Etterforskede lovbrudd

Til toppen
09426: Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe (og hovedlovbruddskategori -2014) i utgangsår, og hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall. Absolutte tall og prosent 2002 - 2013
Sist endret
22.10.2019
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Siktede personer:
personer
Siktede personer (prosent):
prosent
Referansetid
Siktede personer:
31.12.
Siktede personer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedlovbruddstype
hovedlovbruddstype ved tilbakefall
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siktede personer omfatter her kun siktede med registrert gyldig norsk fødselsnummer, og minst ett oppgitt gjerningstidspunkt for hovedlovbruddet, i utgangsåret. Den siktede regnes å ha tilbakefall hvis personen er siktet i den påfølgende femårsperioden, og hvis minst ett av hovedlovbrudden har et gjerningstidspunkt som er senere enn gjerningstidspunktet for hovedlovbruddet i utgangsåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken