Etterforskede lovbrudd

Til toppen
09411: Siktelser mot personer, etter lovbruddsgruppe, type lovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2010 - 2018
Sist endret
22.10.2019
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Siktelser mot personer:
lovbrudd
Referansetid
Siktelser mot personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lovbruddstype
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken