Det finst også ein bokmålsversjon av undervisningsopplegget.

I dette undervisningsopplegget blir elevane introduserte til fakta og tal om demografi, med vekt på innvandring. Elevane kan lære sentrale ord og omgrep om demografi og innvandring i Noreg og fakta om temaa gjennom å løyse oppgåvene. De kan velje å bruke berre delar av opplegget.

Vi har laga ein ordbank som elevane kan laste ned og bruke i oppgåveløysinga.

Kontakt oss gjerne på skole@ssb.no dersom de har spørsmål eller kommentarar til opplegget.

  • Kunne utforske og beskrive fakta om demografi og innvandring i Noreg
  • Kunne lese ein tekst om temaet
  • Lære sentrale ord og uttrykk på norsk om temaet

Opplegget tek utgangspunkt i læreplanane Grunnleggende norsk, læreplan NOR 07.02 (udir.no) (nivå 3) og Samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2, læreplan SAK 01-01 (udir.no). Vi har delt opplegget inn i ei innleiing, tre korte temadelar med oppgåver, oppsummerande spørsmål og ein del for sluttrefleksjonar.

Meld deg på nyhendebrev og få tips om relevant innhald på ssb.no.

Kirkeberg, M. I. (2022, Juni 7). Innvandringen tilbake på samme nivå som før pandemien. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn/artikler/innvandringen-tilbake-pa-samme-niva-som-for-pandemien 

Språkrådet. Universitetet i Bergen. (2022). Bokmålsordboka. Nynorskordboka. Henta frå ordbøkene.no: https://ordbokene.no

Statistisk sentralbyrå. (2021). Dette er Norge 2021. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Henta frå Dette er Norge: https://www.ssb.no/befolkning/folketall/artikler/dette-er-norge-2021

Statistisk sentralbyrå. (2022, Mai 19). Befolkning. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/folketall/statistikk/befolkning

Statistisk sentralbyrå. (2022, Juni 7). Innvandrere etter innvandringsgrunn. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn

Statistisk sentralbyrå. (2022, Mars 07). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre

Store norske leksikon. (2022). Store norske leksikon. Henta frå snl.no: https://snl.no/