Etterforskede lovbrudd

09421: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype

Totalt 10 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.10.2019
Kontakt
Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Kari Onshus, Statistisk sentralbyrå
+47 920 11 441
rio@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Siktede personer:
personer
Referansetid
Siktede personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Verdier er oppgitt for alle land med i alt 50 eller flere siktede for ett eller flere lovbrudd i det enkelte statistikkåret.
statsborgerskap
Serbia
Serbia og Montenegro ble delt i 2006. Alle registrert med serbisk eller montenegrinsk statsborgerskap i 2006 og 2007 er gruppert under Serbia og Montenegro. Fra og med 2008 er Serbia skilt ut som egen kategori. Kosovo erklært selvstendig (fra Serbia) i 2008, og de med Kosovo eller Montenegro som registrert statsborgerskap er fra da av inkludert i Serbia og Montenegro. Statsborgerskap for disse landene er ikke entydig registrert i årene etter 2006, se statistikken over folkemengde .
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
Serbia og Montenegro
Serbia og Montenegro ble delt i 2006. Alle registrert med serbisk eller montenegrinsk statsborgerskap i 2006 og 2007 er gruppert under Serbia og Montenegro. Fra og med 2008 er Serbia skilt ut som egen kategori. Kosovo erklært selvstendig (fra Serbia) i 2008, og de med Kosovo eller Montenegro som registrert statsborgerskap er fra da av inkludert i Serbia og Montenegro. Statsborgerskap for disse landene er ikke entydig registrert i årene etter 2006, se statistikken over folkemengde .

Brukerveiledning for statistikkbanken