Temaene i undervisningsopplegget er:

 • Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om statistikk?
 • Hva er statistikk?
 • Hva er formålet med offisiell statistikk?
 • Hva er tre viktige sentralmål?
 • Hvordan kan dere bruke SSBs statistikkbank?

I del 1 lærer elevene om statistikk og begreper ved å lese og diskutere stoffet, og i del 2 lærer de å bruke statistikkbanken gjennom å løse oppgaver. I oppgave A lærer elevene det grunnleggende i statistikkbanken. Dere finner tre andre oppgaver B, C og D, som gir elevene mer trening i å bruke statistikkbanken.

Dere kan velge å bruke bare en av delene i opplegget, men vi anbefaler at dere går gjennom del 1 før del 2.

Lærere kan få fasit til talldelen av oppgavene, dvs. oppgavene B-D, ved å skrive til skole@ssb.no.

Dere vurderer selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse. Forslag til gjennomføring:

 • Vi foreslår at dere holder del 1 om statistikk og begreper inklusive sentralmål og del 2 om statistikkbanken inklusive oppgave A felles i klassen.
 • Oppgavene B–D foreslår vi at elevene gjør hver for seg og/eller i små grupper, men med en stopp etter en kort stund for å sjekke om det er noen spørsmål om hvordan man skal bruke statistikkbanken eller løse oppgaver.
 • Oppsummeringen av oppgaveløsningen for del 3 og refleksjon om hva dere har lært, foreslår vi at dere tar i hel klasse.

Hvis dere har innspill på hva vi kan gjøre bedre i dette undervisningsopplegget, eller har andre tema dere gjerne ser at SSB lager opplegg om, så skriv til oss på skole@ssb.no.

 • Vite hva statistikk er
 • Hvorfor offisiell statistikk er en troverdig statistikkilde
 • Om tre viktige sentralmål og hvordan dere kan regne dere frem til disse
 • Hvorfor dere skal kunne lese statistikk
 • Hvordan kan dere finne statistikk i statistikkbanken og ta den ut til eget bruk

Undervisningopplegget kan arbeides med tverrfaglig, med vekt på matematikk og samfunnsfag/-kunnskap. Vi tar utgangspunkt i kompetansemål på ungdomstrinnet og for videregående skole for læreplanene i MAT01-05 , SAF01-04 , MAT05-04 og SAK01-01 (udir.no).

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.