Det finnes også en nynorskversjon av undervisningsopplegget.

I undervisningsopplegget får elevene kunnskap om:

 • realligningen
 • hvordan vi måler verdiskaping i nasjonalregnskapet
 • hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) definerer de sentrale økonomiske begrepene som inngår i realligningen
 • inflasjon, og hva faste og løpende priser er
 • materiell levestandard i Norge sammenlignet med andre land
 • Norges handel med utlandet

Elevene får øvelse i å jobbe med statistikk om emnene gjennom oppgaveløsing. Dere kan velge å bare bruke noen av undervisningsoppleggets deler. Dere vurderer selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse.

Lærere kan få fasit til begrepsoppgaven og talldelen av oppgavene ved å skrive til skole@ssb.no.

 • Kjenne til realligningen og sammenhengene den uttrykker
 • Kunne bruke realligningen til å analysere sentrale sammenhenger mellom tilgangen på og bruken av varer og tjenester i økonomien
 • Ha kunnskap om tallene for Norge for de sentrale størrelsene i realligningen og om Norges handel med utlandet
 • Lære sentrale makroøkonomiske begreper knyttet til realligningen og BNP
 • Kunne definere inflasjon, faste og løpende priser
 • Kjenne til bruk av BNP i sammenligninger av materiell levestandard mellom ulike land

Opplegget er laget for elever som tar Samfunnsøkonomi 1 og tar utgangspunkt i læreplan SOK01-03 Samfunnsøkonomi (udir.no).

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.