Det finnes også en nynorskversjon av undervisningsopplegget.

I dette undervisningsopplegget blir elevene introdusert til fakta og tall om demografi, med vekt på innvandring. Elevene kan lære sentrale ord og begreper om demografi og innvandring i Norge og fakta om temaene gjennom å løse oppgavene. Dere kan velge å bare bruke deler av opplegget.

Vi har laget en ordbank som elevene kan laste ned og bruke i oppgaveløsningen.

Kontakt oss gjerne på skole@ssb.no hvis dere har spørsmål eller kommentarer til opplegget.

  • Kunne utforske og beskrive fakta om demografi og innvandring i Norge
  • Kunne lese en tekst om temaet
  • Lære sentrale ord og uttrykk på norsk om temaet

Opplegget tar utgangspunkt i læreplanene Grunnleggende norsk, læreplan NOR 07.02 (udir.no) (nivå 3) og i Samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2, læreplan SAK 01-01 (udir.no). Vi har delt opplegget inn i en innledning, tre korte temadeler med oppgaver, oppsummerende spørsmål og en del for sluttrefleksjoner.

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.

Kirkeberg, M. I. (2022, Juni 7). Innvandringen tilbake på samme nivå som før pandemien. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn/artikler/innvandringen-tilbake-pa-samme-niva-som-for-pandemien 

Språkrådet. Universitetet i Bergen. (2022). Bokmålsordboka. Nynorskordboka. Hentet fra ordbøkene.no: https://ordbokene.no

Statistisk sentralbyrå. (2021). Dette er Norge 2021. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra Dette er Norge: https://www.ssb.no/befolkning/folketall/artikler/dette-er-norge-2021

Statistisk sentralbyrå. (2022, Mai 19). Befolkning. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/folketall/statistikk/befolkning

Statistisk sentralbyrå. (2022, Juni 7). Innvandrere etter innvandringsgrunn. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn

Statistisk sentralbyrå. (2022, Mars 07). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre

Store norske leksikon. (2022). Store norske leksikon. Hentet fra snl.no: https://snl.no/