Det finnes også en nynorskversjon av undervisningsopplegget.

Dere kan velge å bruke en eller flere deler av opplegget, og i tillegg til å lese tekst, tabeller og figurer så kan dere lære om temaene ved å løse oppgaver. Oppgavene omfatter talloppgaver og refleksjonsoppgaver.

Lærere kan få fasit til talldelen av oppgavene ved å skrive til skole@ssb.no.

Vi har laget forslag til gjennomføring i noen av oppgavene. Men dere vurderer selvsagt selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse.

Hvis dere har innspill på hva vi kan gjøre bedre i dette undervisningsopplegget, eller har andre tema dere gjerne ser at SSB lager opplegg om, så skriv til oss på skole@ssb.no.

  • Utforske og lære fakta om arbeidsliv, utdanningsvalg og lønn i Norge.
  • Lære å bruke tallene om temaene.
  • Reflektere over hva statistikkene om arbeidsliv, utdanningsvalg og lønn kan si om personlig økonomi og om hva som motiverer for utdanningsvalg.

Undervisningsopplegget er produsert av SSB som et tilbud til lærere med undervisning om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i læreplanene.

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.