgte andre lands utslipp
  • norske mål for reduksjon av klimagassutslipp og internasjonale forpliktelser
  • offisiell statistikk for norske klimagassutslipp fra ssb.no og fra miljøstatus.no

Vi tar utgangspunkt i omtalen av bærekraftig utvikling i overordnet del av læreplanen (udir.no). Den sier blant annet dette:

– Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt (Utdanningsdirektoratet, 2022).

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.