Etterforskede lovbrudd

09419: Siktede personer, etter kjønn og gjerningssted/bosted (F) (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.10.2019
Kontakt
Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Kari Onshus, Statistisk sentralbyrå
+47 920 11 441
rio@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Siktede personer, bosted:
personer
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted:
personer per 1 000 innbyggere
Siktede personer, gjerningssted:
personer
Referansetid
Siktede personer, bosted:
31.12.
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted:
31.12.
Siktede personer, gjerningssted:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken