Det finnes også en nynorskversjon av undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegget er produsert av SSB som et tilbud til lærere med undervisning om demokrati og medborgerskap, og samfunnsfag/samfunnskunnskap. Vi har også undervisningsopplegg om sametingsvalget og om kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Dere kan velge å bruke en eller flere deler av opplegget, og i tillegg til å lese tekst, tabeller og figurer så kan elevene lære om temaene ved å løse oppgaver. Dere vurderer selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse.

Hvis dere ønsker å lære mer om statistikkbanken før dere løser oppgavene i dette undervisningsopplegget om stortingsvalg, så gå til Slik finner du tall i statistikkbanken.

Lærere kan få fasit til talloppgavene ved å skrive til skole@ssb.no. Skriv også gjerne til oss hvis dere har innspill til hva vi kan forbedre i dette undervisningsopplegget, eller har andre tema dere gjerne ser at SSB lager undervisningsopplegg om.

  • Forstå sentrale begreper knyttet til stortingsvalg og anvende offisiell statistikk.
  • Diskutere utviklingen i stemmeretten og reflektere over unges deltakelse.

Undervisningsopplegget er et tilbud til lærere med undervisning om demokrati og medborgerskap, samfunnsfag og samfunnskunnskap. Opplegget tar utgangspunkt i læreplanen i samfunnsfag (10. trinn) og samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2.

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.